Blootstellingsscenario´s opstellen voor e-SDS & REACH

blootstellingsscenario's - esds Reach

Deze workshop richt zich vooral op het opstellen van blootstellingsscenarios voor de ontwikkeling van een extended SDS (eSDS) of uitgebreid veiligheidsinformatieblad. Tijdens deze workshop leert de cursist e-SDS opmaken in het bredere kader van de REACH wetgeving.


Deze opleiding is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de milieucoordinator. Alle deelnemers ontvangen na afloop van een officieel attest.

 

Waarom deze thematiek ?

Producenten en importeurs van gevaarlijke stoffen en mengsels zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad of VIB (Safety Data Sheet of kortweg SDS) mee te leveren. Onder de REACH-verordening zijn de veiligheidsinformatiebladen nog belangrijker dan in de oude reglementering. SDS is het belangrijkste communicatiemiddel in de volledige waardeketen.

 In vele gevallen zijn ook blootstellingsscenarios vereist. Blootstellingscenarios gaan, nog meer dan in de SDS zelf, in detail op de operationele voorwaarden en risicobeheersmaatregelen voor een veilig gebruik van chemische stoffen of mengsels. Deze zijn opgesplitst worden per (type van) gebruik. 

 Vele blootstellingsscenarios zijn ontwikkeld naar aanleiding van de REACH registratiedeadlines in 2010, 2013 en 2018 maar in volgende gevallen kunnen bijkomende blootstellingscenarios vereist zijn:

 • nieuwe gebruiken van chemische stoffen of mengsels
 • confidentiële DU (downstream user) gebruiken van chemische stoffen of mengsels
 • non-compliance van eSDS problematiek waardoor eigen DU (downstream user) blootstellingsscenario en chemisch veiligheidsrapport is vereist (CSR: Chemical Safety Report)
 • samenstellen van blootstellingsscenarios voor gevaarlijke mengsels

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding ?

Deze workshop richt zich vooral op het opstellen van blootstellingsscenarios voor uitgebreide SDS en eventueel opstellen van DU CSR (Downstream User Chemische Safety Report) aan de hand van de CHESAR software. U leert een levencyclus opstellen met het user descriptor systeem, blootstelling te bepalen voor de blootstelling op de werkvloer, milieublootstelling en consumentenblootstelling. Daarnaast wordt ook ingegaan op de specifieke wettelijke verplichtingen die verband houden met het opstellen en communiceren van een stof en mengsel extended SDS (eSDS).

Voor wie ?

Werknemers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen en/of er gebruik van maken (milieucoördinatoren, preventieadviseurs, veiligheidsverantwoordelijken,…).

De opleiding is een opleiding voor gevorderden, bijgevolg is voorkennis van basisbegrippen van e-SDS (uitgebreide veiligheidsinformatiebladen) en basisbegrippen toxicologie of ecotoxicologie vereist. Indien u deze voorkennis niet heeft, raden we u volgende opleidingen aan :
Basisopleiding toxicologie, Ecotoxicologie, E-SDS lezen en begrijpen .

Praktisch is ook een laptop met daarop een CHESAR installatie vereist ( https://chesar.echa.europa.eu/).

Programma


 • Inleiding: REACH communicatieverplichtingen en eSDS context, de risicoanalyse in REACH als basis voor de eSDS
 • Verzamelen van de benodigde informatie (leveranciers, informatiebronnen)
 • Opstellen van blootstellingsscenario (werkvloer + milieu) op basis van scenario van uw leverancier, op basis van scenario van de sector en op basis van eigen risicoanalysegegevens (bvb metingen) + oefeningen
 • Oefening met CHESAR software
 • Opstellen van blootstellingscenarios voor mengsels
 • Documentatie van blootstellingscenario

Trainer

Verdonck Frederik

Dr. Frederik VERDONCK is Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen, milieutechnologie. Zijn 20 jaar ervaring omvat de implementatie en toepassing van statistische analyses en modellering in de milieu en humane gezondheid blootstelling- en risicoanalyse in het kader van de EU wetgevingen REACH en BPR. Sinds 2009 is hij actief als Data Science Project Manager bij ARCHE Consulting, gespecialiseerd in sterk wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening rond chemische risicoanalyse.

Praktisch

Duur: 1 dag
Start op: woensdag 03 juni 2020, Antwerpen
donderdag 26 november 2020, Zwijnaarde
dinsdag 18 mei 2021, Antwerpen
Inschrijven
Prijs: vanaf €480

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Herlinde BEERENS
+32 (0)56 24 16 07

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
woensdag 03 juni 2020, van 09u00 tot 17u00
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Novotel Antwerpen
Luithagen Haven 6 2030 Antwerpen
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
donderdag 26 november 2020, van 09u00 tot 17u00
3Square
Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde
Tel.: 09/248 10 00
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
woensdag 19 mei 2021, van 09u00 tot 17u00
Novotel Antwerpen
Luithagen Haven 6 2030 Antwerpen
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 30 dagen voor startdatum €550 €480 €645
Prijs €610 €535 €715

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €50,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.