Chemische basisbegrippen

Chemische basisbegrippen

Deze opleiding voorziet u van alle chemische kennis die u nodig heeft om chemische wetgeving zoals Reach en CLP correct te kunnen toepassen en de chemische risico's correct in te schatten.
Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van een  officieel attest van bijscholing.

Waarom deze thematiek?

Verschillende functies (bvb. een preventieadviseur) worden geconfronteerd met gevaarlijke stoffen. Binnen het kader van de arbeidsveiligheid bestaat er heel wat wetgeving over het omgaan met, stockeren, verwerken en transporteren van gevaarlijke stoffen. Om die wetgeving te kunnen toepassen is het essentieel om een basiskennis te hebben van scheikunde. En dan liefst een praktijkgerichte kennis want de traditionele puur theoretische kennis is vaak ontoereikend voor een concrete interpretatie

U moet namelijk:
 • weten wat het verband is tussen de structuur en de eigenschappen van producten
 • weten waar u informatie over kan vinden over scheikundige stoffen van preparaten
 • weten wat deze informatie in de praktijk betekent
 • weten wat de verschillende productklassen, hun naamgeving en hun specifieke eigenschappen zijn
 • de chemische basisterminologie kennen zodat u de REACH- en CLP-wetgeving kan toepassen
Niet zo eenvoudig dus. Deze workshop geeft u een solide basis om een ​​flexibel antwoord te kunnen geven.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

U verkrijgt in een minimum van tijd een grondige kennis inzake scheikunde. U raakt vertrouwd met chemische stoffen, hun eigenschappen, de classificatie, de identificatie en benaming. Deze opleiding is ook uitermate geschikt als u de nodige chemische kennis wil verwerven om de arbeidsreglementeringen m.b.t. gevaarlijke stoffen en mengsels te kunnen begrijpen.

De wetgeving zelf inzake gevaarlijke stoffen wordt in deze workshop niet behandeld.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na deze opleiding heeft u de nodige kennis verworven omtrent scheikundige stoffen om de wetgeving inzake arbeidsveiligheid en gevaarlijke stoffen in uw werkveld beter te begrijpen en exact te kunnen toepassen. U zal weten waar welke informatie te vinden is en vertrouwd zijn met chemische stoffen, hun eigenschappen, hun classificatie en hun namen. Hierdoor kan u een beter welzijns- en/of milieubeleid realiseren.

Om een algemeen beeld van de REACH- en CLP-wetgeving te verwerven, zijn volgende opleidingen heel interessant:
Om scheikundige risico’s beter in te kunnen, kunnen volgende opleidingen u op weg helpen:

Voor wie?

Deze opleiding is er voor o.a.:
 • preventieadviseurs die een zeer praktijkgerichte basiskennis scheikunde wensen uit te bouwen of te verstevigen
 • alle personen die de nodige scheikundige basis willen verwerven om de arbeidsreglementeringen met betrekking tot gevaarlijke producten te begrijpen

Programma

Basisconcepten in de chemie 

 • Atomen, moleculen
 • Verbindingen en reacties
 • Fysische en chemische eigenschappen

 Basisdocumenten chemische stoffen

 • Welke documenten zijn relevant?
 • Hoe bekomt u ze?
 • Waar vindt u ze?

Naamgeving (nomenclatuur)

 • Handelsnamen, gebruikersnamen, IUPAC-namen
 • Stofidentiteit onder REACH en CLP: enkelvoudig bestanddeel, multi-constituent en UVCB-stoffen
 • Oefeningen

Classificatie van chemicaliën

 • Waarom is classificatie van chemicaliën zo belangrijk?
 • Hoe classificeer je chemicaliën voor fysisch-chemische gevaren?
 • Enkele voorbeelden recht uit de praktijk 

Fysische en chemische eigenschappen van chemicaliën

 • Welke fysische en chemische eigenschappen zijn relevant voor de veiligheid en risicoanalyse?
 • Hoe schat u het 'gewicht' van die eigenschappen in?
 • Hoe vergelijkt u fysieke en chemische eigenschappen van verschillende stoffen?
 • Oefeningen

Praktijkcases en oefeningen

 • Meerdere cases worden gebruikt om de link naar de praktijk te maximaliseren


Deze opleiding biedt een praktisch, duidelijk en bruikbaar antwoord op al uw vragen.
Heeft u het nog een zeer specifieke vraag? Spreek de docent in alle vertrouwen aan!

Attest

Na het volgen van deze opleiding ontvangt elke deelnemer een attest van aanwezigheid.

Opgelet: interactieve opleiding

Om ervoor te zorgen dat iedereen zo veel mogelijk praktisch bruikbare antwoorden krijgt op zijn/haar vragen, beperken we het aantal deelnemers tot 20. Mis uw kans dus niet en schrijf meteen in.

Referenties

Op voorgaande edities van deze workshop mochten we tot hun algehele tevredenheid deelnemers begroeten van onder meer volgende organisaties:
Agfa Gevaert, Baxter Distribution Center, Bekaert, Bekaert Engineering, Biffa Waste Services, Corona-Lotus, Electrabel Kerncentrale Doel, Emmaüs, Isringhausen, Kluwer Uitgevers, Lippens, Martin Matthys, Milieudienst K.U.Leuven, Neste Oxo Belgium, Oiltanking Ghent, Ovam, Picanol, Pluma, Prevemed, Raychem, Rekenhof, SCK-CEN, Solutia Services, Vito, Vlaamse Milieumaatschappij, Volvo Europa Truck, Weisspunkt, Werf- & Vlasnatie, …

Trainer

Barbara Dhoop

Barbara DHOOP is afgestudeerd als Master in de Chemie aan de UGent en heeft een brede kennis opgebouwd binnen de chemische sector als onderzoeker bij ontwikkeling van analytische scheidingsmethoden in metabolomics, als R&D-verantwoordelijke in de detergentensector, als service engineer in de waterbehandelingsindustrie en momenteel als project scientist - biocides bij ARCHE Consulting. Barbara is gespecialiseerd in EU- en nationale registraties van biociden. Haar expertise omvat chemische stofidentificatie, risicoanalyse, fysico-chemische analyse (in het bijzonder stabiliteit) en werkzaamheid.

Praktisch

Duur: 1,5 dagen
Start op: dinsdag 12 januari 2021, Antwerpen
Inschrijven
Prijs: vanaf €885

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Herlinde BEERENS
+32 (0)56 24 16 07

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
dinsdag 12, 19 januari 2021, van 09u30 tot 17u30
Novotel Antwerpen
Luithagen Haven 6 2030 Antwerpen
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €1005 €885 €1180

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €100,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier