Toxicologie voor gevorderden: blootstellingsmodellering en blootstellingsscenario’s

Toxicologie voor gevorderden: blootstellingsmodellering en -blootstellingsscenario’s

Tijdens deze workshop krijgt u gevorderd inzicht in gebruik van blootstellingsmodellen en risicoanalysemethodieken op de werkvloer met betrekking tot chemische agentia:
 • ECETOC TRA
 • COSHH
 • Stoffenmanager
 • Riskofderm
 • ART
Een basiskennis over toxicologie/risicoanalyse en SDS is aan te raden. Enige praktische ervaring met het gebruik van één van bovengenoemde tools is wenselijk. Hiervoor verwijzen we graag naar de basisopleiding toxicologie.

Deze opleiding voor gevorderden is erkend door het LNE voor de wettelijk verplichte aanvullende bijscholing van milieucoördinatoren (30u/jaar).

Waarom deze thematiek?

Het KB Chemische Agentia vraagt aan de werkgevers om risicobeoordelingen op te maken wanneer de werknemers met chemische agentia werken die een risico kunnen opleveren voor de werknemers. De aanbevolen voorwaarden voor veilig gebruik van verschillende stoffen via het veiligheidsinformatieblad vragen geavanceerde interpretaties bij gelijktijdig gebruik van deze stoffen.
Voor het uitvoeren van deze risicoanalyses zijn diverse tools op de markt. Het is van groot belang te weten welke tool best gebruikt kan worden in specifieke omstandigheden. Aan de hand van een concrete case willen we inzicht verschaffen in de werking van de tools en de interpretatie van de resultaten.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Een zeer praktische workshop rond een aantal risicoanalysesystemen voor chemische agentia. Door middel van oefeningen worden de verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende risicoanalysetools duidelijk. Ook het interpreteren van de bekomen resultaten met de diverse tools komt aan bod.
Vooraf kan u specifieke vragen doorsturen die dan behandeld zullen worden in de opleiding.
Deze opleiding is opgezet als een gevorderde opleiding. Een basiskennis over toxicologie/risicoanalyse en veiligheidsinformatiebladen is aan te raden. Enige praktische ervaring met het gebruik van ECTOC TRA, Stoffenmanager, COSHH en/of Riskofderm is wenselijk. Hiervoor verwijzen we graag naar de basisopleiding toxicologie.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor al wie gevorderd inzicht wil krijgen in het gebruik van blootstellingsmodellen en de methodieken om risico's in te schatten van stoffen en mengsels bvb. in het kader van het opstellen van veiligheidsinformatiebladen (e-SDS).

Voor alle medewerkers, onderzoekers, REACH medewerkers, laboratoriummedewerkers, preventieadviseurs, product- stewards,enz.. die zich verder willen verdiepen in de risicoanalysetools (ECTOC TRA, Stoffenmanager, COSHH, RiskOfDerm).

Programma

Blootstellingsmodellen op de werkvloer:
 • ECETOC TRA, COSSH, Stoffenmanager, RiskOfDerm, ART, gemeten data
 • Verschillen en gelijkenissen tussen de tools
 • Hands-on oefeningen met de software tools
 • Opstellen van een blootstellingsscenario
 • Interpretatie resultaten en gebruik in risicoanalyse
Vraagstelling en discussie

Attest voor bijscholing milieucoördinator

Deze opleiding is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de milieucoördinator. Alle deelnemers ontvangen dan ook na afloop een officieel attest.

Trainer

Dr. Frederik VERDONCK is Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen, milieutechnologie. Hij was voorheen werkzaam als blootstellingsexpert bij Procter&Gamble, als post-doctorale medewerker statistisch onderbouwde risicoanalyse aan de Universiteit Gent en als projectverantwoordelijke blootstellingsmodellering en risico-evaluatie bij EURAS. Momenteel is hij actief als Product Stewardship en REACH manager bij ARCHE, gespecialiseerd in sterk wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening rond chemische risicoanalyse.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier