Milieucoördinator niveau B

ERKENDE OPLEIDING

Opleiding milieucoördinator niveau B

Deze langlopende opleiding (150u) is bedoeld voor wie als milieucoördinator niveau B (of milieucoördinator van het tweede niveau) aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau (Niveau B) dient te behalen. 

Tijdens de opleiding worden de milieuproblematiek, ecotoxicologie, milieurecht, milieubeleid, milieuzorgsystemen en milieutechnologie besproken (conform met de VLAREL bijlage 2). Na het succesvol afleggen van beide examens en de eindwerkverdediging krijgt u het diploma milieucoördinator niveau B.

De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof.

Waarom deze thematiek?

De inrichters van deze opleiding en de docenten weten door hun dagelijkse praktijkervaring dat bedrijfsinterne milieuzorg geen zaak is van één persoon. De milieucoördinator kan de bedrijfsinterne milieuzorg slechts organiseren als het milieuthema ingang krijgt in de diverse facetten van de bedrijfsvoering zoals inkoop, projectbeheer, audits, enz... Wij bieden u die toegang via een integrale aanpak!
Sedert 4 juli 1996 moeten bedrijven van klasse I een bedrijfsinterne milieucoördinator aanstellen. Dit is het gevolg van het decreet ‘bedrijfsinterne milieuzorg'.
De milieucoördinator heeft een brede en veeleisende functie. De milieucoördinator moet:
 • de milieuwetgeving en zuiveringstechnieken op de voet volgen,
 • waken over de resultaten en registreren van de emissie- en immissiemetingen, de afvalstoffen en materialenregisters,
 • communicatief onderlegd zijn, zowel intern als naar bijvoorbeeld de media toe,
 • vertrouwd zijn met technische aspecten en met alle evoluties op het vlak van milieuzorg,
 • economisch en milieuvriendelijk verantwoorde verbeteringsvoorstellen formuleren en een uitstekend inzicht in het productieproces combineren met een pragmatische aanpak van problemen.
Kortom, de milieucoördinator is een all-rounder met expertise. 
 
Men is verplicht een erkende aanvullende vorming (250 uur voor milieucoördinator A en 150 uur voor milieucoördinator B) te volgen. Reeds erkende milieucoördinatoren zijn bovendien verplicht ten minste 30 uur per kalenderjaar bijscholing te volgen.

Amelior is één van de weinige opleidingscentra die erkend is voor deze opleidingen!
Een wettelijk verplichte inhoud van het programma is omschreven in de VLAREL regelgeving bijlage 2 en stemt overeen met de inhoud van onderstaande programmabeschrijving.

Het programma: wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Het programma

In deze opleiding wordt de functie van de milieucoördinator benaderd als een managementfunctie met een sterke link naar de integrale milieuzorg.
Er wordt resoluut gekozen voor een praktische aanpak met een minimum aan academische sessies en een maximum aan praktijkgetuigenissen en bedrijfsbezoeken. Op deze manier worden de wettelijke taken van de milieucoördinator vertaald naar de dagelijkse praktijk in de ondernemingen.
Om aan de reële behoeften van u, de (toekomstige) milieucoördinator, te voldoen, laten wij vooral collega's-bedrijfsmensen aan het woord die naast hun expertise ook uitstekende didactische kwaliteiten bezitten. Elk deelaspect van het programma, waarvan de inhoud wettelijk is vastgelegd, wordt vertaald naar praktische hulpmiddelen en gesitueerd in realistische situaties. Een interactieve aanpak garandeert een optimale kennisoverdracht.

Deze langlopende opleiding heeft dus tot doel om mensen op te leiden die een bewustwording van integrale milieuzorg kunnen teweeg brengen in een organisatie, die kunnen omgaan met standaarden (zowel technische als niet-technische) voor milieubeheer en die de taak van milieucoördinator op een waardevolle manier kunnen gestalte geven. U zal met andere woorden:
 • de noodzaak inzien van milieu als onderdeel van de bedrijfsfilosofie en dit inzicht doorheen de organisatie en daarbuiten verspreiden,
 • inzicht hebben in alle stappen nodig voor het opzetten en onderhouden van milieuzorgsystemen als basis voor deze integratie in de bedrijfsfilosofie,
 • de milieuprogramma's van een organisatie kunnen beoordelen, initiëren, stimuleren en opvolgen,
 • de belangrijke (technische) hulpmiddelen en technieken kunnen aanwenden teneinde continue verbetering te kunnen realiseren,
 • het belang inzien van de menselijke factor in relatie met milieu.
Wenst u een gedetailleerd programmaoverzicht te ontvangen? Stuur dan snel een mailtje naar Greet VANFLETEREN, en wij sturen u een recent programmaoverzicht door.

Opdrachten

Er wordt een maximale ROI (Return On Investment) gegarandeerd o.m. door;
 • bedrijfsbezoeken en getuigenissen,
 • het afnemen van 2 examens, en
 • het uitwerken van een paper toegepast op het eigen werkveld.
De paper laat enerzijds toe om de opgedane kennis uitvoerig te testen alsook zorgt deze ervoor dat de vooropgestelde leerdoelstellingen worden bereikt. Verder is de paper nuttig voor het eigen bedrijf bij het uitbouwen van het eigen milieubeleid en/of het aanpakken van milieuproblematieken.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor wie als milieucoördinator niveau B aan de slag wil en daartoe aan het wettelijke opleidingsniveau (Niveau B) moet voldoen.
Maar ook voor de mensen/organisaties die zelf een degelijk en effectief milieubeleid wil uitbouwen (bv. productieleiders, diensthoofden, directeurs, stafmedewerkers, interne auditors, ...).
Kortom voor al wie een goed onderbouwd advies wil kunnen geven omtrent het milieubeleid op diverse niveaus binnen de organisatie.

Praktische informatie, toelatingsvoorwaarden, korting, Vlaams Opleidingsverlof en KMO-portefeuille

Praktische info

De opleiding milieucoördinator niveau B gaat door bij in Sint-Niklaas.
De opleiding volgt de academische kalender en gaat telkens door op donderdagnamiddag en avond.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding werden wettelijk vastgelegd in de VLAREL (Art. 42) en VLAREM II (Art. 4.1.9.1.2.) regelgeving:

Houder van een bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten Houder van een diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardige getuigschriften of certificaten bezittenToegelaten tot Milieucoördinator niveau B opleiding 
EN

kan optreden als extern milieucoördinator niveau B na succesvol afronden opleiding
Toegelaten tot Milieucoördinator niveau B opleiding

Korting

Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% kortingLees meer...

Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

Vlaams Opleidingsverlof

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof (Registratienummer: ODB-0000011)
Dit biedt belangrijke voordelen:
 • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
 • voor de werkgever: de werkgever heeft recht op een terugbetaling van uren loon en sociale lasten van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.
Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

KMO-portefeuille

Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! 
Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132.

Trainer

Wij kiezen resoluut voor een praktische aanpak met een minimum aan academische sessies en een maximum aan praktijkgetuigenissen en bedrijfsbezoeken.
De functie van de milieucoördinator wordt benaderd als een managementfunctie en de nadruk wordt sterk gelegd op de integrale milieuzorg. De programmacommissie en de deelnemers zelf, waken voortdurend over de kwaliteit van de aangeboden onderwerpen en van de docenten. Meer dan 40 verschillende praktijksprekers garanderen u een zeer brede waaier van ervaringen en invalshoeken.

Getuigenissen & Referenties

Getuigenissen

"Als milieucoördinator is het een must dergelijke opleiding te volgen. Ik heb hierbij gekozen voor een praktijkgerichte opleiding. En via Amelior is me dit zeker gelukt. De lessen worden steeds getoest aan de praktijk. Verder wordt deze opleiding gegeven op een volwassen manier (geen schoolse mentaliteit) én in een professionele omgeving met een sterke expertise van en bereidheid voor ondersteuning door de docenten."
Luc VAN WAES - VLAAMSE OVERHEID, DEP. BESTUURSZAKEN

Referenties

Volgende bedrijven gingen u reeds voor en stuurden één of meerdere afgevaardigde(n) naar deze opleiding:

Action Technology Belgium, Alural Belgium, A & M Garwig & Co, Ardovries, B & P Sobry, Beaulieu Trading, Campina, Cobot, DCM, De Ceuster, De Groote André en Zoon, Desimpel International Service, DSP, Erogal, Fina, Floreac, Gillemot, Goeters, Guka Delicatessen, Hartog Union - Zwan, IPB, ISS Food, La Corbeille Industrie, Lemahieu, Maenhout Transport, Miplan, OIL, ORAC, Packard Bell, Phoenicx Plastics, Van Damme-Madoe, Van de Pol, Van Mierlo-Proost, UCB-Group, Victaulic Europe, ...
 

Opbouw leertraject

De milieucoördinator niveau B opleiding maakt onderdeel uit van het leertraject milieucoördinator, waarin volgende opleidingen voorkomen;

Praktisch

Duur: 150 uren
Start op: donderdag 20 februari 2020, Sint-Niklaas
Inschrijven
Prijs: vanaf €2050

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
Deze opleiding gaat van start op 20 februari 2020. De lessen vinden plaats van 14u tot 17u30 en/of van 18u tot 21u30. 

Voor een gedetailleerd lesprogramma kan u contact opnemen met de programmaverantwoordelijke van de opleiding Greet Vanfleteren of gvf@amelior.be
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 21 jan 2020 €2250 €2050 €2450
Prijs €2450 €2250 €2650

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Deze opleiding is vrij van BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.