Milieucoördinator A via overgangsniveau

opleiding milieucoördinator A via overgangsniveau

Deze langlopende opleiding milieucoördinator A via overgangsniveau (100u) is bedoeld voor wie als milieucoördinator niveau A aan de slag wil en reeds in het bezit is van een milieucoördinator niveau B-diploma.
Tijdens de opleiding worden de milieuproblematiek, ecotoxicologie, milieurecht, milieubeleid, milieuzorgsystemen en milieutechnologie besproken (conform met de VLAREL bijlage 2). Na het succesvol afleggen van beide examens en de eindwerkverdediging, bekomt u het diploma.
Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof.

Waarom deze thematiek?

De inrichters van deze opleiding en de docenten weten door hun dagelijkse praktijkervaring dat bedrijfsinterne milieuzorg geen zaak is van maar één persoon. De milieucoördinator kan de bedrijfsinterne milieuzorg slechts organiseren als het milieuthema ingang krijgt in de diverse facetten van de bedrijfsvoering zoals inkoop, projectbeheer, audits, enz... Wij bieden u die toegang via een integrale aanpak!
Sedert 4 juli 1996 moeten bedrijven van klasse I een bedrijfsinterne milieucoördinator aanstellen. Dit is het gevolg van het decreet ‘bedrijfsinterne milieuzorg'.

De milieucoördinator heeft een brede en veeleisende functie. Hij/zij moet:
 • de milieuwetgeving en zuiveringstechnieken op de voet volgen
 • waken over de resultaten en registreren van de emissie- en immissiemetingen, de afvalstoffen en materialenregisters
 • communicatief onderlegd zijn, zowel intern als naar bijvoorbeeld de media toe
 • vertrouwd zijn met technische aspecten en met alle evoluties op het vlak van milieuzorg
 • economisch en milieuvriendelijk verantwoorde verbeteringsvoorstellen formuleren en een uitstekend inzicht in het productieproces combineren met een pragmatische aanpak van problemen
Kortom, de milieucoördinator is een all-rounder met expertise. 
 
Amelior is één van de weinige opleidingscentra die erkend is voor deze opleiding!

Het programma: wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Het programma
In deze opleiding wordt de functie van de milieucoördinator benaderd als een managementfunctie met een sterke link naar de integrale milieuzorg. Er wordt resoluut gekozen voor een praktische aanpak met een minimum aan academische sessies en een maximum aan praktijkgetuigenissen en bedrijfsbezoeken. Op deze manier worden de wettelijke taken van de milieucoördinator vertaald naar de dagelijkse praktijk in de ondernemingen. Om aan de reële behoeften van u, de (toekomstige) milieucoördinator, te voldoen, laten wij vooral collega's-bedrijfsmensen aan het woord die naast hun expertise ook uitstekende didactische kwaliteiten bezitten. Een interactieve aanpak garandeert hierbij een optimale kennisoverdracht.

Deze opleiding betreft een individueel traject dat samen met de category manager van het domein milieu wordt besproken.
Interesse in hoe we zo'n individueel traject samenstellen? Stuur een mailtje naar Greet Vanfleteren gvf@amelior.be

Opdrachten
Er wordt een maximale ROI gegarandeerd o.m. door:
 • bedrijfsbezoeken en getuigenissen
 • het afnemen van een examen
 • het uitwerken van een paper toegepast op het eigen werkveld.
De paper laat enerzijds toe om de opgedane kennis uitvoerig te testen alsook zorgt deze ervoor dat de vooropgestelde leerdoelstellingen worden bereikt. Verder is de paper nuttig voor het eigen bedrijf bij het uitbouwen van het eigen milieubeleid en/of het aanpakken van milieuproblematieken.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor wie als milieucoördinator niveau A aan de slag wil en reeds een milieucoördinator niveau B in zijn/haar bezit heeft. Deze opleiding zorgt ervoor dat u als milieucoördinator niveau B de 100u die u tekort heeft om de niveau A te behalen, ophaalt.
Men is verplicht een erkende aanvullende vorming (250 uur voor milieucoördinator A en 150 uur voor milieucoördinator B) te volgen. Reeds erkende milieucoördinatoren zijn bovendien verplicht ten minste 30 uur per kalenderjaar bijscholing te volgen.

Praktische informatie, toelatingsvoorwaarden, korting, Vlaams Opleidingsverlof en KMO-portefeuille

Praktische info

De opleiding milieucoördinator niveau A gaat door in Sint-Niklaas.
De opleiding volgt de academische kalender en gaat telkens door op donderdagnamiddag en -avond.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding werden wettelijk vastgelegd in de VLAREL (Art. 42) en VLAREM II (Art. 4.1.9.1.2.) regelgeving; zie tabel hieronder. 
Sinds 1 januari 2016 kan men geen aanvraag tot erkenning als milieucoördinator niveau A meer indienen op basis van minstens 5 jaar bedrijfsinterne ervaring in milieuzorg conform art. 94 van de VLAREL regelgeving. Vrij vertaald betekent dit dat u enkel nog als externe milieucoördinator niveau A aangesteld kan worden wanneer u in het bezit bent van een masterdiploma. Wanneer u in het bezit bent van een bachelordiploma of een daarmee gelijkgestelde graad kan u wel nog aangesteld worden als bedrijfsinterne milieucoördinator niveau A.

Houder van een master of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten Houder van een bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten
OF

>5 jaar nuttige ervaring in bedrijfsinterne milieuzorg
Houder van een getuigschrift van aanvullende vorming voor milieucoördinatoren van het tweede niveau (milieucoördinator niveau B) bezitten Houder van een bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten Houder van een diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardige getuigschriften of certificaten bezitten
OF

>3 jaar nuttige ervaring in bedrijfsinterne milieuzorgToegelaten tot Milieucoördinator niveau A opleiding
EN

kan optreden als extern milieucoördinator niveau A na succesvol afronden opleiding
Toegelaten tot Milieucoördinator niveau A opleiding  Toegelaten tot Milieucoördinator overgangsniveau naar niveau A opleiding Toegelaten tot Milieucoördinator niveau B opleiding 
EN

kan optreden als extern milieucoördinator niveau B na succesvol afronden opleiding
Toegelaten tot Milieucoördinator niveau B opleiding

Korting

Schrijf in met meerdere collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, ... deelnemer krijgt 20% kortingLees meer...

Ook leden betalen aanzienlijk minder. Wenst u graag meer te weten over het lidmaatschap ? Lees meer...


Vlaams Opleidingsverlof

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof (Registratienummer: ODB-0001810).
Dit biedt belangrijke voordelen:
 • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, zonder loonverlies, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
 • voor de werkgever: de werkgever heeft recht op een terugbetaling van uren loon en sociale lasten van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.
Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

KMO-portefeuille

Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30 of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! 
Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132.

Opbouw leertraject

De milieucoördinator niveau A via overgangsniveau opleiding maakt onderdeel uit van het leertraject milieucoördinator, waarin volgende opleidingen voorkomen:

Trainer

Wij kiezen resoluut voor een praktische aanpak met een minimum aan academische sessies en een maximum aan praktijkgetuigenissen en bedrijfsbezoeken.
De functie van de milieucoördinator wordt benaderd als een managementfunctie en de nadruk wordt sterk gelegd op de integrale milieuzorg. De programmacommissie en de deelnemers zelf waken voortdurend over de kwaliteit van de aangeboden onderwerpen en van de docenten. Meer dan 40 verschillende praktijksprekers garanderen u een zeer brede waaier van ervaringen en invalshoeken.

Praktisch

100 uren

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op