Milieucoördinator A via overgangsniveau

Milieucoördinator B

Deze langlopende milieucoördinator A opleiding via overgang (100u) is bedoeld voor wie als milieucoördinator niveau A aan de slag wil en reeds in het bezit is van een milieucoördinator niveau B diploma.
Tijdens de opleiding worden de milieuproblematiek, ecotoxicologie, milieurecht, milieubeleid, milieuzorgsystemen en milieutechnologie besproken (conform met de VLAREL bijlage 2). Na het succesvol afleggen van beide examens en de eindwerkverdediging krijgt u het diploma milieucoördinator niveau A via overgang.
De opleiding komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1971/A-11).

Waarom deze thematiek?

De inrichters van deze opleiding en de docenten weten door hun dagelijkse praktijkervaring dat bedrijfsinterne milieuzorg geen zaak is van één persoon. De milieucoördinator kan de bedrijfsinterne milieuzorg slechts organiseren als het milieuthema ingang krijgt in de diverse facetten van de bedrijfsvoering zoals inkoop, projectbeheer, audits, enz... Wij bieden u die toegang via een integrale aanpak!
Sedert 4 juli 1996 moeten bedrijven van klasse I een bedrijfsinterne milieucoördinator aanstellen. Dit is het gevolg van het decreet ‘bedrijfsinterne milieuzorg'.
De milieucoördinator heeft een brede en veeleisende functie. De milieucoördinator moet:
 • de milieuwetgeving en zuiveringstechnieken op de voet volgen,
 • waken over de resultaten en registreren van de emissie- en immissiemetingen, de afvalstoffen en materialenregisters,
 • communicatief onderlegd zijn, zowel intern als naar bijvoorbeeld de media toe,
 • vertrouwd zijn met technische aspecten en met alle evoluties op het vlak van milieuzorg,
 • economisch en milieuvriendelijk verantwoorde verbeteringsvoorstellen formuleren en een uitstekend inzicht in het productieproces combineren met een pragmatische aanpak van problemen.
Kortom, de milieucoördinator is een all-rounder met expertise. 

Men is verplicht een erkende aanvullende vorming (250 uur voor milieucoördinator A en 150 uur voor milieucoördinator B) te volgen. Reeds erkende milieucoördinatoren zijn bovendien verplicht ten minste 30 uur per kalenderjaar bijscholing te volgen.
Indien u reeds in het bezit bent van een diploma milieucoördinator niveau B en wenst het milieucoördinator niveau A diploma te behalen, dan is deze opleiding bedoeld voor u. Deze opleiding zorgt ervoor dat u als milieucoördinator niveau B de 100u die u tekort heeft om de niveau A te behalen ophaalt.
Deze opleiding betreft een individueel traject die samen met de category manager van het domein milieu wordt besproken.

Amelior is één van de weinige opleidingscentra die erkend is voor deze opleiding!

Het programma: wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Het programma

In deze opleiding wordt de functie van de milieucoördinator benaderd als een managementfunctie met een sterke link naar de integrale milieuzorg.
Er wordt resoluut gekozen voor een praktische aanpak met een minimum aan academische sessies en een maximum aan praktijkgetuigenissen en bedrijfsbezoeken. Op deze manier worden de wettelijke taken van de milieucoördinator vertaald naar de dagelijkse praktijk in de ondernemingen.
Om aan de reële behoeften van u, de (toekomstige) milieucoördinator, te voldoen, laten wij vooral collega's-bedrijfsmensen aan het woord die naast hun expertise ook uitstekende didactische kwaliteiten bezitten. Een interactieve aanpak garandeert een optimale kennisoverdracht.

Deze opleiding betreft een individueel traject die samen met de category manager van het domein milieu wordt besproken.
Interesse in hoe we zo'n individueel traject samenstellen? Stuur een mailtje naar Greet Vanfleteren gvf@amelior.be 

Opdrachten

Er wordt een maximale ROI (Return On Investment) gegarandeerd o.m. door;
 • bedrijfsbezoeken en getuigenissen,
 • het afnemen van een examen, en
 • het uitwerken van een paper toegepast op het eigen werkveld.
De paper laat enerzijds toe om de opgedane kennis uitvoerig te testen alsook zorgt deze ervoor dat de vooropgestelde leerdoelstellingen worden bereikt. Verder is de paper nuttig voor het eigen bedrijf bij het uitbouwen van het eigen milieubeleid en/of het aanpakken van milieuproblematieken.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor wie als milieucoördinator niveau A aan de slag wil en reeds een milieucoördinator niveau B in zijn/haar bezit heeft.

Praktische informatie, toelatingsvoorwaarden, korting, betaald educatief verlof en KMO-portefeuille

Praktische info

De opleiding milieucoördinator niveau A gaat door bij in Sint-Niklaas.
De opleiding volgt de academische kalender en gaat telkens door op donderdagnamiddag en avond.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding werden wettelijk vastgelegd in de VLAREL (Art. 42) en VLAREM II (Art. 4.1.9.1.2.) regelgeving; zie de tabel hieronder. 
Sinds 1 januari 2016 kan men geen aanvraag tot erkenning als milieucoördinator niveau A meer indienen op basis van minstens 5 jaar bedrijfsinterne ervaring in milieuzorg conform art. 94 van de VLAREL regelgeving. Vrij vertaalt betekend dit dat u enkel nog als externe milieucoördinator niveau A aangesteld kan worden wanneer u in het bezit bent van een masterdiploma. Wanneer u in het bezit bent van een bachelordiploma of een daarmee gelijkgestelde graad kan u wel nog aangesteld worden als bedrijfsinterne milieucoördinator niveau A.

Houder van een master of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten Houder van een bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten
OF

>5 jaar nuttige ervaring in bedrijfsinterne milieuzorg
Houder van een getuigschrift van aanvullende vorming voor milieucoördinatoren van het tweede niveau (milieucoördinator niveau B) bezitten Houder van een bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten Houder van een diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardige getuigschriften of certificaten bezitten
OF

>3 jaar nuttige ervaring in bedrijfsinterne milieuzorgToegelaten tot Milieucoördinator niveau A opleiding
EN

kan optreden als extern milieucoördinator niveau A na succesvol afronden opleiding
Toegelaten tot Milieucoördinator niveau A opleiding  Toegelaten tot Milieucoördinator overgangsniveau naar niveau A opleiding Toegelaten tot Milieucoördinator niveau B opleiding 
EN

kan optreden als extern milieucoördinator niveau B na succesvol afronden opleiding
Toegelaten tot Milieucoördinator niveau B opleiding

Korting

Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% kortingLees meer...

Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

Betaald Educatief Verlof

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Betaald Educatief Verlof (N-1971/A-11).
Dit biedt belangrijke voordelen:
 • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, zonder loonverlies, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
 • voor de werkgever: de werkgever heeft recht op een terugbetaling van uren loon en sociale lasten van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.
Meer info over het Betaald Educatief Verlof kan u vinden op de website van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

KMO-portefeuille

Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! 
Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132.

Opbouw leertraject

De milieucoördinator niveau A via overgangsniveau opleiding maakt onderdeel uit van het leertraject milieucoördinator, waarin volgende opleidingen voorkomen;

Trainer

Wij kiezen resoluut voor een praktische aanpak met een minimum aan academische sessies en een maximum aan praktijkgetuigenissen en bedrijfsbezoeken.
De functie van de milieucoördinator wordt benaderd als een managementfunctie en de nadruk wordt sterk gelegd op de integrale milieuzorg. De programmacommissie en de deelnemers zelf waken voortdurend over de kwaliteit van de aangeboden onderwerpen en van de docenten. Meer dan 40 verschillende praktijksprekers garanderen u een zeer brede waaier van ervaringen en invalshoeken.

Praktisch

Duur: 100 uren
Start op: donderdag 20 februari 2020,
Inschrijven
Prijs: vanaf €1010

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
Deze opleiding gaat van start op 20 februari 2020. De lessen vinden plaats van 14u tot 17u30 en/of van 18u tot 21u30. 

Voor een gedetailleerd lesprogramma kan u contact opnemen met de programmaverantwoordelijke van de opleiding Greet Vanfleteren of gvf@amelior.be
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 21 jan 2020 €1170 €1010 €1350
Prijs €1300 €1125 €1500

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.