Energiemanager - European Energy Manager Training

Opgebouwd volgens het EUREM framework

European Energy Manager Training

Opgebouwd volgens het EUREM framework

Waarom deze thematiek?

De stijgende vraag naar energie en de hiermee gepaard gaande stijgende energieprijzen heeft als gevolg dat er meer en meer efficiënt dient omgegaan te worden met energie. Ook binnen het bedrijfsleven is men stilaan tot dit besef gekomen. Dit heeft voor een nieuwe functie gezorgd, de zogenaamde energiemanager.
Om alles uit het energiebeleid van uw organisatie halen, heeft de energiemanager kennis nodig. Actuele (wetgevende) kennis, maar vooral ook praktische en technische kennis, toegespitst op de mogelijkheden van het bedrijf.
Net daarom organiseert Amelior, in samenwerking met UC Leuven Limburg en met de steun van Indea, deze langlopende opleiding.
De opleiding heeft tot doel individuen op te leiden die een bewustwording van integrale energiezorg kunnen teweeg brengen in een organisatie, die kunnen omgaan met standaarden (zowel technische als niet-technische) voor energiebeheer en de taak van energiemanager op een waardevolle manier kunnen gestalte geven.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Deze opleiding is geconcipieerd met als doel u op een unieke wijze een actueel overzicht te bezorgen van de basisprincipes, de huidige energiewetgeving, de meest gangbare energiebesparende technieken, -systemen en –trends die momenteel in de bedrijfswereld naar waarde geschat worden.
Daarbij trachten we een mix te vinden tussen academische informatieoverdracht en de praktijkgerichte benadering met tot de verbeelding sprekende voorbeelden uit het bedrijfsleven en bezoeken ter plaatse. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak resulteert in hoogwaardige en resultaatgerichte energiemanagers die het geleerde direct kunnen omzetten in de praktijk. De opleiding gaat uit van een gedegen technische voorkennis.
De exclusieve EUREM-standaard staat garant voor een sterke basis voor de cursus in verschillende landen van de wereld. Het EUREM-programma is voor de Belgische situatie op maat gemaakt, zodat klimatologische en technische omstandigheden in België, op energiegebied, uitgelicht worden. De cursus wordt gegeven door professionals uit het bedrijfsleven en het onderwijs en bestaat uit de volgende drie onderdelen: bijeenkomsten, zelfstudie en de praktijkopdracht: het energieconcept (eindwerk binnen de opleiding).

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die op een professionele wijze aan energiemanagement wil doen. We denken hierbij aan personen die door de directie aangeduid worden om energieprojecten te leiden, te coördineren of op te volgen.
Ook experts en leidinggevenden die zelf verantwoordelijk zijn voor een deel van het bedrijf (bijvoorbeeld productiemanagers, onderhoudsmonteurs, processengineers en -technici in de fabriek), energiedienstverleners en -adviseurs zijn de typische doelgroep voor de cursus European Energy Manager.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na actieve deelname aan de cursus European Energy Manager bent u uitgegroeid tot een zelfstandig opererend technisch beheerder, ontwerper of projectleider die gebouwen, installatiecomponenten of -processen of gebouwinstallaties energietechnisch kan verbeteren.

Programma

In de cursus European Energy Manager wordt aandacht besteed aan de gebieden management en engineering. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

Management
 • energiemanagement systemen 
 • economische berekening 
 • energy contracting 
 • projectmanagement
 • energie-inkoop, energie-handel 
 • energiewetgeving, regels en standaarden 
 • bescherming van het klimaatbeheer en de emissiehandel
Engineering
 • basis van energietechniek 
 • bouwfysica 
 • energiebewust bouwen en renovatie
 • verwarmingsengineering / geothermische energie 
 • proceswarmte: ventilatie en klimatisering /airconditioning
 • koudetechniek 
 • perslucht 
 • verlichting 
 • elektrische aandrijvingen 
 • green-IT 
 • proces- en loadmanagement: toezicht- en controlesystemen
 • warmtekrachtkoppeling 
 • zonne-energie 
 • energie uit biomassa
Natuurlijk worden de onderwerpen van de bijeenkomsten aangepast aan de laatste ontwikkelingen vanuit de maatschappij.

Getuigschrift

Indien u het examen met goed gevolg aflegt én slaagt voor het eindwerk, ontvangt u het getuigschrift van European Energy Manager. Het eindwerk (energieconcept) werkt u uit in de loop van de opleiding in uw eigen bedrijf. U presenteert het resultaat van dit project voor een jury van energiedeskundigen.
Wanneer u er voor kiest geen project uit te werken en geen examen wenst af te leggen, krijgt u wel een attest van aanwezigheid indien u 80% van de cursus heeft bijgewoond. In dit geval bestaat er ook de mogelijkheid om u voor één of meerdere modules te laten vervangen door een collega.

Inschrijvingen

Om voldoende interactiviteit te kunnen garanderen wordt het aantal inschrijvingen beperkt tot 25 cursisten. Bij de inschrijvingen wordt de voorkeur gegeven aan personen die de volledige opleiding volgen.

Toelatingsvoorwaarden

Voor deze opleiding worden enkel kandidaten aanvaard met een bachelor-diploma of een diploma met gelijkwaardig niveau.

Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet en toch meent een goede kandidaat te zijn, willen we u aanmoedigen toch uw kandidatuur te stellen, met de nodige motivatie. De beslissing van de stuurgroep wordt u binnen de twee weken meegedeeld. Hiervoor kan u contact opnemen met de programmaverantwoordelijke van de opleiding Karin Bastiaannet op kb@amelior.be of op het telefoonnummer 056/23 20 66.

Erkende opleiding inzake Vlaams Opleidingsverlof

Deze opleiding van Amelior is erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof (Registratienummer: ODB-0000008).

Het Vlaams Opleidingsverlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering.

Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Attest voor bijscholing milieucoördinator

Deze opleiding is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de Milieucoördinator. Alle deelnemers ontvangen dan ook na afloop een officieel attest.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op