Milieucoördinator A via overgangsniveau

Bouw mee aan een duurzaam milieubeleid
Deze opleiding staat even niet meer ingepland of is volzet. Laat uw e-mailadres na en we houden u op de hoogte van nieuwe data.

Waarom dit thema?

Zoekt u expertise in het kluwen van de milieuwetgeving? Worstelt u met milieufiscaliteit en subsidies? Moet uw omgevingsvergunning aangevraagd of herzien worden? Wat met afvalwater, luchtemissies en ISO14001? Wilt u energie binnen de productie besparen?

Bent u reeds in bezit van het diploma Milieucoördinator B en wenst u het eerste niveau, A, te behalen? Dan is deze opleiding een must voor u.

Elk bedrijf dat volgens de indelingslijst van bijlage 1 van VLAREM II is ingedeeld in de eerste klasse, is overigens verplicht een milieucoördinator aan te stellen. De impact op het milieu bepaalt of niveau A of B nodig is. Deze erkende opleiding biedt u de mogelijkheid om aan deze wettelijke verplichting te voldoen.

Waarom deze opleiding?

Deze opleiding is door de Vlaamse Overheid erkend als beroepskwalificerend traject. Dit duidt aan dat onze opleiding u optimaal voorbereid op de dagdagelijkse uitdagingen van deze functie. Hiermee zijn we uniek in Vlaanderen.

Het curriculum van deze opleiding is op maat voor mensen die reeds in het bezit zijn van het diploma van milieucoördinator B. Naast de vereiste heropfrissing maakt u kennis met nieuwe thema's en vaardigheden.

De inrichters van deze opleiding en de docenten weten door hun dagelijkse praktijkervaring dat bedrijfsinterne milieuzorg geen zaak is van één persoon. De milieucoördinator kan de bedrijfsinterne milieuzorg slechts organiseren als het thema ingang krijgt in de diverse facetten van de bedrijfsvoering zoals inkoop, projectbeheer, audits, enz... Wij bieden u die toegang via een integrale aanpak!

In deze opleiding koppelen we de theorie aan de praktijk. Zo doe je zelf in groep een audit bij een bedrijf op basis van ISO 14001. 

Daarnaast zorgt het eindwerk ervoor dat u nog voor het einde van de opleiding een milieu issue kunt aanpakken onder begeleiding van een expert. Amelior selecteert namelijk een promotor voor u die door en door vertrouwd is met de door u gekozen problematiek.

Deze opleiding is erkend binnen het kader van het Vlaams Opleidingsverlof. Hierdoor kan u werkgever (een deel) loon terugvorderen van de Vlaamse overheid voor de uren waarop u aanwezig bent in de les.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor wie als milieucoördinator niveau A aan de slag wil en reeds een milieucoördinator niveau B in zijn/haar bezit heeft. Deze opleiding zorgt ervoor dat u als milieucoördinator niveau B de 100u die u tekort heeft om de niveau A te behalen, ophaalt.

milieu

Toelatingsvoorwaarden

milieu

Vlaams Opleidingsverlof

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof (Registratienummer: ODB-0001810).
Dit biedt belangrijke voordelen:

  • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, zonder loonverlies, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
  • voor de werkgever: de werkgever heeft recht op een terugbetaling van uren loon en sociale lasten van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.

Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Inhoud

In deze opleiding wordt de functie van de milieucoördinator benaderd als een managementfunctie met een sterke link naar de integrale milieuzorg. Er wordt resoluut gekozen voor een praktische aanpak met een minimum aan academische sessies en een maximum aan praktijkgetuigenissen en bedrijfsbezoeken. Op deze manier worden de wettelijke taken van de milieucoördinator vertaald naar de dagelijkse praktijk in de ondernemingen.

Programma

milieu

Docenten

Thierry Uyttenhove
Thierry Uyttenhove

Thierry is ingenieur elektromechanica en heeft een licentie in de veiligheidskunde niveau I, milieucoördinator A en risk management. Hij heeft een jarenlange ervaring achter de rug als preventieadviseur, milieu­- en kwaliteitscoördinator in zowel bouw-, metaal- als chemiesector. Als senior consultant begeleidt hij reeds 14 jaar organisaties bij het ontwikkelen van een geïntegreerd HSE-beleid. Met passie coacht, begeleidt en traint hij in o.m. Behaviour Based Safety, OHSAS 18001/ISO 45001, integratie en auditing van management systemen. Als getraind lead auditor is hij tevens interne auditor OHSAS 18001/ISO 45001 – ISO14001. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.

LinkedIn profiel bekijken
Patsie Puype
Patsie Puype

Patsie is milieucoördinator, milieuadviseur en oprichtster van APIS Milieuadvies bvba. Van 2006 tot 2010 was Patsie milieu- en duurzaamheidsambtenaar bij de gemeente Kortemark. Niet geheel overtuigd van haar functie in deze lokale gemeente zocht ze een andere uitdaging en zette ze de stap naar de bedrijfswereld als milieuconsulente bij een studiebureau in Roeselare. In april 2012 heeft ze uiteindelijk gekozen om een gewaagde sprong te maken en op eigen benen verder te gaan: APIS Milieuadvies was geboren! Naast haar functie als mama van enkele vrijgevochten bengels, biedt Patsie via APIS Milieuadvies ondersteuning en begeleiding aan bedrijven op het vlak van milieu. Dit betekent voornamelijk de functie van extern milieucoördinator uitoefenen bij verschillende bedrijven en in diverse sectoren, maar ook o.a. de begeleiding van interne milieucoördinatoren, opmaak van omgevingsvergunningsaanvragen en meldingen, verzorgen van allerlei milieuadministratie (aangifte heffingen, opmaak IMJV, bijhouden registers, …), geven van opleidingen m.b.t. milieuthema’s, uitvoeren van legal compliance audits, enz… In deze materie voelt ze zich (nog steeds) als een vis in het water!

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 1700 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 1500 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 1300 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Hou mij op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

  • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
  • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
  • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Aanverwante opleidingen

Milieucoördinator A

Meer info en inschrijvingen

Milieucoördinator B

Meer info en inschrijvingen

Bijscholing milieucoördinatoren en energiemanagers

Meer info en inschrijvingen

Basisopleiding milieubeheer

Meer info en inschrijvingen