Multidisciplinaire Basisvorming voor de Preventieadviseur (W-VL)

De verplichte eerste stap op weg naar Niveau 1 of 2
Deze opleiding staat even niet meer ingepland of is volzet. Laat uw e-mailadres na en we houden u op de hoogte van nieuwe data.

Waarom dit thema?

Een doorgedreven en gefundeerd preventiebeleid is van niet te onderschatten belang in een onderneming. Elke onderneming die grip wil krijgen op de welzijnsrisico's binnen de organisatie, dient te beschikken over managers die de nodige deskundigheid hiertoe hebben verworven. Enkel goed opgeleide veiligheidsdeskundigen kunnen een efficiënt en effectief preventiebeleid uitbouwen en dit in de praktijk ondersteunen met kennis en bekwaamheid. De multidisciplinaire basisvorming voor de preventieadviseur is hier een eerste stap in. 

Elke onderneming of instantie in België dient te beschikken over een preventieadviseur. Het opleidingsniveau van deze preventieadviseur hangt af van de aard van de activiteiten en het aantal personeelsleden in de organisatie.

Sinds het KB van 17 mei 2007 dient elke preventieadviseur over dezelfde basiskennis te beschikken. Dit ongeacht de specifieke specialisatie.

Aansluitend starten in het najaar van 2021 de specialisatieopleidingen tot preventieadviseur Niveau 1, 2 en Psychosociale Aspecten op dezelfde locatie.

Waarom deze opleiding multidisciplinaire basisvorming voor de preventieadviseur?

Deze multidisciplinaire basisvorming voor de preventieadviseur is de eerste verplichte stap richting de specialisaties Niveau I, Niveau II en Psychosociale Aspecten. Indien u voor deze opleiding bij Amelior kiest, verzekeren we u een plek in de specialisatieopleidingen.

Naast het cursusmateriaal  biedt Amelior u nog een gratis naslagwerk aan. Tijdens de opleiding verdelen we bovendien nog extra artikels, informatie, sjablonen,... rond specifieke thema's uit het programma. Zo heeft u op het eind van deze opleiding een ware welzijnsbibliotheek.

Alle docenten zijn experten binnen hun vakgebied en staan dagdagelijks in de welzijnspraktijk. Hierdoor wordt de theorie doorspekt met voorbeelden en cases uit die praktijk. 

Via MS Teams bieden we cursisten een digitaal leerplatform aan. Daarnaast kunt u rekenen op een persoonlijke ondersteuning op maat door de collega's van Amelior tijdens het volledige opleidingstraject.

Alle opleidingen tot preventieadviseur zijn door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg officieel erkend.

Deze opleiding is erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof. Uw organisatie kan zo loon terugvorderen voor de werkuren waarop u les volgt.

De verplichte paper die wordt opgemaakt tijdens de opleiding multidisciplinaire basisvorming voor de preventieadviseur bezorgt uw onderneming meteen een compliance check met de welzijnswetgeving. Dit kan als basis voor uw verdere welzijnsbeleid dienen.

Als cursist van dit opleidingstraject krijgt u gratis toegang tot onze bibliotheek met meer dan 1.400 boeken, naslagwerken en vaktijdschriften.

Deze opleiding wordt ingericht samen de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST), die mee toeziet op de kwaliteit van het traject. 

Voor wie

Deze module is bedoeld voor alle toekomstige preventieadviseurs, ongeacht de specialisatie.

 
De multidisciplinaire basisvorming voor de preventieadviseur is een verplichte eerste stap in het traject naar niveau 1, 2 of de specialisaties psychosociale aspecten, ergonomie en arbeidshygiëne.

Multidisciplinaire basisvorming voor de preventieadviseur

Toelatingsvoorwaarden

De cursist dient minimaal over een diploma van secundair onderwijs te beschikken voor de multidisciplinaire basisvorming voor de preventieadviseur

Voor de verschillende specialisatiemodules gelden wel wettelijk specifieke toelatingsvoorwaarden. Deze toelatingsvoorwaarden per specialisatiemodule kan u terugvinden op de betreffende webpagina's (zie onderaan).

Inhoud

De leerdoelstellingen opgenomen in de Codex Welzijn op het Werk werden systematisch getoetst en geïmplementeerd binnen een logisch gestructureerde opbouw van de cursus multidisciplinaire basisvorming voor de preventieadviseur. 

  • In de opleiding ligt de nadruk op een globale, coherente, interdisciplinaire aanpak. Naast de basics van welzijn op het werk wordt het belang van communicatie en coaching naar voor geschoven. 
  • De lessen worden op zeer praktische wijze gegeven: theoretische lessen worden aangevuld met oefeningen en cases.
  • De opleiding multidisciplinaire basisvorming voor de preventieadviseur omvat één opdracht: het schrijven van een paper betreffende de initiële doorlichting van het huidige preventiebeleid binnen de eigen organisatie. Op het einde van deze module krijgt u ook de gelegenheid deze paper aan een jury voor te stellen.

Neem contact op met ons voor het volledige programma.

Programma

multidisciplinaire basisvorming voor de preventieadviseur

Vlaams Opleidingsverlof

Deze opleiding multidisciplinaire basisvorming voor de preventieadviseur is erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof (ODB-0000010).
Dit biedt belangrijke voordelen:

  • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, zonder loonverlies, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.

  • voor de werkgever: de werkgever heeft recht op een terugbetaling van uren loon en sociale lasten van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.

Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof kan u vinden op de  de website van de Vlaamse Overheid.

Docenten

Thierry Uyttenhove
Thierry Uyttenhove

Thierry is ingenieur elektromechanica en heeft een licentie in de veiligheidskunde niveau I, milieucoördinator A en risk management. Hij heeft een jarenlange ervaring achter de rug als preventieadviseur, milieu­- en kwaliteitscoördinator in zowel bouw-, metaal- als chemiesector. Als senior consultant begeleidt hij reeds 14 jaar organisaties bij het ontwikkelen van een geïntegreerd HSE-beleid. Met passie coacht, begeleidt en traint hij in o.m. Behaviour Based Safety, OHSAS 18001/ISO 45001, integratie en auditing van management systemen. Als getraind lead auditor is hij tevens interne auditor OHSAS 18001/ISO 45001 – ISO14001. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.

LinkedIn profiel bekijken
Franky De Witte
Franky De Witte

Franky is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in de veiligheidstechnieken niveau I. Hij heeft een ruime praktijkervaring als consultant in het begeleiden van bedrijven naar betere veiligheidsprestaties of het optimaliseren van het veiligheidsbeleid. Alsook een passie voor risicoanalyse en in het bijzonder machineveiligheid. Als trainer heeft hij ervaring in diverse sectoren (metaalnijverheid, nutsbedrijven, openbare instellingen, voedingsindustrie, productie van verpakkingsmaterialen in kunststof, papier en karton, bouwmaterialen ...).

LinkedIn profiel bekijken
Kathleen De Rycke
Kathleen De Rycke

Kathleen was voorheen wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent en zelfstandig consultant HRM & coach van individuen en teams. Sedert 2010 is zij werkzaam als Senior Consultant ‘People Management’ bij Amelior.
Kathleen bouwde op vlak van HRM en Psycho-sociaal welzijn een ruime expertise op tijdens haar voorbije werkervaringen. Gezondheidszorg, universitaire en algemene ziekenhuizen, openbare besturen, pharmaceutische industrie ... zijn sectoren waar Kathleen heel wat ervaring opdeed inzake HRM, stressmanagement, teamontwikkeling, communicatie, motivatie, leiding geven, change management …

LinkedIn profiel bekijken
Sim Doolaege
Sim Doolaege

Sim is MSc Risk Management en behaalde o.a. de attesten Preventieadviseur Niveau I en Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen. Vanuit een doorgedreven terreinervaring als leidinggevende binnen de hulpverlening en als ambtenaar noodplanning heeft hij diverse instellingen en organisaties ondersteund bij het opmaken en implementeren van nood- en rampenplannen. Als preventieadviseur werkte hij binnen een multinational mee aan de nieuwe veiligheidsstandaarden voor zowel binnen- als buitenland. Daarnaast geeft hij als manager en coach ondersteuning aan bedrijven bij het optimaliseren van hun organisatie. Als echte people manager maakt zijn grenzeloze gedrevenheid het verschil.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 1750 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 1550 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 1350 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Hou mij op de hoogte van nieuwe data

Cursisten aan het woord

multidisciplinaire basisvorming voor de preventieadviseur
multidisciplinaire basisvorming voor de preventieadviseur

Specialisatiemodule preventieadviseur niveau 1

De basisvorming, die in januari start, is de verplichte eerste stap in deze opleiding.
Meer info en inschrijvingen

Specialisatiemodule preventieadviseur niveau 2

Meer info en inschrijvingen

Preventieadviseur Psychosociale Aspecten (PAPA)

Meer info en inschrijvingen

Preventieadviseur Niveau 3

De basics van welzijn op het werk
Meer info en inschrijvingen

Volg deze opleiding ook in Antwerpen

Multidisciplinaire Basisvorming voor de Preventieadviseur (Antwerpen)

Meer info en inschrijvingen