Communiceren met impact

Verkrijg medewerking en engagement door meesterschap in communicatie.

Communiceren met impact

Wens je ook meer impact te hebben op je collega's, medewerkers, leidinggevenden, klanten, ...?

Uit ervaring en studies blijkt dat 'emotionele beïnvloeding', het aanvoelen van elkaar, het op dezelfde golflengte communiceren, het 'klikken' tussen mensen véél belangrijker is dan de rationele beïnvloeding (de inhoud van de boodschap).
Na het volgen van deze opleiding kan je dan ook nóg professioneler communiceren met anderen, door gebruik te maken van doelgerichte communicatie: observeren, luisteren en spreken.

Waarom deze thematiek?

Communicatie staat centraal in de professionele context: teamwerk, netwerking, meetings, functioneringsgesprekken, … De meesten van ons hebben er dagdagelijks mee te maken. Niettegenstaande we op professioneel vlak meer tegen elkaar praten, praten we te weinig mét elkaar.
In veel gevallen pogen we vooral anderen te overtuigen, zoeken we sluitende argumenten, weerleggen we kritiek, oefenen we ons in powerpoint presentaties, ... Fout? Bijlange niet … op één voorwaarde: zolang je maar ‘voeling' hebt met de ander. Wat tracht de ander je zowel verbaal als non-verbaal duidelijk te maken? Hoe achterhaal je wat de ander bedoelt? Voel je zijn/haar emoties en intenties aan?

Wat mag je verwachten tijdens de training?

Een aantal mensen uit jouw directe omgeving en jij zelf, vullen een vragenlijst in. Deze lijst geeft je een duidelijk beeld over je persoonlijke sterktes en aandachtspunten in communiceren met impact.
Jouw praktisch werkveld staat centraal! Meesterschap verkrijg je immers enkel door veel te oefenen. Respect voor de persoonlijkheid van elke deelnemer is gegarandeerd.
Er wordt gewerkt met concrete vragen en situaties van de deelnemers. Op basis hiervan worden tips aangereikt waardoor de zelfzekerheid en persoonlijke impact worden vergroot. In de meeste gevallen wordt geoefend met rollenspelen (simulatie-oefeningen) al dan niet ondersteund met camerafeedback.
Na elke trainingsdag wordt er gewerkt met concrete opdrachten gebaseerd op de persoonlijke leerbehoeften van elke deelnemer. De spreiding in tijd van de lesdagen laat de deelnemers toe het geleerde in hun praktijk om te zetten en feedback te krijgen op de inspanningen en resultaten van de voorbije periode. Voor de deelnemers is dit een stimulans om ook na de training te blijven werken aan persoonlijke impact.
Op het einde van de training heeft elke deelnemer dan ook een rijk palet aan handvaten en tips m.b.t. diverse gespreksstructuren: informeren en opdrachten geven, feedback geven en ontvangen, afspraken maken en opvolgen, omgaan met weerstand en apathisch gedrag, …

Leerdoelstellingen tijdens deze training:
 • kennis en inzicht verwerven in het communicatieproces en de beïnvloedende factoren
 • kennen van de persoonlijke voorkeuren m.b.t. intentie en gedrag in communicatie
 • kunnen gebruik maken van de meest elementaire gespreksvaardigheden in diverse gesprekstypes

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Je communicatie met anderen zal professioneler verlopen, doordat je gebruik maakt van doelgerichte communicatie: observeren, luisteren en spreken.
Dit heeft als voordelen dat je o.a.:
 • anderen beter begrijpt
 • gemakkelijker dingen van anderen gedaan krijgt

Voor wie?

De training is bestemd voor iedereen die de basisvaardigheden in communicatie wil verwerven of heropfrissen.

Programma

Betrouwbaar waarnemen
 • Wat is beïnvloeden?
  • niet durven beïnvloeden versus manipuleren
  • overtuigen versus zichzelf overtuigen
  • spreken of luisteren?
 • Begrijpen van de gesprekspartner
  • begrijpen versus beoordelen
  • motivatie achter de argumentatie
  • typologieën verruimen het perspectief van luisteren en zien
 • Betrouwbaarheid van waarnemen
  • illusies
  • relatie tot de praktijk van communcatie
 • Interpreteren van lichaamstaal
  • welke motivatie steekt achter het gedrag?
  • communiceren op non-verbaal niveau
Gericht luisteren
 • Een gesprek leiden door te luisteren
 • ‘Ja maar' reacties annuleren uit uw woordenschat
 • Een gesprek zonder doel is een verloren gesprek
 • ‘Koopsignalen' detecteren en ermee werken
Juiste vraagtechnieken
 • Soorten vragen
 • Pointers bepalen en hieraan vragen koppelen
 • Omgaan met agressief gedrag
 • Omgaan met apathisch gedrag
 • Betrokkenheid creëren bij het maken van afspraken
Overtuigend communiceren
 • Wat is beïnvloeden?
  • niet durven beïnvloeden versus manipuleren
  • overtuigen versus zichzelf overtuigen
  • spreken of luisteren?
 • Hoe kan je je gesprekspartner beter begrijpen?
  • begrijpen versus beoordelen
  • motivatie achter de argumentatie
  • typologieën verruimen het perspectief van luisteren en zien
Opvolgsessie
Na de tweede dag krijgen de deelnemers een aantal werkpunten mee, die dan tijdens een opvolgingsmoment (dag 3) terug worden opgenomen en uitgediept.

Attest van deelname

Alle deelnemers die deze training volgen ontvangen een attest van deelname.

Cursisten aan het woord

Zeer tevreden over de manier van lesgeven, het seminariecentrum en de inhoud van de cursus. Zeker een aanrader voor eventuele toekomstige cursisten.

Sven KIEWIET - ARLANXEO BELGIUM

Zeer goede en zeer bruikbare opleiding rond alle facetten van communicatie. Franky is een autoriteit die de cursus perfect brengt.

Matti DE ROECK - LANXESS

Ik was zeer tevreden en kan het enkel aan anderen aanbevelen, zowel de afhandeling door Amelior alsook de kwaliteit van de lesgever Franky. Ik heb bij ons intern ook al doorgegeven dat het een super goede opleiding was.

Marc RIBUS - INTERNATIONAL CAR OPERATORS

 
Bedankt voor de zeer aangename en leerrijke ervaring. Ik merk dat de sterke pragmatische aanpak snel resultaat oplevert.

Peter DE WEVER - KANEKA BELGIUM

 
Goed evenwicht tussen theorie en praktijk. Je leert zowel van de lesgever als van je collega's tijdens de rollenspelen!

Tania DE ROECK - AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN

 
Ik zou eender welke training willen volgen die door Franky gegeven wordt.

Erik VAN WAES - VLASSAK VERHULST

Zeer interactieve workshop met een uitstekende coach die je continu begeleidt, meehelpt te groeien. Hij leert je op een correcte manier nieuwe technieken/woorden/zinnen aan die je in de dagelijkse job kan toepassen. Na de eerste lesdag heb ik deze technieken onmiddellijk toegepast en met positieve feedback van de collega's. Deze cursus communicatie is een aanrader voor elk bedrijf.

Anja BUYTAERT - EDWARDS LIFESCIENCES

Mijn verwachtingen zijn helemaal ingelost. Na deze 3-daagse vorming ben ik te weten gekomen welke mijn persoonlijke verbeterpunten zijn. Ik kreeg ook concrete tips mee om hieraan te werken. Franky is een bijzondere dynamische lesgever, hij past de theorie op een zeer praktijkgerichte manier toe. Kortom, het was een bijzonder leerrijke vorming die je inzichten brengt, waarmee je meteen aan de slag kan in je dagelijkse leven.

Cynthia TROCH - CITYDEV.BRUSSELS

Zeer boeiende training waar men veel van leert. Heel praktisch gericht, er worden voorbeelden aan de hand van werksituaties uitgewerkt, behandeld en besproken. Veel technieken en structuren van communicatie kwamen aan bod. De trainer brengt deze dan ook op een interessante manier. Een echte aanrader om deze training te volgen binnen het bedrijf!

Lindsy CLAEYS - PETERSIME

De cursisten werden uitgenodigd hun vragen en problemen over communicatie zeer concreet aan bod te brengen, zodat de theorie meteen in praktijk werd omgezet. De trainer verstaat de kunst communicatiemodellen te vertalen in dagelijkse werkelijkheid, wat de betrokkenheid van de deelnemers verhoogt. In plaats van te verwachten dat wij ons in de theorie zouden herkennen, reikte de trainer ons bruikbare modellen aan in de door ons aangebracht situaties. Door te analyseren welk communicatietype je zelf bent, krijg je inzicht in het interactiepatroon dat je onbewust veroorzaakt. Dit is de eerste stap naar het veranderen van je communicatiestijl, zodat het interactiepatroon wordt doorbroken en onhaalbare kaarten binnen handbereik blijken te liggen.

Sabine BERTH - STADSBESTUUR GENT

De training was zeer aangenaam en zeer leerrijk. De beperkte groep zorgt voor een aangename interactie. De trainer is gewoonweg fantastisch. De manier waarop hij deze training brengt, is zeer aangenaam. Op geen enkele manier verdwijnt de aandacht bij de deelnemers. Veel tips, praktijkvoorbeelden en rollenspellen uit de omgeving van de deelnemers, met de klemtoon op positief communiceren. Kortom deze training zal me voor altijd bijblijven. Een aanrader voor iedereen!

Ruben BAELEN - COBELAL-CDI

Dit was een zeer goede training. Perfect dat de dagen gespreid waren, dit gaf de mogelijkheid om tussendoor al wat zaken uit te proberen. Dankzij de kleine groep is het makkelijker om iedereen in een rustige, aangename sfeer aan bod te laten komen. Dit was zeker ook de verdienste van een aangename trainer!

Peter HENDRIX - APPE BENELUX

Deze training voldeed 100 % aan mijn verwachtingen. Franky Van Hoecke maakt de training zeer boeiend en geeft veel praktijkvoorbeelden. Positief was ook dat je leert waarin je minder goed bent tijdens het onderhandelen/communiceren en hoe je dit moet aanpakken om te verbeteren. Na deze training kan je beter bepaalde kenmerken herkennen tijdens een gesprek en er dan op de gepaste manier op reageren.

Ann VAN RIET - MIELE

Het doel van de training is u binnen uw organisatie beter uit te drukken naar uw superieuren toe, maar ook naar medewerkers van een lager niveau. De training maakt duidelijk op welke manier u zich kan en moet uitdrukken. Het taalgebruik, de zinsconstructie, het tijdstip, duidelijkheid, voldoende uitleg, ... Dit weerspiegelt dat jij als leidinggevende meer de dingen zal gedaan krijgen, uw appreciatie stijgt, ... Je kan uw projecten beter opvolgen, delegeren, bijsturen, ...

Anje MATTHEEUWS - MARINE HARVEST PIETERS/BELGIUM

De training ligt nu reeds enige maanden achter ons... maar zindert nog steeds in mij na. Ik ben bewuster geworden van mijn gedragsstijl, neem meer tijd om te luisteren naar de boodschap van de andere en begin nooit aan een doelgericht gesprek zonder het voor te bereiden. Voor een personeelsverantwoordelijke is deze training een kostbaar instrument waarnaar ik nog regelmatig teruggrijp.

Hilde NUYTINCK - LABO NUYTINCK

Deze training was zeer geslaagd en leerrijk. Door het beperkt aantal deelnemers werd iedereen actief betrokken en dat zorgt ervoor dat je altijd bij de les blijft. Gezien ik een van de jongere werknemers ben, is het niet steeds makkelijk om je mening (bv. tijdens vergaderingen) door te drukken bij werknemers met meer anciënniteit, laat staan bij je oversten. Tussen oefenen en praktijk zit toch altijd wat verschil, maar dankzij enkele regeltjes/tips lukt het me toch aardig om met meer overtuiging open te communiceren. Met de stelregels 'eerlijk' en 'to the point' in het achterhoofd merk ik dat ik iets meer zelfverzekerd ben bij gesprekken. Met echte conflicten heb ik gelukkig nog niet te maken gehad. Er zit veel kaf tussen het koren wat opleidingen en studiedagen betreft heb ik helaas al mogen ervaren. Een training als deze echter is voor iedereen op gelijk welke werkvloer aan te raden.

Bram LEYMAN - STADSBESTUUR AALST

Mijn collega en ik hebben bij de evaluatie hier in het bedrijf van deze training, deze echt aangeraden bij andere collega's. Een van de redenen waarom ik deze training zo goed vond, was de hele goede interactiviteit in de groep. Ik heb uit ervaringen van verschillende deelnemers heel wat opgestoken. Zelf kon je eventueel persoonlijke problemen in de groep gooien en probeerden we die samen te bekijken. Ik vond ook dat alles heel goed beschreven werd in de geleverde documenten. Franky Van Hoecke, de trainer, vond ik erg overtuigend en volgens mij was er geen enkel moment dat de aandacht verslapte onder de mensen die de training volgden. Sinds deze training ben ik echt op verschillende zaken i.v.m. communicatie en dergelijke, gaan letten. Veel zaken bleken tot dan vanzelfsprekend. Maar als je gaat letten op zaken die uitgelegd werden in de cursus, zijn er toch veel details die, mits enige bijsturing, veel kunnen bijdragen in je relaties, zowel op professioneel als op familiaal gebied. Heel goede training dus.

Jorn LAMPERS - NEWTEC BELGIUM

Ik heb heel wat opgestoken dat ik zal kunnen gebruiken in mijn wereld van communicatie en onderhandelingen. Hier ben ik even verder op ingegaan om dit eens uit te testen en moet zeggen dat bepaalde tactieken zeer efficient zijn geweest en tot een goed resultaat heeft geleid. Het is nog te vroeg om hier een conclusie te trekken want om deze vaardigheden onder de knie te krijgen heb je jaren nodig zoals werd meegegeven. Ik probeer dit onder de knie te krijgen maar om elke dag dit staande te houden is zeer moeilijk maar ik hou vol.

Patrick VAN MINSEL - SKILLTEAM

In ieder geval vind ik de trainer, Franky, wel top in wat hij doet...het is wel moeilijk om te verwoorden wat de training mij daadwerkelijk heeft bijgedragen, ik zou eerder zeggen manier van reageren, u openstellen. Aangezien ik auditor ben heb ik te maken met het overbrengen van negatieve boodschappen en dat is niet altijd simpel. Diplomatie en mij openstellen wanneer de overkant bij wijze van spreken de oorlog verklaart en je moet dan je gesprekspartner aanschouwen als je beste vriend dat is één van de manieren die me nu wel helpen om beter te reageren in zo'n situatie. Ik denk dat Franky exact begrijpt wat ik bedoel. Een aangename situatie creëren om te communiceren, vragen te stellen, bv. 'Kunnen we er over praten? Is het mogelijk dat...?' ondersteunt me nu wel, althans ik denk er aan terug wanneer ik in zo'n situatie ben.

Nancy VANHERLE - QUICK RESTAURANTS

Trainer

Van Hoecke Franky

Franky VAN HOECKE werkt als zelfstandig trainer en consultant voor verschillende bedrijven en organisaties. Zijn expertise heeft vooral betrekking op leadership, communicatie, teamwork, sales, individuele coaching en advies i.v.m. organisatie-ontwikkeling en HR-systemen. Vanuit zijn roots bij Volvo Cars Gent heeft Franky veel ervaring opgebouwd rond zelfsturende teams en motiveren van medewerkers.

Praktisch

Duur: 3 dagen
Start op: dinsdag 26 maart 2019, Sint-Niklaas
Inschrijven
Prijs: vanaf €1265

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
dinsdag 26 maart, 2, 23 april 2019, van 09u00 tot 17u00
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 24 feb 2019 €1445 €1265 €1625
Prijs €1605 €1405 €1805

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €105 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier