Doelgericht en respectvol onderhandelen in bedrijven en organisaties

Doelgericht en respectvol onderhandelen in bedrijven en organisaties

Mensen verschillen van mening en doen in hun pogingen om gelijk te halen vaak inspanningen om hun gesprekspartner te overtuigen. Soms helpt dit, soms niet …

Wanneer overtuigen niet lukt, kunnen we gelukkig nog steeds onderhandelen. Een goede onderhandelaar slaagt erin om op een tijdsefficiënte manier weerstand om te buigen naar medewerking door harde standpunten te vertalen naar (wederzijdse) belangen, ‘Japans’ te luisteren en op een tactvolle manier engagement te verkrijgen.

Waarom deze thematiek?

Mensen verschillen van mening en doen in hun pogingen om gelijk te halen vaak inspanningen om hun gesprekspartner te overtuigen. Dit komt meestal neer op argumenteren en tegen-argumenteren, herhalen van eigen ideeën en opvattingen. Kortom meer spreken dan luisteren. Soms helpt dit, vaak niet …
Wanneer overtuigen niet lukt, kunnen we gelukkig nog steeds onderhandelen. Onderhandelen is van ‘een hogere orde’ en heeft als bedoeling te komen tot een wederzijds aanvaardbare oplossing. Spreken en argumenteren maken hier plaats voor empathisch communiceren: luisteren en trachten te begrijpen. Voor alle duidelijkheid: begrijpen is niet hetzelfde als goedkeuren!
Een goede onderhandelaar slaagt erin om op een tijdsefficiënte manier weerstand om te buigen naar medewerking door harde standpunten te vertalen naar (wederzijdse) belangen, ‘Japans’ te luisteren en op een respectvolle manier engagement te verkrijgen. We onderhandelen wanneer er een onderlinge afhankelijkheid is tussen beide partijen en het gebruik van macht beperkt of nefast is. In dit opzicht is onderhandelen een absoluut noodzakelijke competentie voor alle leidinggevenden! Onderhandelingen voeren, is dan ook al lang geen loutere externe aangelegenheid meer.

Wat mag je verwachten tijdens de training?

In deze puur praktische training zoeken we vooral naar oplossingen voor vastgelopen discussies en relaties. Je krijgt nuttige tips aangeboden zodat je betere resultaten bekomt tijdens je onderhandelingen. Zo kun je groeien tot een succesvol win-win onderhandelaar. Jouw praktisch werkveld staat centraal!
Er wordt gewerkt met concrete vragen en situaties van de deelnemers, die onder de vorm van rollenspelen (simulatie-oefeningen), al dan niet ondersteund met camerafeedback, ingeoefend worden. De spreiding in tijd van de lesdagen laat de deelnemers toe het geleerde in hun praktijk om te zetten.

Leerdoelstellingen tijdens deze training:
 • het onderscheid zien tussen overtuigen en onderhandelen
 • in staat zijn om een (star) standpunt van de gesprekspartner te vertalen in belangen van de gesprekspartner
 • het doel van het gesprek, bestaande uit wederzijdse belangen, kunnen formuleren en hierover instemming verkrijgen
 • de structuur van onderhandelen kennen en consequent toepassen
 • vlot de verschillende vraagtechnieken kunnen gebruiken
 • bij het zoeken naar een wederzijds aanvaardbare overeenkomst de mogelijkheden leren zien en in staat zijn deze juist te formuleren
 • concrete afspraken kunnen maken en hierbij engagement verkrijgen

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Je hebt de nodige inzichten en de daarbij horende vaardigheden verworven met betrekking tot het onderhandelingsproces. Na deze training slaag je er dan ook in doeltreffender te onderhandelen vanuit een win-win benadering.

Voor wie?

De training biedt een belangrijke meerwaarde voor alle medewerkers in organisaties die verondersteld worden tot wederzijdse aanvaardbare afspraken en oplossingen te komen met collega's, medewerkers, hiërarchie, ...
Medewerkers die al een jarenlange ervaring hebben in communicatie en zich afvragen wat ze nog verder kunnen leren op communicatievlak, vinden in deze opleiding gegarandeerd een uitdaging die hun communicatievaardigheden duidelijk verscherpt.

Programma

 • Wat is onderhandelen?
 • Essentiële elementen van het onderhandelen
 • Cases, interessepunten van deelnemers
 • Simulatie-oefening: een realistische case wordt aan de hand van camerafeedback geëvalueerd met aandacht voor do's en dont's
 • Fasen in het onderhandelingsproces
 • Beknopte theoretische input per fase, waarna de deelnemers voor deze fase hun case uitwerken en voor de camera brengen, gevolgd door feedback en nabespreking. Deze aanpak herhaalt zich voor de verschillende fases.
 • Integratie-oefening

Attest van deelname

Alle deelnemers die deze training bijwonen ontvangen een attest van deelname.

Trainer

Van Hoecke Franky

Franky VAN HOECKE werkt als zelfstandig trainer en consultant voor verschillende bedrijven en organisaties. Zijn expertise heeft vooral betrekking op leadership, communicatie, teamwork, sales, individuele coaching en advies i.v.m. organisatie-ontwikkeling en HR-systemen. Vanuit zijn roots bij Volvo Cars Gent heeft Franky veel ervaring opgebouwd rond zelfsturende teams en motiveren van medewerkers.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier