Non-verbale communicatie

Zelfs zonder woorden, zeg je veel meer dan je denkt

Non-verbale communicatie

Uit onderzoek blijkt dat het resultaat van wat je communiceert voor 70% beïnvloed wordt door je non-verbale communicatie.

Deze opleiding is dan ook een krachtig hulpmiddel om:
 • Je commercieel resultaat te verbeteren
 • Je onderhandelingsslaagkracht te vergroten
 • Je leiderschapsstijl en je beïnvloedingskracht te versterken

Waarom deze thematiek?

Het belang van niet-verbale communicatie wordt nagenoeg altijd onderschat. Ten voordele – onterecht – van de verbale communicatie. Het doelbewust ontplooien van je niet-verbale communicatie bezorgt je nochtans prachtige resultaten. Bepaalde belangrijke nuances maken het verschil tussen excellent communiceren en gewoon communiceren. Deze nuances kunnen zelfs aanleiding geven tot misverstanden. Ze kunnen gewone conversaties doen uitmonden in bitsige discussies, of ervoor zorgen dat je je gesprekspartner niet echt kan boeien, ook al heb je heel wat te vertellen.
Om bewust om te gaan met je lichaamstaal, dien je te werken aan je ‘awareness', het bewustzijn van de eigen lichaamssignalen. Lichaamstaal is immers meer dan de optelling van enkele standaardaxioma's. Optimale lichaamstaal heeft alles te maken met het intuïtieve niveau waarop je lichaamstaal werkt. Je exploreert en optimaliseert die tijdens de training.

Wist je dat...
 • je netjes voorbereide presentatie kan staan of vallen door je non-verbale uitstraling voor de groep?
 • je tijdens een vergadering uit een conflict kan geraken door je ruimtegebruik aan te passen?
 • Je een verkoopgesprek rendabeler maakt wanneer je je bewust bent van je oogcontact?
 • Je een groep kan boeien door bewust een alerte houding aan te nemen?
 • Je efficiënter gaat communiceren als je meer ontspannen in je vel zit?
 • 70% van wat je overbrengt bij communicatie non-verbaal gebeurt?

Wat mag je verwachten tijdens de training?

Als je excellent wil communiceren, duiken heel wat vragen op:
 • Hoe kan je non-verbale communicatie optimaal aanwenden om een meester in het communiceren te worden?
 • Hoe ontwikkel je die fijngevoeligheid waarmee je de aandacht van je gesprekspartner trekt?
 • Hoe stel je je non-verbale communicatie af op je verbale communicatie?
 • Hoe interpreteer je de lichaamssignalen van de ander?
 • Wat vertellen die je allemaal?
 • Hoe gebruik je je intuïtieve vaardigheden gerichter om beter in te spelen op lichaamssignalen van de andere?
Over al deze vragen gaat deze training.

Leerdoelstellingen tijdens deze training:
 • kennis en inzichten verwerven in een taal die je eigenlijk van nature uit al spreekt en je bewust worden van de kracht van niet-verbale communicatie en de invloed ervan op interacties
 • weten welke je sterke en zwakke punten zijn zodat je assertiever en gerichter kan inspelen op gesprekspartners
 • weten je zelfbewustzijn te verhogen en je eigen communicatiepatronen te verruimen

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Na het volgen van de training zal je:
 • assertiever en meer ontspannen voor een groep staan
 • gerichter inspelen op de signalen van je gesprekspartners
 • efficiënter vergaderen
 • stress beter beheersen
 • je intuïtieve vaardigheden bewuster aanwenden
 • de verschillende aspecten van lichaamstaal onderscheiden en gebruiken
zodat je betere resultaten haalt bij je:
 • verkoopsgesprekken
 • coaching gesprekken
 • beïnvloedingsgesprekken
 • onderhandelingen
 • presentaties

Voor wie?

Voor iedereen van wie het effect van zijn communicatie belangrijke gevolgen kan hebben en die bereid is zijn communicatie te optimaliseren.
We denken daarbij ondermeer aan:
 • leidinggevenden
 • verkopers
 • onderhandelaars
 • trainers
 • opleidingsverantwoordelijken
 • medewerkers en verantwoordelijken voor klantenservice
 • ...

Programma

Dag 1: Kennismaking met lichaamstaal
 • Wat is lichaamstaal?
 • Wat zijn de functies van lichaamstaal?
 • De basis:
  • observeren
  • interpreteren
  • waarnemen
 • Hoe doe je dat nu zelf?
 • De ‘basisgrammatica' van de lichaamstaal ‘aan den lijve' ondervonden
  • de theorie wordt aangebracht aan de hand van korte oefeningen
   • uitnodigen of intimideren?
   • de kracht van oogcontact
  • met twee voeten op de grond staan
   • de basishouding
  • mimiek
 • Territorium en ruimtegebruik
  • ruimte geven en nemen
  • zich leren 'positioneren'
 • Hoe ‘verpak' je de boodschap?
  • stemtaal
Na deze eerste dag, krijg je een aantal actiepunten mee om in uw dagelijkse praktijk uit te proberen.

Dag 2: de opgedane kennis bewust leren gebruiken om jouw communicatie gerichter te maken
 • Casestudies
  • de cases worden gekozen op basis van de werkervaringen van de deelnemers
  • afhankelijk daarvan komen verschillende situaties aan bod: een vergadering, een functioneringsgesprek, een presentatie, een commercieel contact, ...
  • de groep zoekt samen naar de juiste weg om de interactie op een niet-verbale manier efficiënter te laten verlopen
  • er is ruimte en tijd voorzien voor experimenteren en corrigeren
Opvolgsessie
Na de tweede dag krijg je een aantal werkpunten mee, die dan tijdens een opvolgingsmoment terug worden opgenomen en uitgediept.

Attest van deelname

Alle deelnemers die deze training bijwonen, ontvangen een attest van deelname.

Cursisten aan het woord

Ik heb de cursus als zeer aangenaam ervaren. Ann is een rustige en aangename mentor die een duidelijke manier van uitleggen heeft.

Mirjam VAN BOKHOVEN - ICL

Deze training heeft me zowel in persoonlijke als in professionele sfeer verbeterd.

Stijn DIDDEN - HUMAN INTERFACE GROUP

Een zeer goede training met praktische oefeningen waarbij je de effecten van non-verbale communicatie aan den lijve ondervindt en leert toepassen!

Gert Jan VAN LANDEGHEM - ALTRAN

Gedurende de eerste dag van de training heb ik kennis gemaakt met de lichaamstaal. Niet alleen bij anderen maar vooral ook de eigen signalen die je al dan niet bewust uitstraalt. Op die manier heb ik de verschillende functies en onderdelen van de non-verbale communicatie, zoals onder andere grammatica, lichaamshouding en ruimtegebruik, leren observeren en interpreteren. In een tweede fase van de training heb ik dit leren toepassen op professioneel vlak, t.t.z. onder de vorm van casestudies gelinkt aan de praktijk, zijn er situaties gesimuleerd die kunnen voorkomen tijdens een vergadering, functioneringsgesprek, presentatie,… Via deze weg van experimenteren en corrigeren heb ik de efficiëntie van de niet-verbale interactie leren begrijpen en optimaliseren. Tot op heden merk ik regelmatig dat ik tijdens een commercieel contact, zowel privé als professioneel, meer let op de non-verbale signalen die worden uitgezonden. Deze tracht ik zo correct mogelijk te interpreteren wat mij meer zelfvertrouwen en slagkracht geeft, aangezien ik dan al dan niet bewust, inzicht krijg in de werkelijke bedoelingen van mijn gesprekspartner en door het sturen van mijn eigen non-verbale signalen het gesprek in de gewenste richting kan doen verlopen. Verder vond ik het experimentele karakter van de training een gepaste manier om snel voeling te krijgen met het thema.

Nick GLORIEUX - PETERSIME

Toen ik me inschreef, dacht ik de training te kunnen gebruiken 'tegen' anderen. Daarmee bedoel ik om te kunnen weten wat ze denken, voelen, … enkel maar door naar hen te kijken. Daarentegen is de opleiding gericht op het eigen gedrag, en ook al had ik twijfels, ik moet wel zeggen dat dit resultaten oplevert. Door op uw houding te letten, kunt u de kijk die anderen op u hebben beïnvloeden (bv. bij het binnenkomen van een vergaderzaal dient u niet meer naar stilte te roepen want de mensen zien u gewoon binnenkomen en stoppen vanzelf, of uw baas stopt met werken om effectief naar u te luisteren). U kunt ook in zekere zin de gesprekken in uw voordeel omdraaien door open en positief ingesteld te zijn. Daardoor heeft uw gesprekpartner ook de neiging om open te zijn. (U komt niet meer binnen om een dienst te vragen, maar er wordt iets voor u gedaan.) U bereikt dus sneller uw doel. Dit zijn maar een paar van de voordelen die de training mij opgebracht heeft.

Roland LOUIS - COMOPSNAV

Deze training was voor mij in die mate interessant dat ik nu tijdens het geven van trainingen veel gemakkelijker kan omgaan met 'moeilijke' deelnemers. Ik heb mijn eigen lichaamstaal bewuster leren gebruiken en ik probeer niet-verbale signalen te begrijpen en op een gepaste manier daarop te reageren. Kortom, deze training is een uitstekende leerervaring en extra hulpmiddel in mijn dagelijkse communicatie met mijn collega's en de IVOC gebruikers.

Patrick VANHAUWAERT - IVOC

Deze training leerde mij de belangrijkste principes van de universele lichaamstaal. De werking van non-verbale communicatie werd vooral door middel van praktische oefeningen duidelijk gemaakt. Ook werd ik mij bewust van de eigen aandachtspunten. Na de training kon ik aan de slag om een aantal technieken uit te proberen en de doeltreffendheid van mijn communicatie dankzij een aangepaste lichaamstaal te verhogen. Zo maak je bijvoorbeeld de ander ontvankelijker door zelf een open lichaamshouding aan te nemen. Of kan je aan een moeilijke vergadering een gunstige wending geven door de positie van de deelnemers te bëinvloeden. Of voel je jezelf sterker en kom je bij de anderen ook sterker over als je de juiste basishouding aanneemt. Eigenlijk zou elke leidinggevende de grote lijnen van non-verbale communicatie moeten kennen...

Danny VAN LOOY - FIDEA

Trainer

Lic. Ann BAEYENS is altijd gefascineerd geweest door communicatie. Na haar filologische studies heeft ze zich postuniversitair verder bekwaamd in non-verbale communicatie (Rijksuniversiteit Gent) en volgde drama en communicatietechnieken aan de ‘Stichting Lodewijk de Raet’. Ze was gedurende een drietal jaar navorser non-verbale communicatie aan de Rijksuniversiteit van Gent en is sinds de jaren '90 als communicatietrainer werkzaam. Vanaf 2003 specialiseerde ze zich verder in Neurolinguïstisch Programmeren. Ze behaalde daarbij haar Master's Degree in 2005. Ook als trainer is ze vooral actief op gebied van non-verbale communicatie. Door deze rijke carrière heeft ze uitzonderlijk veel expertise opgedaan over het optimaliseren van ‘non-verbale communicatie’. Expertise die ze graag met haar cursisten deelt. 

Praktisch

Duur: 2 dagen en een halve dag
Start op: maandag 13 mei 2019, Sint-Niklaas
Inschrijven
Prijs: vanaf €1060

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
maandag 13, 20 mei, van 09u30 tot 17u30, 24 juni 2019, van 13u30 tot 17u30
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 13 apr 2019 €1240 €1060 €1420
Prijs €1375 €1180 €1575

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €70 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier