Kennismanagement

Samen slim zijn

Kennismanagement

Deze opleiding stelt je in staat om de waarde van de kennis binnen je organisatie te maximaliseren. Dit door dieper in te gaan op volgende aspecten:
 • Hoe verzamel en verbind je kennis die verspreid is in de organisatie en ook erbuiten te vinden is?
 • Hoe maak je van kennis een competitief voordeel?
 • En hoe beheers je die 'kennis' strategisch?
 • Kennis creëren, verspreiden en integreren: hoe pak je dit aan binnen je eigen organisatie?
 • Wat zijn veelgebruikte processen, tools en technieken?

Waarom is kennisbeheer belangrijk?

Is je antwoord positief op volgende vragen:
 • Vind jij dat je met slimmer te zijn het verschil kan maken en blijven maken?
 • Vind jij dat je meer kan halen uit de aanwezige kennis?
 • Vind jij dat verlies aan kennis slecht is voor je organisatie?
 • Wil jij de goede ideeën van je mensen optimaal benutten?
 • Wil jij een duidelijk zicht op de kennis die je wilt creeëren?
Dan is deze opleiding voor jou ontwikkeld!
Net als menselijk kapitaal is ook kennis vandaag één van de belangrijkste troeven voor een goed draaiende organisatie. Een medewerker van een organisatie is vandaag in de meeste gevallen een 'kenniswerker', dit in tegenstelling met vroeger, toen men vooral handen wou 'inhuren'.

Kennismanagement wil organisaties meer performant maken door ze slimmer te maken. Dit gebeurt op 3 niveaus:
 • Hoe maken we de praktische jobomgeving voldoende rijk aan kennis zodat de medewerkers voldoende kennen en kunnen om kwaliteit te leveren?
 • Hoe verbeteren we de kennis? Hoe leert de organisatie bij? Hoe zorgen we dat de nieuw geleerde kennis praktisch bruikbaar wordt? Hoe vermijden we dat een organisatie belangrijke kennis vergeet?
 • Hoe zorgen we dat we op duurzame wijze niet alleen slim genoeg zijn om onze missie te realiseren, maar daarenboven ook het verschil maken met de concurrentie? Kennis is een competitief voordeel, de neuslengte voor op je concurrentie! Zowel bij krimpende organisaties die kennis wensen te behouden als bij sterk groeiende organisaties die bestaande kennis efficiënt willen overdragen.

Wat mag je verwachten tijdens de opleiding?

Deze opleiding is zeer interactief: er zijn veel oefeningen die de deelnemers in kleine groepjes aanpakken, om zo het leren te stimuleren, zowel door het meer bewust te worden en te combineren van wat men al ergens wist, als door het leren van nieuwigheden.
De trainer is echt een learning facilitator. Voor de kennisoverdracht wordt gewerkt met reële cases uit andere organisaties. De deelnemers krijgen de probleemschets en zoeken samen een oplossing. Deze wordt vergeleken met wat in de realiteit is toegepast.
Gedurende de eerste trainingsdag wordt de deelnemers gevraagd om tegen de tweede dag een case uit te werken. Deze kan dan becommentarieerd worden gedurende de tweede dag. In de opleiding worden dus de methodes van kennismanagement zelf toegepast.

De opleiding is in geen geval een puur theoretisch verhaal.

Er is ook een huiswerk opdracht voorzien die de deelnemers in hun eigen organisaties kunnen uitvoeren tussen dag 1 en 2. Je doet er goed aan dit te voorzien in je planning.

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

 • Je hebt inzicht in de hulpmiddelen van kennismanagement en hun samenhang.
 • Je hebt een aantal voorbeelden van praktische implementaties gezien en beschikt over een praktijkgericht kader zodat je slaagkansen bij implementatie of optimalisatie daadwerkelijk verhogen.
 • Je beschikt over praktische instrumenten om kennisverbeteringsprojecten en hun oplossingen te definiëren.
 • Je beschikt over praktische instrumenten voor kennisoverdracht.
 • Je weet een team te organiseren voor duurzame ontwikkeling, delen van kennis, ... en weet netwerken en communities op te zetten met mensen van binnen en buiten de eigen afdeling.
 • Je weet hoe je een gesprekspartner bent voor ICT-ondersteuning.
 • Je weet hoe je met kennismanagement het verschil maakt.
 • Je weet hoe kennisbeheer te organiseren.

Voor wie?

 • Managers en/of hun naaste kenniswerkers die de kennis in hun afdeling, projectgroep, werkgroep… beter willen (leren) beheren.
 • General - en strategy managers die met kennis het verschil willen maken.
 • Knowledge -, competentie managers en hun medewerkers.
 • Mensen die vanuit stafdiensten, kennisondersteunende diensten adviezen willen leveren, of hun benadering willen verrijken met kennismanagement:
  • TQM- en procesmanagers
  • Learning & development professionals & HR Managers
  • Communicatieverantwoordelijken
  • ICT ondersteuning

Programma

 • 5 voor 12 kennisoverdracht
 • expliciete en stilzwijgende kennis
 • basisprincipes van papieren en elektronische opslag van expliciete kennis
 • kennistaken in een groep die goed omgaat met kennis
 • kennisstromen in netwerken
 • goede kennisgewoontes
 • kennis delen, kennis en macht
 • de rol van lijn- en kennismanager(s); samenwerking tussen HR, ICT, proces- en kwaliteitsbeheer, communicatie, strategie …
 • zelfreflectie-instrument om kennisverbeteringsopportuniteiten te detecteren
 • overzicht van bijkomende ICT hulpmiddelen om kennisproblemen op te lossen: virtuele bureaus, kenniswinkels, blog, wiki, RSS, social media …
 • cultuur en attitude
 • praktische hulpmiddelen bij het opzetten van kennisoverdracht
 • het volledig model van kennis: domeinkennis, taakkennis, attitude
 • maturiteit van kennis
 • lerende netwerken en communities
 • persoonlijk kennisbeheer
 • kennismanagementprocessen en optimaal organisatieontwerp met het oog op kennisdeling en ontwikkeling
 • ICT middelen beheren: taken en de rol van niet-informatici
 • artificiële intelligentie: kennis in software
 • strategisch kennismanagement en investeringsanalyse
 • synthese:
  • de 3 netwerken: neurale, kennis- en ICT-netwerken
  • de 3 kennismanagement-processen en kennisborging

Cursisten aan het woord

Deze opleiding biedt een volledig overzicht van de verschillende aspecten van kennismanagement. Een handige kapstok om er in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan!

Mieke DE MEESTER - VLAAMSE OVERHEID AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL

Steven Warmoes is duidelijk een man van de praktijk. De talrijke herkenbare voorbeelden van reële situaties illustreren zijn jarenlange ervaring met kennismanagement bij bedrijven uit diverse sectoren. Deze manier van lesgeven nodigt de cursisten uit om zelf ook hun eigen ervaringen te delen.

Koen CLEEMPUT - DENYS

Tijdens deze training heb ik verschillende aha-momenten beleefd die ik direct kan toepassen in mijn job!

Geert VAN TRIER - ING BELGIE

Eindelijk eens een goede opleiding volledig toegewijd aan kennismanagement waar voldoende kapstokken worden meegegeven om het later in de praktijk toe te passen.

Ellen PALSTERMAN - STREAM SOFTWARE

Bijzonder aan deze opleiding is de wisselwerking tussen de deelnemers onderling, waar de lesgever goed op inspeelt. De lesinhoud is slechts een middel om de discussies op gang te brengen. Uiteindelijk bepaal je zelf wat je kan gebruiken.

Sven CURE- VCST INDUSTRIAL PRODUCTS BVBA


Trainer

Warmoes Steven

Steven WARMOES is onder meer burgerlijk ingenieur, gespecialiseerd in kennistechnologie binnen het domein informatica en lic. management (Vlerick Leuven Gent Management School). Hij is zelfstandig consultant in kennismanagement. In die hoedanigheid wordt hij dagelijks geconfronteerd met het optimaliseren van kenniswerk.Steven Warmoes schreef recent 'Kennismanagement: de vierde golf' (Kluwer), en publiceert over kennismanagement op http://blog.warmoes.com

Praktisch

2 dagen

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier