Praktische statistiek met JMP

Deze opleiding staat even niet meer ingepland of is volzet. Laat uw e-mailadres na en we houden u op de hoogte van nieuwe data.

Waarom dit thema?

Een belangrijke stap in kwaliteits- en bedrijfsmanagement is het samenvatten en visualiseren van concreet cijfermateriaal om inzichten te verwerven en juiste beslissingen te kunnen nemen. Door op een statistisch verantwoorde manier gegevens van producten of processen te analyseren, zullen niet alleen de oorzaken van de problemen aan het licht komen - waardoor kosten van niet-kwaliteit kunnen gereduceerd worden, maar zal dit ook leiden tot een grotere klantentevredenheid.

Het gebruik van statistische methoden en technieken hoeft trouwens niet beperkt te blijven tot bestaande processen en producten, maar kan eveneens gebruikt worden om bv. de robuustheid van nieuwe installaties en producten te verifiëren.

Waarom deze opleiding?

Deze zeer praktische en interactieve opleiding laat zien dat de uiterst gebruiksvriendelijke JMP-software van SAS het ideale hulpmiddel is om vlot gegevens te structureren, in een oogwenk talrijke inzichtelijke, dynamische grafieken te maken en samenvattende tabellen te construeren. JMP doet dit op een zeer interactieve en intuïtieve manier, waardoor de tool bij uitstek is voor data exploratie en het toepassen van statistiek in de dagdagelijkse werksfeer.
Tijdens de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan het kiezen van de juiste techniek in functie van de beschikbare data en het gewenste resultaat. 

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot iedereen die op een zeer toegankelijke manier statistiek in de praktijk wenst te gebruiken zoals o.a.:

 • Kwaliteitsmedewerkers, laboranten, QA/QC
 • Productieverantwoordelijken, productie-ingenieurs, procesingenieurs
 • Verbeteringsverantwoordelijken
 • R&D-medewerkers, ontwerpingenieurs
 • ...

Deelnemers die deze opleiding wensen te volgen, dienen geen voorkennis te hebben van statistiek of JMP.

Inhoud

Deel 1: Inleiding tot JMP

 • Werking van JMP
 • Inporteren en structureren van gegevens uit externe bronnen (Excel, databases…)
 • Datamanipulatie

Deel 2: Beschrijvende statistiek

 • Karakteristieke grootheden
 • Distributie: normaalverdeling, scheef, rechthoekig, bimodaal
 • Centrale limietstelling
 • Betrouwbaarheidsintervallen
 • Grafische voorstelling van data:
  • Histogram
  • Boxplot
  • Tijdsgrafiek
  • Spreidingsdiagram
  • Multi-vari grafiek
  • Main effects en interval plot
 • Testen van normaliteit van data
 • Oorzaken van niet-normaal verdeelde data
 • Omgaan met niet-normale data
 • Transformeren: Box-Cox, Johnson
 • Bepalen van de best passende verdeling

Deel 3: Hypothesetesten en Regressie

 • Theorie normaalverdelingen: berekenen van waarschijnlijkheden
 • De vijf stappen bij een hypothesetoets
 • Enkelzijdig versus tweezijdig testen; Type I en Type II fouten
 • Hypothesetesten:
  • T-test voor 2 steekproeven (normale/niet-normale data)
  • T-test voor gepaarde steekproeven
  • Testen op gelijke varianties
 • ANOVA
 • Vergelijken van 2 proporties
 • Chi kwadraat test
 • Niet-parametrische hypothesetesten
 • Regressieanalyse

Deel 4: Analysetechnieken voor kwaliteit

 • Pareto grafieken
 • SPC Regelkaarten: X-R, I-mR, p , np, c, u
 • Capabiliteitsstudie: Cp(k), Pp(k) bij normale en niet-normale data

Deel 5: MSA: Bepalen van meetonzekerheid

 • Gage R&R-studie
 • Bepalen van de bias en lineariteit

 

interactieve training

De training wordt opgebouwd in 4 fasen:

 • Fase 1: De trainer geeft een korte uitleg over de achtergrond van een bepaalde statistische bewerking. Deze theoretische benadering wordt als een opfrissing gezien en wordt bijgevolg beperkt tot het uiterste minimum.
 • Fase 2: De trainer demonstreert de statistische bewerking aan de deelnemers
 • Fase 3: De deelnemers kunnen de statistische bewerking zelf inoefenen
 • Fase 4: Groepsbespreking

Docenten

Jan Libbrecht
ir. Jan Libbrecht

Jan is Burgerlijk Ingenieur Elektro-Mechanica en heeft gedurende 15 jaar diverse operationele en management functies bekleed in de chemische, farmaceutische en voedingssector. Naast zijn ervaring met TQM en ISO9001 is hij reeds sinds 1998 actief betrokken in de implementatie van zowel Lean als Six Sigma in diverse sectoren. Enerzijds als operationeel Master Black Belt bij zowel Johnson&Johnson als Bombardier Transportation en anderzijds als senior consultant heeft hij internationaal een ontelbaar Master Black Belts, Black Belts en Green Belts opgeleid en succesvol begeleid tot certificatie. Daarnaast heeft hij ook zelf talloze Lean en Six Sigma projecten succesvol gerealiseerd. Door zijn professionele ervaring in verschillende sectoren in zowel productie (incl. onderhoud, kwaliteitsdienst, engineering, logistiek) als administratie (aankoop, financiën, personeelsdienst, customer service, legal,...) en de dienstverlenende sector (banken, gezondheidszorg, callcenters telecom,…) kan hij moeiteloos de technieken en principes van procesmanagement, statistiek, Lean en Six Sigma doorvertalen naar de zeer diverse mogelijke verbeteringsopportuniteiten. Sinds 2007 is Jan senior consultant bij Amelior. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 1610 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 1410 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 1210 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Hou mij op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

LAPTOP MET JMP-SOFTWARE

Om de opgedane technieken meteen te kunnen toepassen is het essentieel dat u een laptop meebrengt met de JMP-software. Deze software kunt u gratis downloaden via www.jmp.com en na installatie gratis gebruiken voor een proefperiode van 30 dagen.