Quality Engineer

Langlopend opleidingstraject met getuigschrift
Eerst volgende opleiding: 11 sessies vanaf donderdag 14 oktober 2021
Melle
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Ontwikkel en verdiep uw kennis om productieprocessen te verbeteren en -kosten te verlagen.

Vooral op de werkvloer wordt ‘kwaliteitsvol' snel vertaald in 'betere processen en lagere kosten'. Een kwaliteitsingenieur met toegevoegde waarde slaagt erin om product- en procesverbeteringen door te voeren die snel resultaat opleveren voor de onderneming. Hij kan een betrouwbare productieomgeving creëren, waar de aandacht voor kwaliteit is ingebakken en statistisch verzekerd.

Het ontplooien van kwaliteitszorg in een productieomgeving is geen sinecure. De medewerkers die hiervoor instaan, moeten technische feeling en gedreven zin voor kwaliteit combineren. Zij staan borg voor een productieafdeling die kostenbewust en klantgericht te werk gaat.

Waarom deze opleiding?

De opleiding tot Quality Engineer geeft u de hulpmiddelen om

 • statistische procesbeheersing in te voeren
 • procesverbeteringen experimenteel te gaan beproeven d.m.v. statistische proefopzetten
 • gefundeerde steekproeven uit te voeren

Dit in eerste plaats binnen de productie maar met de nodige aandacht voor aanverwante afdelingen zoals engineering, aankoop, logistiek departement.

Meerwaarde voor de Quality Engineer

De Quality Engineer heeft een technische implementatiefunctie. Hij is degene die rechtstreeks bij de productie betrokken is en staat persoonlijk in voor de technische realisatie van kwaliteitszorg op de werkvloer. Hij is eerder technisch aangelegd en is persoonlijk verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole en verbetering van de processen.
 

De opleiding tot Quality Engineer maakt deel uit van de meest prestigieuze opleiding die door Amelior wordt ingericht: Quality Expert. Als de Quality Engineer op een dag beslist om als stafmedewerker mee het kwaliteitsbeleid te helpen bepalen, actief wil meewerken aan het opzetten van een kwaliteitssysteem en de drijvende kracht wil worden achter een doorgedreven TQM-aanpak, kan hij zijn opleiding steeds aanvullen tot Quality Expert.

Gezien de naadloze integratie met de opleiding Quality Expert, haalt hij maximaal voordeel uit een minimale extra inspanning.

Voor wie

De Quality Engineer heeft een technische implementatiefunctie. Hij is degene die rechtstreeks bij de productie betrokken is en staat persoonlijk in voor de technische realisatie van kwaliteitszorg op de werkvloer. Hij is eerder technisch aangelegd en is persoonlijk verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole en verbetering van de processen.
 

De opleiding tot Quality Engineer maakt deel uit van de meest prestigieuze opleiding die door Amelior wordt ingericht: Quality Expert. Als de Quality Engineer op een dag beslist om als stafmedewerker mee het kwaliteitsbeleid te helpen bepalen, actief wil meewerken aan het opzetten van een kwaliteitssysteem en de drijvende kracht wil worden achter een doorgedreven TQM-aanpak, kan hij zijn opleiding steeds aanvullen tot Quality Expert.

Gezien de naadloze integratie met de opleiding Quality Expert, haalt hij maximaal voordeel uit een minimale extra inspanning.

Inhoud

De opleiding bestaat uit kapitaliseerbare eenheden (modules) die elk apart kunnen gevolgd worden. Dit betekent dat men een eigen programma op eigen tempo kan volgen en toch elke module met een examen en/of opdrachten kan afsluiten.

MANAGEMENT

 • M1: Introductie in kwaliteit
  • Inleiding, concepten, kwaliteitsbeleid, de taak van de kwaliteitsmanager


TOEGEPASTE TECHNIEKEN

 • B1: Inleiding in statistische technieken
  • Statistisch voorstellen van gegevens, parameters van een frequentieverdeling, permutaties, combinaties, variaties, waarschijnlijkheidstheorie, discrete en continue probabiliteitsdistributies, schatting, testen, steekproeftheorie, gebruik en nut van statistische methodes bij kwaliteitscontrole, foutenanalyse en processtudies
 • B2: Procesbeersing SPC
  • Normen en toleranties, processpreiding, centrale tendens, controlekaarten voor attributen en variabelen, manieren om proceskwaliteit zichtbaar te maken en procesgeschiktheidsstudies
 • B3: Steekproefsystemen: AQL
  • Ingangscontrole volgens AQL-steekproefsystemen versus zero defects benadering voor attributen en variabelen
 • B4: Proefopzetten (Design Of Experiments)
  • Vaststelling van het probleem, keuze van de onafhankelijk variabele, keuze van de te wijzigen factoren, methodes van Shainin, Yates en Taguchi
 • B5: Ontwerptechnieken
  • Een aantal voorname ontwerptechnieken komen aan bod, zoals Design for Assembly, Quality Function Deployment, FMEA, Product Reliability (levensduur, failure models, 'badkuip'-kromme, Weibull verdeling, reliability, ...)


SOCIAAL-TECHNISCHE ASPECTEN

 • T1: Kwaliteitsverbeteringstechnieken
  • Planning en organisatie van een onderzoek, plan-do-check-act-cyclus, 'seven'-tools, beslissingsprocedures, implementeren en onderhouden van een oplossing van een probleem, kwaliteitsverbeteringsprojecten en - programma's
 • S: Sociale vaardigheden
  • Motivatie, communicatie, plaats en rol van kwaliteitsdeskundigen, changemanagement, kennismanagement, time management, participatief management, kwaliteitscirkels, kwaliteitscampagnes, motivatie-aspecten binnen het management en de organisatie, managementstijl/cultuur en bedrijfsidentiteit
 • T2: Systemen en technieken bij kalibratie
  • Meet- en kalibratiesysteem, procedures en normen, de voornaamste meetmethodes, meetnauwkeurigheid en -precisie, analyse van meetproblemen, voornaamste kalibratiemethodes, kalibratietijdstip/termijn


KWALITEITSZORG IN PRAKTIJK

 • P1: Kwaliteit en marketing - Waardering van klanten
  • Product- en marktsegmentatie, methodes voor marktanalyse, belangrijkste aspecten in marktonderzoeken, marketingconcept en product-, prijs-, publiciteits-, garantie- en dienstverleningsbeleid, relatie tussen marketing- en kwaliteitsbeleid, invloed op winst en marktaandeel meten van klantentevredenheid, kwaliteit van de dienstverlening, klantentrouw
 • P2: Projectmanagement
 • P3: Procesmanagement
 • P4: Productie
 • P5: Aankoop
 • P6: Onderhoud
 • P7: Lean Game


EINDWERK (Met individuele begeleiding)

Getuigschrift

U ontvangt een getuigschrift als u voldoende haalt voor alle examens en voor een IKZ-project. Dit project werkt u uit in het eigen bedrijf en het resultaat wordt gepresenteerd voor een jury van kwaliteitsdeskundigen. Indien u niet geslaagd bent of niet deelneemt aan welbepaalde modules, ontvangt u een certificaat voor de volbrachte modules.

Docenten

De lessen worden gegeven door docenten met kennis over en ervaring in het Vlaamse bedrijfsleven. Lesgevers die uw problemen uitstekend kennen én een oplossing kunnen bieden!
 

 • Erik DEMEULEMEESTER - Hoogleraar KULeuven, Faculteit Economische & Bedrijfswetenschappen

 • Johan BATSLEER - Senior Consultant Amelior

 • Patrick CANOOT - Senior Consultant Amelior

 • Kathleen DE RYCKE - Senior Consultant Amelior

 • Annelies KIMPE - Senior Consultant Amelior
   
 • Jan LIBBRECHT - Senior Consultant Amelior

 • Francis MAÑAS - Senior Consultant Amelior

 • Guido VERREPT - Training & Assessment Director- I-care Group

 • en andere

Prijs

€ 5620 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 5420 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 5220 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 11 sessies vanaf donderdag 14 oktober 2021 Programmaoverzicht opvragen

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Vlaams Opleidingsverlof

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof (registratienummer: ODB-1000192)

Dit biedt belangrijke voordelen:

 • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
 • voor de werkgever: u heeft recht op een terugbetaling van uren loon van de werknemer die deze opleiding bij Amelior volgt.

Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.