Quality Systems Manager

Langlopend opleidingstraject met getuigschrift
Eerst volgende opleiding: 10 sessies vanaf donderdag 14 oktober 2021
Melle
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

 • Ontwikkel en verscherp uw competenties om de kwaliteitsstrategie, -doelen, en - objectieven van uw organisatie te bepalen.
 • Leer een kwaliteitsplan op te maken en door te voeren door middel van gefundeerde kwaliteitsmethodieken

Total Quality Management (TQM) is een werk van lange adem. Enkel een medewerker met een aanstekelijke gedrevenheid slaagt erin om de kwaliteitsgedachte tot in de kleinste hoekjes van de organisatie te laten doordringen. Gedrevenheid, maar ook deskundigheid natuurlijk.

Een Quality Systems Manager is de rechterhand van de directeur: hij bereidt het kwaliteitsbeleid voor, ontwerpt en implementeert een kwaliteitssysteem, rapporteert over de kritische kwaliteitsparameters, sensibiliseert en motiveert elke medewerker voor dat ene doel: het bedrijfsresultaat.

Waarom deze opleiding?

De opleiding zorgt voor een theoretische basis van kwaliteitsmanagement getoetst aan de praktijk met voorbeelden die u ongetwijfeld zal herkennen.

De kwaliteitstechnieken met bijhorend stappenplan verhogen uw trefzekerheid op het vlak van kwaliteitsverbetering.

Natuurlijk is er ook aandacht voor verdieping van sociaal-menselijke vaardigheden, want het is mede door die eigenschappen dat de Quality Systems Manager bekwaam is om als coach diverse afdelingen blijvend voor verbetering te stimuleren.

Meerwaarde voor de Quality Systems Manager

De Quality Systems Manager heeft een theoretische managementfunctie. Hij is als stafmedewerker verantwoordelijk voor de implementatie van IKZ doorheen de organisatie en rapporteert aan de directie.

Zijn taak bestaat vooral uit het voorbereiden en uitwerken van een kwaliteitsbeleid. Hij brengt structuur in de kwaliteitsinspanningen binnen het raamwerk van het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf.
 

De opleiding Quality Systems Manager maakt deel uit van de meest prestigieuze opleiding die door Amelior wordt ingericht: de opleiding Quality Expert. Als de Quality Systems Manager in zijn kwaliteitsactie botst op technische/statistische vraagstukken, dan zal hij deze ongetwijfeld niet uit de weg gaan. Hij heeft dan ook op elk moment de mogelijkheid om zich te vervolmaken tot de Quality Expert, een kwaliteitsdeskundige die van alle markten thuis is.

Gezien de naadloze integratie met de opleiding tot Quality Expert haalt hij met een minimale inspanning het laatste stuk ontbrekende kennis binnen.

Voor wie

 • Kwaliteitsmanagers
 • Technische medewerkers die in de kwaliteitsdienst een leidinggevende of specialistische functie bekleden die evolueert naar een theoretische managementfunctie
 • Externe deskundigen die werken als organisatie-adviseur
 • Medewerkers van certificeringsinstellingen die bij ondernemingen evaluaties uitvoeren

Inhoud

De opleiding bestaat uit kapitaliseerbare eenheden (modules) die elk apart kunnen gevolgd worden. Dit betekent dat men een eigen programma op eigen tempo kan volgen en toch elke module met een examen en/of opdrachten kan afsluiten.


ALGEMEEN


TOEGEPASTE TECHNIEKEN

 • B1: Inleiding in statistische begrippen
  • Statistisch voorstellen van gegevens, parameters van een frequentieverdeling, permutaties, combinaties, variaties, waarschijnlijkheidstheorie, discrete en continue probabiliteitsdistributies, schatting, testen, steekproeftheorie, gebruik en nut van statistische methodes bij kwaliteitscontrole, foutenanalyse en processtudies


MANAGEMENT

 • M1: Introductie in kwaliteit
  • Inleiding, concepten, kwaliteitsbeleid, de taak van de kwaliteitsmanager
 • M2: Total Quality Management en EFQM 
  • Organisatietheorie, beleidsvorming, doelstellingen en strategie, operationele doelstellingen, verantwoordelijkheden, taken en bekwaamheden, managementmodellen, effectiviteit en efficiëntie, projectmanagement, management verification, assessmentopleidingsprogramma'
  • De negen criteria van het EFQM model worden uitvoerig behandeld. De technieken en instrumenten die bij dit self-assessmentmodel in de praktijk komen kijken, worden met praktijkervaringen gestoffeerd: Balanced Scorecard, benchmarking, opstellen prestatie-indicatoren voor toetsing
 • M3: ISO 9001 en Integratie van zorgsystemen
  • Naast het klassieke ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem wordt er in deze module ook aandacht besteed aan andere managementsystemen zoals OHSAS 18001 en ISO 14001 en de integratie van deze systemen in één zorgsysteem 
 • M4: Workshop beleidsvorming
  • Implementatiecase


SOCIAAL-TECHNISCHE ASPECTEN

 • T1: Kwaliteitsverbeteringstechnieken
  • Planning en organisatie van een onderzoek, plan-do-check-act-cyclus, 'seven'-tools, beslissingsprocedures, implementeren en onderhouden van een oplossing van een probleem, kwaliteitsverbeteringsprojecten en - programma's
 • S: Sociale vaardigheden
  • Motivatie, communicatie, plaats en rol van kwaliteitsdeskundigen, changemanagement, kennismanagement, time management, participatief management, kwaliteitscirkels, kwaliteitscampagenes, motivatie-aspecten binnenin het management en de organisatie, managementstijl/cultuur en bedrijfsidentiteit
 • T3: Economische aspecten bij kwaliteit
  • Kosten en baten van een kwaliteitssysteem, kosten van niet-kwaliteit, analyse en beheersing van de kosten van niet-kwaliteit, life cycle costs


KWALITEITSZORG IN PRAKTIJK

 • P1: Kwaliteit en marketing - Waardering door klanten
  • Product- en marktsegmentatie, methodes voor marktanalyse, belangrijkste aspecten in marktonderzoeken, marketingconcept en product-, prijs-, publiciteit, garantie- en dienstverleningsbeleid, relatie tussen marketing- en kwaliteitsbeleid, invloed op winst en marktaandeel meten van klantentevredenheid, kwaliteit van de dienstverlening, klantentrouw
 • P2: Projectmanagement 
 • P3: Procesmanagement
 • P4: Productie
 • P5: Aankoop
 • P6: Onderhoud
 • P7: Lean Game


EINDWERK (met individuele begeleiding)

Getuigschrift

U ontvangt een getuigschrift als u voldoende haalt voor alle examens en voor een IKZ-project. Dit project werkt u uit in het eigen bedrijf en het resultaat wordt gepresenteerd voor een jury van kwaliteitsdeskundigen. Indien u niet geslaagd bent of niet deelneemt aan welbepaalde modules, ontvangt u een certificaat voor de volbrachte modules.

Prijs

€ 5420 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 5220 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 5020 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 10 sessies vanaf donderdag 14 oktober 2021 Programmaoverzicht opvragen

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Vlaams Opleidingsverlof

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof (registratienummer: ODB-1000194)

Dit biedt belangrijke voordelen:

 • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
 • voor de werkgever: u heeft recht op een terugbetaling van uren loon van de werknemer die deze opleiding bij Amelior volgt.

Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.