Safety Data Sheets opstellen

SDS leren opstellen

Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in de opbouw van de 16 secties van SDS en komt u alles te weten om met kennis van zaken een SDS te kunnen opstellen.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel attest van bijscholing.

 

Waarom deze thematiek?

Producenten en importeurs van gevaarlijke stoffen zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad (safety datasheet of kortweg SDS) mee te leveren. Deze SDS geeft alle informatie over het chemisch product en de maatregelen die nodig zijn om veilig met het product om te gaan: identificatie (gevaren, samenstelling, …), eerstehulp maatregelen, brandbestrijdingsmaatregelen, voorschriften m.b.t. opslag, maatregelen bij het accidenteel vrijkomen, fysische en chemische eigenschappen, toxicologische en ecologische informatie,…
Met de komst van REACH en CLP zijn er nieuwe regels omtrent de structuur en inhoud van safety datasheets, waardoor de inhoud van een (nieuwe) extended SDS beduidend kan afwijken t.o.v. vroeger. Zo zullen o.m. de voorwaarden voor een veilig gebruik opgesplitst worden per (type van) gebruik en afgeleid zijn op basis van zogenaamde blootstellingsscenario´s. 
Onder de REACH-verordening worden de veiligheidsinformatiebladen nog belangrijker dan in de oude reglementering. SDS wordt het belangrijkste communicatiemiddel in de volledige waardeketen.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Een praktische workshop, waarin u leert hoe een SDS (van een mengsel) op te stellen uitgaande van de bestaande SDS-en van de diverse componenten. U krijgt inzicht in de verschillende secties waaruit de SDS is opgebouwd en de noodzakelijke informatie die per sectie moet opgenomen zijn volgens de wettelijke vereisten. Verder worden tools besproken die helpen om de SDS op te stellen. Ook praktische zaken, vb. Wat bij repacking?, worden allemaal toegelicht.
!Let wel: tijdens deze workshop wordt niet ingegaan op het opstellen van de blootstellingsscenario's. Wenst u meer te weten over het interpreteren van de bijlages met de blootstellingsscenario's, dan verwijzen we hiervoor graag naar de opleiding De nieuwe Extended safety data sheets lezen en begrijpen.

Voor wie?

Deze workshop richt zich specifiek naar wie zelf een SDS wil leren opstellen en inzicht wil krijgen in de opbouw van de 16 secties van de SDS.

Programma

 • Waarvoor dient het (uitgebreid) VIB en welke informatie bevat het?
 • Wanneer moet een VIB opgesteld en verstrekt worden?
 • Het formaat van het VIB en de algemene verplichtingen
 • Invulling van de 16 verplichte rubrieken van het veiligheidsinformatieblad
 • Opstellen van een VIB voor een mengsel uitgaande van VIB van de componenten
 • Mogelijke hulpmiddelen (databases, software) bij het opstellen van een VIB
 • Wat bij repacking?

Trainer

Verdonck Frederik

Dr. Frederik VERDONCK is Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen, milieutechnologie. Zijn 20 jaar ervaring omvat de implementatie en toepassing van statistische analyses en modellering in de milieu en humane gezondheid blootstelling- en risicoanalyse in het kader van de EU wetgevingen REACH en BPR. Sinds 2009 is hij actief als Data Science Project Manager bij ARCHE Consulting, gespecialiseerd in sterk wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening rond chemische risicoanalyse.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Ruben BAES
+32 (0) 56 23 20 65

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier