Opleiding preventieadviseur niveau 1

ERKENDE OPLEIDING

Opleiding preventieadviseur niveau I

In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel.

Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als preventieadviseur niveau I aan de slag wil bij een interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 
Om te starten met deze opleiding dient men in het bezit te zijn van een getuigschrift Multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur niveau I of II.

De opleiding voldoet aan de reglementering volgens de Codex Welzijn op het Werk Boek II. Titel 4. en komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof.

In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel

Voor deze langlopende opleiding werkt Amelior samen met de Vrije Universiteit Brussel. 

Afbeeldingsresultaat voor vub De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Waarom deze thematiek?

Elke organisatie moet volgens de wet een Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk hebben van zodra men één of meer werknemers in dienst heeft. De interne preventieadviseur moet aan bepaalde opleidingsvoorwaarden voldoen naargelang de grootte en de activiteit van de onderneming. De hoogste vorm van veiligheidsopleiding (preventie en bescherming op het werk) die kan worden opgelegd aan preventieadviseurs is de niveau 1 opleiding. 

Het programma: wat mag u verwachten tijdens de opleiding en waarom kiezen voor Amelior - VUB?

De leerdoelstellingen opgenomen in de Codex Welzijn op het Werk Boek II. Titel 4. werden systematisch getoetst en geïmplementeerd binnen een logisch gestructureerde opbouw van de cursus. 

Deze opleiding bouwt verder op de verschillende thema's uit de multidisciplinaire basisvorming, net als de specialisatie tot niveau II. In deze opleiding wordt er echter nog veel dieper gegraven in de materie. Diverse risicoanalysetechnieken worden in detail bekeken en getoetst. Verder wordt er extra aandacht gegeven aan brandveiligheid, aankoopbeleid, ergonomie, ... . Ook de integratie van het welzijnsbeleid in managementsystemen neemt een belangrijke plaats in het opleidingstraject in.

Bedrijfsbezoeken, praktische opdrachten en een eindwerk zorgen ervoor dat de theorie in de praktijk omgezet wordt.
Wenst u een recent gedetailleerd programmaoverzicht? Stuur dan snel een mailtje naar Greet VANFLETEREN, en wij sturen u een recent programmaoverzicht door.

Documentatie

Naast het cursusmateriaal  biedt Amelior u nog een gratis naslagwerk aan. Tijdens de opleiding verdelen we bovendien nog extra artikels, informatie, sjablonen,... rond specifieke thema's uit het programma. Zo heeft u op het eind van deze opleiding een ware welzijnsbibliotheek.

Opdrachten

Er wordt een maximale ROI (Return On Investment) gegarandeerd door onder meer:
 • het opmaken en presenteren van verschillende opdrachten
 • het afleggen van 2 examens
 • de directe meerwaarde voor de onderneming door het schrijven van een paper over een concrete casus
De paper laat enerzijds toe om de opgedane kennis uitvoerig te toetsen en om de vooropgestelde leerdoelstellingen te bereiken. Verder is de paper nuttig voor het eigen bedrijf bij het uitbouwen van het eigen veiligheidsbeleid.

Waarom kiezen voor de tandem Amelior-VUB?

Amelior en VUB bieden als enige de Specialisatiemodule tot Preventieadviseur Niveau I aan in West-Vlaanderen. 

Maar er zijn nog meer redenen om te kiezen voor de vereende krachten van Amelior-VUB:
 • vernieuwd programma volgens de nieuwe Codex Welzijn op het werk
 • zeer praktijkgericht met verschillende bedrijfsbezoeken
 • docenten met ruime praktijkervaring
 • hoge slaagkansen dankzij ondersteuning van uw leertraject door bekwame docenten, een sterk programma en veel interactie. U kan een beroep doen op een externe promotor voor uw paper.
 • professionele en kleine deelnemersgroep
 • gratis toegang als cursist tot onze bibliotheek (ruim 1400 boeken, naslagwerken en 70 tijdschriften, in onze vijf domeinen)
 • gratis naslagwerk naar keuze
 • ook na de opleiding laten we u niet los: we bieden u twee keer per jaar de mogelijkheid bij te blijven via onze Bijscholing voor de preventieadviseur
 • Amelior steunt u niet alleen tijdens deze opleiding, maar ook later bij het uitoefenen van uw functie als preventieadviseur via advies en begeleiding

Voor wie?

Deze specialisatiemodule is in eerste instantie bedoeld voor wie als Preventieadviseur Niveau I aan de slag wil binnen een interne of externe preventiedienst.

Daarnaast is deze opleiding nuttig voor al wie meewerkt aan het uitbouwen van een duurzaam en performant welzijnsbeleid binnen de onderneming: productieleiders, diensthoofden, directeurs/zaakvoerders, stafmedewerkers, interne auditors, milieucoördinatoren, ... .

Raadpleeg hier de verschillende specialisaties waarin een preventieadviseur zich kan ontwikkelen.

Praktische informatie, toelatingsvoorwaarden, korting, Vlaams Opleidingsverlof en KMO-portefeuille

Praktische info

De opleiding Preventieadviseur Niveau I vindt plaats bij Amelior in Kortrijk.
De opleiding volgt de academische kalender en gaat telkens door op woensdag.


 Toelatingsvoorwaarden

 U wordt toegelaten tot de specialisatieopleiding niveau I indien u aan de wettelijk vastgelegde voorwaarden voldoet (Codex Welzijn op het Werk, Boek II, titel 4, art. II.4-4):


 Optie 1

 • Diploma Master of academische bachelor
 • Getuigschrift van de multidisciplinaire basismodule

 Optie 2

 • Diploma Master of academische bachelor
 • Getuigschrift preventieadviseur niveau II

 Optie 3

 • Diploma hoger secundair onderwijs
 • Getuigschrift preventieadviseur niveau II
 • Tenminste 5 jaar praktische en nuttige ervaring in een interne of externe preventiedienst na het behalen van diploma niveau II
 • Positieve evaluatie na intakegesprek


Opgelet

Indien u aan de slag wil bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, dan dient u te beschikken over het volgende diploma: Master ingenieur of industrieel ingenieur.

Korting

Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% kortingLees meer...

Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? Lees hier meer...

Vlaams Opleidingsverlof

De opleiding preventieadviseur niveau 1 is erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof (registratienummer: ODB-0000013).

Dit biedt belangrijke voordelen:
 • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
 • voor de werkgever: u heeft recht op een terugbetaling van uren loon van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.
Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

KMO-portefeuille

Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! 
Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132

Trainers

Een professioneel docentenkorps, geselecteerd door de stuurgroep op basis van hun praktische kennis en/of ervaring. Een verscheidenheid aan docenten zowel uit het bedrijfsleven als de openbare sector.

Hoofddocenten: Thierry UyttenhoveFranky De Witte, Amelior vzw en Sim Doolaege, RiskConsulting

Getuigenissen & Referenties

Getuigenissen

"Voor mij is alles positief verlopen tijdens de opleiding van Amelior. Degelijke lesgevers, mooie presentaties en duidelijke afspraken. Ik ben vol lof voor de aandacht naar de persoon in de cursist. Iedereen van Amelior doet echt wel inspanningen om alles vlot te laten verlopen en de cursist gerust te stellen."

Tony NOTE - Preventieadviseur - ADHESIA

"Ik kijk tevreden terug op deze opleiding. Amelior beschikt over zeer goede lesgevers en uitstekende omkadering."
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Yves GILLIS - ARCELORMITTAL

In september 2017 startte ik met de opleiding preventieadviseur niv.1. Aangezien ik hiervoor de opleiding Integrale Veiligheid had gevolgd, kon ik direct met de specialisatiemodule PA niv.1 starten. Wat ik vooral goed vond aan de opleiding is dat elke les door een expert in het vak werd gegeven. Hierdoor kwamen er tijdens de opleiding veel praktijkvoorbeelden aan bod die je rechtstreeks op de werkvloer kon toepassen. De verschillende opdrachten en groepswerken zorgden voor een leuke afwisseling tussen theorie en praktijk. Een dikke duim ook voor alle docenten van Amelior. Zij stonden steeds voor je klaar wanneer je met bepaalde vragen zat. Een ander voordeel van deze langlopende opleiding is dat je de medecursisten beter leert kennen, waardoor je een netwerk van contactpersonen kan uitbouwen. De opleiding bij deze instantie is een echte aanrader. Na de lessen moet je thuis wel de nodige tijd investeren om alles tot een goed einde te brengen, maar de voldoening na het behalen van het diploma is des te groter!

                                                                                                                                                                                        Stef Vansteenbeeck, AUDI BRUSSELS

“De opleiding preventieadviseur niveau 1 is een veelzijdige opleiding. Niet enkel van onderwerpen die in de lessen aan bod komen maar ook van de gecombineerde ervaring van zowel docenten en studenten. Als minder ervaren werknemer zat ik in een groep met veel ervaring in veel verschillende sectoren. Hierdoor kwamen er voorbeelden aan bod waar ik zelf niet zou aan denken maar wel kunnen toegepast worden in verschillende sectoren. De verschillende theoretische lessen worden veelal aangevuld met zeer praktische voorbeelden door zowel docent al student. De opleiding is niet enkel aan te raden voor toekomstige preventieadviseurs niveau 1 maar ook voor mensen die hun kennis op vlak van veiligheid willen uitbreiden om dit mee te nemen in toekomstig projecten. Want veilig werken is voor iedereen belangrijk!”

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                Pieter Bogaert, Mechanical Design Engineer, VOESTALPINE SADEF

"Na een 2-tal jaar zit de Specialisatiemodule Preventieadviseur Niveau I bij Amelior er op. Hoewel de tijd is voorbij gevlogen, wil ik toch even stilstaan bij het opleidingstraject dat ik doorlopen heb om uiteindelijk dat felbegeerde getuigschrift te behalen. Gezien ik het getuigschrift van Niveau II reeds enkele jaren op zak had, kon ik de multidisciplinaire basismodule overslaan. Oef… dat scheelde toch een serieuze slok op de borrel! De keuze voor Amelior was eigenlijk snel gemaakt, 't was dichtbij huis, de opleidingsdag paste perfect in de agenda én het was een opleidingscentrum dat ik nog niet uit eigen ervaring kende maar toch een goede reputatie genoot (van horen zeggen). Inschrijven dus en vooruit met de geit! Niveau I bleek toch een ander paar mouwen te zijn. De leerstof is een pak ruimer en diepgaander. Schrik moest niemand hebben, gezien dit telkens vakkundig werd verduidelijkt door de docenten, die echt wel ervaringsdeskundigen bleken! Vaak werden er voorbeelden uit de praktijk aangehaald, meestal met het nodige beeldmateriaal, om alles klaar en duidelijk te maken. Haast elke vraag die gesteld werd uit de grote opleidingsgroep, één van de grootste tot dan toe, werd beantwoord. Wist de docent het antwoord dan toch niet, werd het opgezocht en later gecommuniceerd of wist iemand anders uit de groep het wel door eigen ervaringen. Naast de vakkundige docenten is de reeds aanwezige kennis en ervaring bij de groep cursisten van even grote waarde in deze opleiding. Het was/is een hechte groep die zowel tijdens als buiten de cursusdagen meermaals op elkaar beroep deed, en nog steeds trouwens, om praktische problemen of vragen op te lossen! Voor examenvoorbereiding, samenvattingen en het eindwerk kwam dit dikwijls héél goed van pas… De opleiding vergt een grote inspanning om deze tot een goed einde te brengen naast de anders al goed volgepropte agenda, maar eens dit achter de rug is, geeft het een enorme voldoening. Kort samengevat: een echte aanrader!"
 
                                      Franky HOSTE - Preventieadviseur - UNIVERSITEIT GENT (Directie Bestuurszaken)Referenties

Tijdens onze vorige edities mochten wij cursisten ontvangen uit o.a.:

Ago Jobs, Algemeen ziekenhuis Sint-Augustinus, Audi Brussels, Arcelormittal Belgium, Bekaert, Borealis Kallo, Brico Belgium, Colruyt Group Services, Defensie, De Watergroep, INNI Group, NMBS, Politiezone RIHO, Shanks Vlaanderen, Suez R&R Belgium,  Trafiroad,  VDAB, Vlaamse Overheid Departement Bestuurzaken, Wit Gele Kruis, Xeikon Prepress, ...

Praktisch

Duur: 280u
Start op: woensdag 30 september 2020, Kortrijk
Inschrijven
Prijs: vanaf €3450

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
startdatum30/09/2020
wekelijks op woensdag  
herhaal van 09u.00 tot 17u.00
Amelior
Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk
Tel.: 056/ 23 20 60
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €3650 €3450 €3850

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij namiddag- en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Deze opleiding is vrij van BTW.

  In deze prijs is tevens een studentenabonnement van Prevent inbegrepen en keuze uit het preventiezakboekje of boek "Welzijn op het werk".
 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.