Preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA)

GLOEDNIEUWE OPLEIDING

Preventieadviseur psychosociale aspecten

IN SAMENWERKING MET HOWEST (ONDERDEEL VAN UGENT)
Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als preventieadviseur psychosociale aspecten aan de slag wil en daartoe de vereiste vaardigheden en kennis wenst te bezitten conform Bijlage II.4-7 van de Codex Welzijn op het Werk. Iedere cursist die zich wenst in te schrijven voor deze opleiding dient eerst geslaagd te zijn voor de multidisciplinaire basisopleiding
De opleiding komt in aanmerking voor educatief verlof (VG-673-18).

In samenwerking met HOWEST

Voor deze langlopende opleiding werkt Amelior samen met HOWEST. 


Alumni vertellen

Deze opleidingsdag blijft hangen omdat je vertrekt vanuit praktijkcases en daar dan theorie aan koppelt. Lesgever gaf duidelijk blijk van ervaring en zette ons aan om zelf te denken en om met voorstellen te komen. Sterke opleidingsdag en direct toepasbaar!

Hilde De Block

Waarom deze thematiek?

De preventieadviseur psychosociale aspecten, kortweg de PAPA, staat zoals elke preventieadviseur de werkgever bij inzake advies, opvang en hulp. In het bijzonder zal de preventieadviseur psychosociale aspecten samen met de werkgever een preventiebeleid uittekenen in verband met het psychosociaal welzijn van de werknemers. Het psychosociaal welzijn omvat de thema’s geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en anderzijds stress, stressbeheersing en burn-out.  Om als preventieadviseur aan de slag te kunnen, is het verplicht om na de multidisciplinaire basisopleiding voor preventieadviseurs veiligheid een specialisatie psychosociale aspecten te volgen en met glans te beëindigen. Deze opleiding biedt een erkend traject aan waarbij de toekomstige interne of externe preventieadviseur psychosociale aspecten ondergedompeld wordt in onder andere de wetgeving (Wet 1996 tot de Codex Welzijn op het Werk), de te volgen procedures en de praktische invulling van deze wetgeving op de werkvloer. Daarnaast biedt dit programma de nodige handvaten en vaardigheden om gesprekken te kunnen voeren en beslissingen te kunnen nemen om het psychosociaal welzijn op de werkvloer te optimaliseren. Er is bijkomend aandacht voor de rol van en de samenwerking met HR. Kortom als preventieadviseur ben je na deze langlopende opleiding gewapend om een degelijk welzijnsbeleid op te stellen of organisaties hierin te begeleiden. Om de opleiding optimaal met de praktijk te laten aansluiten zijn er opdrachten ingepland en wordt er een eindwerk verwacht.

Het programma: wat mag u verwachten tijdens de opleiding en waarom kiezen voor Amelior - Howest?

Het programma

Programma volgens de Codex Welzijn op het Werk

De opleiding tot Preventieadviseur psychosociaal welzijn is opgebouwd uit twee modules:
In deze specialisatiemodule worden de thema's rond psychosociaal welzijn dieper bestudeerd. 
Er wordt ingezoomd op thema's zoals geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en anderzijds stress, stressbeheersing en burn-out.
Psychosociaal welzijn, communicatievaardigheden, het houden van toolboxmeetings, … worden eveneens behandeld tijdens de opleiding. Daarnaast biedt dit programma de nodige handvaten en vaardigheden om gesprekken te kunnen voeren en samen te werking met HR.
De lessen worden op zeer praktische wijze gegeven: theoretische lessen worden aangevuld met cases en oefeningen. De diverse bedrijfsbezoeken en praktijkgetuigenissen geven u onmiddellijke voeling met de praktijk.

Wenst u een recent gedetailleerd programmaoverzicht? Stuur dan snel een mailtje naar Greet VANFLETEREN, en wij sturen u een recent programmaoverzicht door.

Documentatie

Bij elke les hoort lesmateriaal dat door de docent opgesteld werd. Zo heeft u op het eind van deze opleiding een volledige bibliotheek omtrent alle thema's die deel uitmaken van de opleiding.
Bovendien biedt Amelior u de mogelijkheid om te kiezen voor een extra naslagwerk, inbegrepen in het cursusgeld. U kiest ofwel voor het handboek 'Welzijn op het Werk' van het Provinciaal Veiligheidsinstituut (Antwerpen), de handboeken 'Wetgeving Welzijn op het Werk' van INNI of voor het 'Preventiezakboekje voor welzijn op het werk' uitgegeven door Kluwer.
Telkens een nuttig naslagwerk tijdens de opleiding, maar ook voor nadien.

                                                            
Tijdens de opleiding verdelen we bovendien nog extra artikels, informatie, kopies,... die we nuttig achten voor de deelnemers en die achtergrondinformatie bieden rond specifieke thema's uit het programma.

Opdrachten

Er wordt een maximale ROI (Return On Investment) gegarandeerd o.m. door;
 • bedrijfsbezoeken en getuigenissen,
 • het afnemen en presenteren van verscheidene opdrachten,
 • het afnemen van 2 examens, en
 • het uitwerken van een paper toegepast op het eigen werkveld.
De paper laat enerzijds toe om de opgedane kennis uitvoerig te testen alsook zorgt deze ervoor dat de vooropgestelde leerdoelstellingen worden bereikt. Verder is de paper nuttig voor het eigen bedrijf bij het uitbouwen van het eigen veiligheidsbeleid omtrent psychosociale aspecten.

Waarom kiezen voor Amelior-Howest?

Amelior en Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) bieden als enige de Specialisatiemodule tot Preventieadviseur Niveau I aan in West-Vlaanderen. Howest maakt deel uit van de Associatie Universiteit Gent (AUGent).
Maar er zijn nog meer redenen om te kiezen voor de tandem Amelior-Howest voor deze module:
 • vernieuwd programma volgens de nieuwe Codex Welzijn op het werk
 • zeer praktijkgericht met verschillende bedrijfsbezoeken
 • docenten met ruime praktijkervaring
 • hoge slaagkansen dankzij ondersteuning van uw leertraject door bekwame docenten, een sterk programma en veel interactie. U kan een beroep doen op een externe promotor voor uw paper
 • professionele en kleine deelnemersgroep
 • gratis toegang als cursist tot onze bibliotheek (ruim 1400 boeken, naslagwerken en 70 tijdschriften, in onze vijf domeinen)
 • gratis handboek 'Welzijn op het werk' (Provinciaal Veiligheidsinstituut) of het 'Preventiezakboekje voor Welzijn op het Werk' (Kluwer)
 • ook na de opleiding laten we u niet los: we bieden u twee keer per jaar de mogelijkheid bij te blijven via onze Bijscholing voor de preventieadviseur
 • Amelior, een gedreven organisatie, als ruggensteun voor u: tijdens deze opleiding, maar ook later bij het uitoefenen van uw functie als preventieadviseur, kunt u blijvend een beroep op ons doen

Voor wie?

Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als Preventieadviseur Psychosociale Aspecten aan de slag wil en daartoe aan het wettelijke opleidingsniveau moet voldoen.

Raadpleeg hier de verschillende specialisaties waarin een preventieadviseur zich kan ontwikkelen.

Praktische informatie, toelatingscriteria, korting, betaald educatief verlof en KMO-portefeuille

Praktische info

De opleiding Preventieadviseur Psychosociale Aspecten gaat door bij Amelior in Kortrijk.
De opleiding volgt de academische kalender en gaat telkens door op dinsdag.

Toelatingsvoorwaarden

Voor het volgen van deze opleiding geldt geen wettelijke toelatingsvoorwaarden. Vanuit Amelior wordt wel gevraagd dat kandidaat-cursisten houder zijn van een diploma academische bachelor (diploma universiteit of hoger onderwijs universitair niveau).

LET WEL!
Om de functie preventieadviseur psychosociale aspecten uit te voeren (conform Codex Art.II.3-30.-§1., 5°) dient men;
 • in het bezit te zijn van een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs van universitair niveau waarvan het curriculum een aanzienlijk deel psychologie en sociologie bevat en een eerste specialisatie in de domeinen van arbeid en organisatie bezitten. Hieronder vallen o.a. de master diploma's: Master in de psychologie, Master in de sociologie, Master in de criminologie, Master in de arbeidswetenschappen, ...,
 • het bewijs te leveren met vrucht de multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur en de specialisatiemodule preventieadviseur psychosociale aspecten te hebben beëindigd,
 • 5 jaar nuttige praktische ervaring in het domein van de psychosociale aspecten van het werk. Deze ervaring kan verworven worden onder de verantwoordelijkheid van een preventieadviseur psychosociale aspecten.

Korting

Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% kortingLees meer...

Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

Betaald Educatief Verlof

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Betaald Educatief Verlof (VG-673-18).

Dit biedt belangrijke voordelen:
 • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, zonder loonverlies, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
 • voor de werkgever: de werkgever heeft recht op een terugbetaling van uren loon en sociale lasten van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.
Meer info over het Betaald Educatief Verlof kan u vinden op de website van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

KMO-portefeuille

Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de 
KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! 
Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132.

Trainer

Een professioneel trainerskorps, geselecteerd door de stuurgroep op basis van hun praktische kennis en ervaring. Een verscheidenheid aan docenten zowel uit het bedrijfsleven als de openbare sector.

Hoofddocent: Kathleen De Rycke, Amelior vzw

Praktisch

Duur: 280u
Start op: dinsdag 01 oktober 2019, Kortrijk
Inschrijven
Prijs: vanaf €3900

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
startdatum 01/10/2019 ( nog 4 plaatsen )
wekelijks op dinsdag
telkens van 09u.00 tot 17u.00

PLAATS JE NU AL OP DE LIJST VOOR 2020
Amelior
Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk
Tel.: 056/ 23 20 60
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 01 sep 2019 €4100 €3900 €4300
Prijs €4300 €4100 €4500

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Deze opleiding is vrij van BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.