ISO 31000: Toelichting van de norm

ISO31000

INCOMPANY OPLEIDING
Deze opleiding omtrent de ISO 31000-norm wordt samen georganiseerd met onze partner ‘PRIMO’. De ISO 31000-norm schetst een kader waarbinnen elke organisatie Risk Management kan ontwikkelen. Tijdens deze opleiding leert de cursist de toegevoegde waarde van deze norm in te schatten, leert hij/zij wat een risico-georiënteerd managementsysteem voor uw organisatie kan betekenen, hoe hij/zij het risico management proces op efficiënte wijze kunnen implementeren. "

Waarom deze thematiek?

De ISO 31000 is eind 2009 gepubliceerd als een familie van richtlijnen die te maken hebben met Risico Management. Doel is om algemene principes en richtlijnen met betrekking tot Risico Management op te stellen, die dan universeel erkend en aanvaard worden door organisaties en bedrijven. Er bestonden immers vele kleinere normen en richtlijnen, vaak beperkt gebruikt in één regio of industrietak. ISO 31000 biedt een kader waarbinnen elke organisatie Risico Management kan ontwikkelen.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Tijdens deze dag zal u het doel, de opbouw en de praktische toepasbaarheid van de norm worden toegelicht.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Door het volgen van deze opleiding zal u:

 • De toegevoegde waarde van ISO 31000 concreet kunnen inschatten
 • Begrijpen wat een risico-georiënteerd managementsysteem voor uw organisatie kan betekenen
 • het risico management proces op efficiënte wijze kunnen implementeren

Voor wie?

Risk Managers

Zowel voor de beginnende Risk Manager als voor alle professionals die in hun loopbaan al met Risico Management in aanraking zijn geweest, is de opleiding een kans om hun kennis over de norm uit te diepen en te bestendigen.

Algemeen management

Een belangrijke meerwaarde van ISO 31000 ligt erin dat het een mooi kader biedt voor integratie van andere managementsystemen voor kwaliteit, veiligheid en milieu. En dat op een manier die elk van de systemen dwingt zich te richten naar hogerliggende doelstellingen en risico's, in lijn met de strategie van de organisatie. Dit zal het management van bedrijven zeker aanspreken.

Managers van Kwaliteit, Veiligheid of Milieu

ISO 31000 biedt echter ook belangrijke opportuniteiten voor managers van Kwaliteit, Veiligheid of Milieu. Het laat hen immers toe zich meer te aligneren met de strategie en dus doelmatiger te zijn in hun vakgebied. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om risico's die verband houden met kwaliteit, veiligheid of milieu op de directietafel te krijgen en zelf ook impact te hebben op dat niveau.

De nieuwe richtlijn biedt met andere woorden voordelen voor veel partijen in een organisatie. We verwachten dan ook dat deze norm op termijn een belangrijk ijkpunt zal worden voor veel bedrijven en instellingen. Zeker organisaties die altijd al een heel brede kijk gehad hebben op Total Quality Management zullen zich thuis voelen in ISO 31000.

Programma

Verwelkoming

Inleiding

 • Wat is Risk Management?
 • Waarom Risk Management?
 • Waarom ISO 31000?
 • Hoe verhoudt ISO 31000 zich tot andere ISO normen?

Kader van ISO 31000

 • Toelichting van het ISO 31000 management kader
 • Verschillen en gelijkenissen met het algemeen ISO kader

Principes van Risk Management

 • De 11 principes van doeltreffend Risk Management worden toegelicht.

Proces van Risk Management

 • Toelichting van het Risk Management proces zoals omschreven in ISO 31000
 • Toepassing van het proces aan de hand van een casestudy die in groep wordt opgelost

De Risk Manager

 • Taken en verantwoordelijkheden van de Risk Manager en andere betrokkenen in de organisatie
 • Vaardigheden van de Risk Manager

Toekomstige evoluties van ISO 31000

 • Kort overzicht van de toekomstige ontwikkelingen omtrent ISO 31000

Trainers

Ed MALLENS B.Sc., B.Ba., CRM, is Risicomanager bij de gemeente Roosendaal. Hij is Civiel- en Bedrijfskundig Ingenieur en gecertificeerd Risk Master.
Hij is lid van het bestuur van PRIMO Nederland (Public Risk Management Organization) en Secretary-General van PRIMO Europe. Hij is lid van de Wetenschappelijke Raad van PRIMO Vlaanderen. Hij is voorzitter van de landelijke NEN werkgroep voor NEN/ISO 31000 Risk Management , ISO 31010 en ISO 31004.
Ed werkte gedurende 16j bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V. in verschillende management- en adviesfuncties. Daarvoor heeft hij bij CAP Gemini diverse consultantfuncties vervuld en diverse management- en adviesfuncties bij meerdere diverse publieke organisaties. Hij is reserveofficier der Genie en actief bestuurder bij maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers voor de Risk Manangementbranche.
Als voorzitter van de normcommissie Risicomanagement heeft hij deelgenomen aan de internationale ISO-werkgroep Risk Management. Uit dien hoofde is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van NEN/ISO 31000, ISO 31010 en ISO Guide 73. Hij promoot de ontwikkeling van ISO 31004 Implementation Principles on Risk Management, in heel Europa.
Ed is frequent spreker op senimars en congressen over managementontwikkeling, duurzaam ondernemen en risicomanagement. Hij is regelmatig deelnemer aan paneldiscussies en publicist over deze onderwerpen.
Tom WUSTENBERGHS is jurist van opleiding en studeerde aan de Universiteit Antwerpen. Sedert 1997 is hij werkzaam in verschillende functies binnen de lokale publieke sector. Als gemeentesecretaris van Edegem (1999-2011) kwam hij in aanraking met kwaliteits- en procesmanagement, alsook met risicobeheersing (i.h.b. met emergency risk management). In 2009 werd Tom Wustenberghs voorzitter van PRIMO (Public Risk Management Organisation). Deze vereniging, gericht op medewerkers uit de publieke sector, wil kennis en ervaringen delen over risk management in heel Europa.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Deze opleiding is op korte termijn enkel via in-company training te bestellen. Wij willen u graag verwittigen mocht dit wijzigen of kunnen vrijblijvend met u de mogelijkheden bekijken.

verwittig mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier