Basisopleiding Toxicologie

Basisopleiding toxicologie

Na het volgen van deze 2-daagse opleiding bezit u:
 • een goeie basiskennis over de principes van humane toxicologie
 • de kennis om risico's te identificeren, te analyseren en te beheersen

Deze opleiding is gericht op iedereen die in aanraking komt met chemische agentia en hun toxiciteit, maar  wie (nog) geen achtergrond heeft in toxicologie.


Deze opleiding is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de milieucoördinator. Alle deelnemers ontvangen dan ook na afloop een officieel attest.

Waarom deze thematiek?

Door veiligheidsrisico's voor chemicaliën, biociden, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, voedingsadditieven, cosmetica, medische hulpmiddelen, ... is er meer vraag naar kennis en toepassing van veiligheids- en toxicologisch onderzoek

Begrip van de diverse domeinen binnen de tak humane toxicologie en het gericht kunnen opzoeken en samenvatten van de juiste informatie zijn hierbij onontbeerlijk.

Voor wie?

Deze training is geschikt:
 • voor al wie inzicht wil krijgen in de (basis)principes van humane toxicologie, de methodieken om risico´s te identificeren, te analyseren en te beheersen
 • voor alle medewerkers, onderzoekers, REACH-medewerkers of BPR (Biocide Regulation)-medewerkers, laboratoriummedewerkers, preventieadviseurs, product stewards … die in aanraking komen met toxicologie en risicoanalyses van chemische agentia, maar geen specifieke achtergrond hebben in dit vakgebied
 • ook voor advocaten, afgevaardigd in de SIEFS van REACH en journalisten die de materie op een correcte manier moeten kunnen weergeven

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Tijdens de training krijgt u een stevige basis toxicologie en raakt u vertrouwd met de toxicologische terminologie. U krijgt inzicht in de wetgeving die gepaard gaat met toxicologie. Daarnaast worden ook de methoden voor het inschatten van risico's van stoffen toegelicht. Ook de relevante  informatiebronnen/kanalen/databanken komen aan bod zodat u weet waar de correcte informatie te vinden is.
Deze opleiding is opgezet als een eerste kennismaking met toxicologie en vereist dus geen vakspecifieke voorkennis. Een basiskennis chemie en/of biologie is aan te raden. Hiervoor verwijzen we graag naar de opleiding Chemische basisbegrippen. Merk op dat ecotoxicologie of milieutoxicologie in een aparte opleiding wordt behandeld.

Programma

 • Dag 1: Basis toxicologie, algemene principes van een risicoanalyse van chemische stoffen
  • Inleiding
   • Wat is toxicologie?
   • Algemene toxicologische principes / definities en begrippen
   • Gevaar versus risico
  • Blootstelling en toxicokinetiek
   • Blootstellingsroute
   • Toxicokinetiek: absorptie, distributie, metabolisme, excretie
  • Toxicodynamiek en effecten
   • Soorten effecten: acute toxiciteit, huid- en oogirritatie en -corrosie, allergische reacties, kankerverwekkende, mutagene en teratogene werking, effecten op voortplanting
   • Dosis-respons relatie
    • probabilistische markt
    • deterministische effecten
   • Interacties tussen stoffen
  • Grenswaarden
   • Begrippen LD50, NOAEL, NOAEC, DNEL, OEL, TWA, STEL, TGG
   • Afleiden van DNEL uit toxicologische gegevens
  • Wetgeving
   • Belgische Codex over Welzijn op het Werk: Titel V. Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia + Toepassingsgebied van het KB
   • Toxicologische testen
    • OECD-testen
    • Alternatieve testen
 • Dag 2: Praktische implementatie en risicoanalyse op de werkvloer
  • Risico-evaluatie
   • Gevarenevaluatie
   • Blootstellingsevaluatie
   • Risico-evaluatie
  • Hoe een risicoanalyse van chemische agentia maken, de verschillende stappen in de risicoanalyse
  • Evaluatie van chemische blootstelling en risico's, praktijkgerichte oefening op metingen, gebruik van ECETOC TRA-blootstellingsmodel
  • Beheersing van de controle aan chemische agentia
  • Uitgebreid informatieblad (e-SDS) als middel voor risicoanalyse en -beheersing op de werkvloer
  • Kadering wetgeving:
     • REACH
     • Belgische Codex over Welzijn op het Werk: Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia
  • Infobronnen in verband met toxicologische informatie

We vragen om een ​​laptop mee te brengen naar de opleiding zodat u zelf kan oefenen met de informatiebronnen en modellen. Hou er wel rekening mee dat de oefeningen gemaakt worden in Microsoft Excel. Marco's geactiveerde vereisten zijn niet altijd mogelijk niet altijd in Excel voor MAC.

Getuigenissen

De cursus maakt je op een boeiende wijze wegwijs in allerhande basisbegrippen rond toxicologie, REACH en SDS-documenten. Er werd voldoende tijd voorzien om de begrippen te verduidelijken, en de cursus werd op een zeer aangename en boeiende wijze gegeven. Na het volgen van de cursus heb je een breed basisinzicht die je kan toepassen voor risicoanalyses gevaarlijke stoffen, en leest een SDS ineens een stuk vlotter.

Redgy DECUYPER - ONSEMICONDUCTOR BELGIUM

In het kader van de beoordeling van het toxicologisch rapport voor cosmetica producten is het belangrijk een basisidee te hebben. De cursus geeft een mooie inleiding voor niet-wetenschappelijk geschoolde personen.

Astrid WILLIAME - MCBRIDE

De opleiding toxicologie is niet alleen aan te raden voor mensen die dagelijks met toxicologische gegevens in aanraking komen, maar voor iedereen die graag meer achtergrond krijgt over alle testresultaten die momenteel verschijnen n.a.v. REACH, CLP, MSDS en BPD. Deze 2-daagse opleiding biedt een goede basis voor zowel diegenen die resultaten moeten interpreteren, als voor diegenen die de correcte naleving van de wetgeving op de werkvloer moeten garanderen.

Adelheid DE KETELAERE - DELAVAL

Ondanks het diverse publiek aanwezig tijdens de twee dagen durende opleiding, voldeed de cursus aan mijn verwachtingen. Op dag 1 werd de basistoxicologie zeer boeiend uitgelegd met interessante voorbeelden. Tijdens de tweede dag opleiding werden de verschillende modellen voor risicoanalyse behandeld. Dit werd van de meer praktische kant aangepakt door het maken van oefeningen, wat ik zeer goed vond want op die manier leer je de modellen echt praktisch toepassen. Het bespreken van annexen aan SDSen was voor mij iets te gedetailleerd (omdat ik dit niet zoveel nodig heb), maar toch ook interessant om hier iets meer over te weten. Voor de rest was de organisatie van de opleiding perfect verzorgd (ligging, ontvangst, lunch, opvolging,...)!
Elise DE ROCKER - PHARMAVIZE


Echte aanrader voor iedereen die meer wil weten over de basisprincipes van toxicologie, gegeven door enthousiaste docenten en met prima mix van theorie en praktijkcases.

Geert VAN LEUVEN - RECTICEL

Trainers

Dr. An Vanden Bosch

Dr. An VANDEN BOSCH studeerde af aan de KULeuven als Bio-ingenieur in de cel- en genbiotechnologie. Nadien behaalde ze een doctoraat in de medische wetenschappen. Na een job als registratiespecialist in de agrochemische sector werkt ze momenteel als consultant bij ARCHE. Haar expertise situeert zich voornamelijk op het vlak van risicoanalyses voor mens en milieu in het kader van toelatingsaanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. In 2014 behaalde ze een certificaat als European Registered Toxicologist (ERT).

Verdonck Frederik

Dr. Frederik VERDONCK is Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen, milieutechnologie. Zijn 20 jaar ervaring omvat de implementatie en toepassing van statistische analyses en modellering in de milieu en humane gezondheid, blootstelling- en risicoanalyse in het kader van de EU-wetgevingen, REACH en BPR. Sinds 2009 is hij actief als Data Science Project Manager bij ARCHE Consulting, gespecialiseerd in sterk wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening rond chemische risicoanalyse.

Praktisch

Duur: 2 dagen
Start op: donderdag 19 november 2020, Zwijnaarde
dinsdag 09 maart 2021, Antwerpen
Inschrijven
Prijs: vanaf €860

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Herlinde BEERENS
+32 (0)56 24 16 07

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
donderdag 19, vrijdag 20 november 2020, van 09u30 tot 16u30
3Square
Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde
Tel.: 09/248 10 00
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
dinsdag 9, 16 maart 2021, van 09u30 tot 16u30
Novotel Antwerpen
Luithagen Haven 6 2030 Antwerpen
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €975 €860 €1145

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €100,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier