Bijscholing voor Certified Experts in Machinery Safety

In een minimale tijdspanne maximale informatie bekomen rond belangrijke wijzigingen en nieuwigheden!

Bijscholing voor Certified Experts in Machinery Safety

INCOMPANY OPLEIDING
Deze bijscholingsdag komt in aanmerking voor de wettelijk verplichte bijscholing voor preventieadviseurs conform KB 17 mei 2007 en KB 29 januari 2013. Tijdens deze bijscholing wordt een overzicht gegeven van alle veranderingen in de wetgeving en normalisatie die betrekking hebben met Certified Expert in Machinery Safety. 

 

 

Waarom deze thematiek?

De opleiding Gecertificeerd expert in machineveiligheid zorgde er voor dat u een expert in machineveiligheid werd. Maar net zoals de tijd, staan de normalisatie en de algemene problematiek rond machineveiligheid niet stil. Daarnaast zijn er ook een aantal geharmoniseerde normen die een diepere toelichting verdienen.

Daarom bieden wij u de mogelijkheid om in het tijdsbestek van telkens één namiddag weer up-to-date te zijn. Beide modules kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Een eerste namiddag focust op de veiligheidsproblematiek van schakel- en besturingskasten in hun relatie met de machinerichtlijn (lees: CE-markering).

Case
Een fabrikant van een (voltooide) machine is steeds verantwoordelijk voor de conformiteit met de machinerichtlijn, de CE-markering alsook de EG-verklaring van overeenstemming, inclusief de schakelkast. Op basis van de machinerichtlijn beoordeelt de machinebouwer het ontwerp van de schakelkast op de Europese geharmoniseerde norm voor schakelkasten.


In de praktijk zijn er twee mogelijkheden waarop een schakelkast op de Europese markt kan komen:

Mogelijkheid 1:

Een fabrikant van schakelkasten brengt een losse schakelkast op de markt om onderdeel te vormen van een machine.

In dat geval brengt de schakelkastbouwer een apart product op de Europese markt en moet het product voldoen aan de laagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn en brengt hiervoor de CE-markering aan. Hierbij geeft de schakelkastenbouwer een EG-verklaring af volgens deze richtlijnen. Hij plaatst  zijn naam en adres op de kast en beschikt over een technisch dossier.   

De machinebouwer blijft evenwel de eindverantwoordelijke voor het samenstel en de daarmee verbonden risico’s. Hij is eveneens verantwoordelijk voor de CE-markering van de machine als geheel.

Mogelijkheid 2:

Een fabrikant van schakelkasten bouwt een schakelkast volgens de ontwerpspecificatie van de machinebouwer of de machinebouwer fabriceert deze zelf evenwel zonder hierop een aparte CE-markering aan te brengen.

In dat geval stelt de machinebouwer zelf het totale technisch dossier samen voor de kast en voor het geheel, de totale machine.

Er kan in dat geval door de bouwer van de schakel- en besturingskast wel worden aangegeven dat de kast is ontworpen volgens bepaalde normen en dat deze voldoet aan de veiligheidsdoeleinden. Dit is een privaatrechtelijk deel van het contract en geen wettelijke verplichting. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld een verantwoordingsattest (geen EG-verklaring van overeenstemming). Hierin verklaart de schakel- en besturingskastbouwer dat zijn kast gebouwd is volgens norm NBN EN 60204-1.

De schakel-/besturingskast zelf valt niet onder de machinerichtlijn (het is GEEN machine) en het afgeven van een IIA of IIB-verklaring is dus niet juist!

Andere richtlijnen die van toepassing zijn

Voor de andere aspecten zoals ATEX en eventueel ECO-design dient een aparte beschouwing te worden opgesteld voor zover van toepassing op de machine als geheel.

In deze sessie wordt niet dieper ingegaan op de norm NBN EN 60204-1, veiligheid van machines, elektrische uitrusting van machines en de Algemene eisen uit Deel 1 omdat deze reeds aan bod kwamen in de algemene opleiding CEMS.

Meer dan drie jaar na de publicatie van de nieuwste versie van de norm voor de elektrische uitrusting van machines (EN 60204-1:2016) valt het overigens op dat veel machinefabrikanten nog de versie uit 2006 toepassen.


In het najaar volgt dan een tweede sessie waarin we de relatie tussen de machinerichtlijn en de veiligheidsproblematiek van pneumatica en hydraulica onder de loep nemen.

De veiligheidseisen voor hydraulische en pneumatische systemen zijn vastgelegd in Europese normen ISO 4413 en ISO 4414. Deze normen zijn bedoeld voor ontwerpers en bouwers van hydraulische en/of pneumatische systemen, bestemd voor inbouw in machines en procesinstallaties. Het worden geharmoniseerde normen en ze kunnen daarom gebruikt worden om aan de huidige machinerichtlijn te voldoen.


Niet onbelangrijk: deze namiddagen bieden u ook de mogelijkheid om te netwerken met andere experten in machineveiligheid. 

Voor wie?

De upgrade is bestemd voor:

 • Iedere C.E.M.S.-cursist of expert in machineveiligheid die zijn kennis wil aanscherpen
 • Maar ook preventieadviseurs niveau 1 en 2 zijn eveneens van harte welkom op deze upgrade.

Programma

21 mei 2019

In deze upgrade gaat men dieper in op de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in de norm EN 60204-1. Behalve enkele tekstuele aanpassingen en het actualiseren van de referenties naar andere normen, hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op:

 • applicaties die gebruik maken van ‘Power Drive Systems' (PDS) zoals frequentieomvormers (met Safe Torque Off);
 • de elektromagnetische compatibiliteit (EMC);
 • de bepaling van de kortsluitstroom;
 • de potentiaalvereffening;
 • de documentatie.

 22 oktober 2019

Een gedetailleerd programma volgt nog maar we lichten alvast een tip van de sluier op:

 • hydraulica
 • pneumatica

Geldig als bijscholing voor de preventieadviseur

Deze opleiding komt in aanmerking voor bijscholing voor de preventieadviseur. Na Afloop ontvangt u dan ook een attest van deelname.

Trainer

De Witte Franky

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in de veiligheidstechnieken niveau I. Hij heeft een ruime praktijkervaring als consultant in het begeleiden van bedrijven naar betere veiligheidsprestaties of het optimaliseren van het veiligheidsbeleid. Alsook een passie voor risicoanalyse en in het bijzonder machineveiligheid. Als trainer heeft hij ervaring in diverse sectoren (metaalnijverheid, nutsbedrijven, openbare instellingen, voedingsindustrie, productie van verpakkingsmaterialen in kunststof, papier en karton, bouwmaterialen, ...).

Praktisch

Duur: 0,5 dag
Start op: dinsdag 21 mei 2019, Sint-Martens-Latem
dinsdag 22 oktober 2019, Sint-Niklaas
Inschrijven
Prijs: vanaf €255

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
dinsdag 21 mei 2019, van 09u.00 tot 17u.00
Auberge du Pecheur
Pontstraat 41 - 9831 Sint-Martens-Latem
Tel.: +32 9 282 31 44
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
dinsdag 22 oktober 2019, van 09u00 tot 17u00
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 30 dagen voor startdatum €295 €255 €340
Prijs €325 €285 €380

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier