Extended Safety Data Sheets lezen en begrijpen

ESDS & Blootstellingsscenario

Deze workshop richt zich vooral op het veiligheidsinformatieblad, met bijzondere aandacht voor de blootstellingsscenario's die deel uitmaken van de extended SDS.
Tijdens deze workshop leert de cursist e-SDS lezen en interpreteren in het bredere kader van de REACH wetgeving.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van een  officieel attest van bijscholing.

Waarom deze thematiek?

Producenten en importeurs van gevaarlijke stoffen zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad of VIB (Safety Data Sheet of kortweg SDS) mee te leveren. Deze SDS geeft alle informatie over het chemisch product en de maatregelen die nodig zijn om veilig met het product om te gaan: identificatie (gevaren, samenstelling, ), eerstehulp maatregelen, brandbestrijdingsmaatregelen, voorschriften m.b.t. opslag, maatregelen bij het accidenteel vrijkomen, fysische en chemische eigenschappen, toxicologische en ecologische informatie,...
Met de komst van REACH en CLP zijn er nieuwe regels omtrent de structuur en inhoud van safety datasheets, waardoor de inhoud van een (nieuwe) extended SDS beduidend kan afwijken t.o.v. vroeger. Zo zullen o.m. de voorwaarden voor een veilig gebruik opgesplitst worden per (type van) gebruik en afgeleid zijn op basis van zogenaamde blootstellingsscenario's.
Onder de REACH-verordening worden de veiligheidsinformatiebladen nog belangrijker dan in de oude reglementering. SDS is het belangrijkste communicatiemiddel in de volledige waardeketen.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Deze workshop richt zich vooral op de vormvereisten en de nieuwe structuur van de SDS, met bijzondere aandacht voor de blootstellingsscenario's die deel uitmaken van een zogenaamd extended SDS. U leert oa door een REACH-basisinleiding hoe een (extended) SDS te lezen, begrijpen en interpreteren zodat u alle risico's van gevaarlijke stoffen op een juiste manier kan inschatten en weet hoe u een stof veilig kan gebruiken. Daarnaast wordt ook ingegaan op de specifieke wettelijke verplichtingen die verband houden met het gebruik van een stof en het ontvangen een SDS.

 

Voor wie?

Werknemers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen en/of er gebruik van maken (milieucoördinatoren, preventieadviseurs,  veiligheidsverantwoordelijken, hiërarchische lijn).

De opleiding is een basisopleiding, bijgevolg is voorkennis van e-SDS (uitgebreide veiligheidsinformatiebladen) niet vereist. Een basisbegrip over CLP is een plus : Basisopleiding CLP. Voor meer geavanceerde opleidingen over SDS verwijzen wij u graag naar de opleiding SDS opstellen en Blootstellingsscenario´s opstellen voor Extended Safety Data Sheets

Programma

 • de verschillende REACH-processen voor fabrikanten en downstream users: registratie, authorisatie, restrictie, communicatieverplichtingen,…
 • De risicoanalyse in REACH als basis voor de eSDS
 • Wat is een SDS en wanneer moet een SDS opgesteld worden?
 • Wijzigingen SDS tgv REACH en CLP
 • Blootstellingsscenario’s lezen en begrijpen
 • Hoe nagaan of een stof volgens de voorschriften van blootstellingscenario's wordt gebruikt?
 •  Overige verplichtingen van de downstream users
 • eSDS management en voorbereiding op inspectie
Wil u meer weten over het opstellen van een SDS, dan verwijzen we graag naar onze opleiding 'De nieuwe safety data sheets opstellen'

Trainer

Verdonck Frederik

Dr. Frederik VERDONCK is Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen, milieutechnologie. Zijn 20 jaar ervaring omvat de implementatie en toepassing van statistische analyses en modellering in de milieu en humane gezondheid blootstelling- en risicoanalyse in het kader van de EU wetgevingen REACH en BPR. Sinds 2009 is hij actief als Data Science Project Manager bij ARCHE Consulting, gespecialiseerd in sterk wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening rond chemische risicoanalyse.

Praktisch

Duur: 1 dag
Start op: donderdag 26 maart 2020, Antwerpen
Inschrijven
Prijs: vanaf €480

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Herlinde BEERENS
+32 (0)56 24 16 07

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
donderdag 26 maart 2020, van 09u00 tot 17u00
Novotel Antwerpen
Luithagen Haven 6 2030 Antwerpen
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 25 feb 2020 €550 €480 €645
Prijs €610 €535 €715

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier