Schrijven van gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding schrijven

In deze opleiding leert u alles kennen van de theoretische en wettelijke beschouwingen rond een handleiding, waarnaast u eveneens diverse oefeningen in het opzetten en schrijven van een gebruikershandleiding (van installatievoorschrift tot onderhoudshandleiding).
Als uitgangspunt voor deze opleiding wordt de Nederlandse norm NEN5509 gebruikt. In de opleiding wordt ook ingegaan op de toekomstige norm ISO 20607.

Waarom deze thematiek?

Amelior onderkent reeds verschillende jaren de nood aan praktische en direct bruikbare informatie rond de machinerichtlijn. Daarom werd er reeds van 1994 een opleiding op punt gezet. Inmiddels hebben reeds meer dan 25 edities van deze opleiding certified expert in machinery safety plaats gevonden.
In het licht van de bestaande en de nieuwe machinerichtlijn wordt vaak de vraag gesteld hoe een gebruikershandleiding nu praktisch kan uitgeschreven worden.

Een goede gebruikershandleiding is van groot belang, zowel voor de gebruiker als voor de fabrikant. De fabrikant kan in zijn handleiding de toegelaten en verboden handelingen beschrijven alsook de restrisico's die nog op en rond de machine aanwezig zijn na het uitvoeren van de risicoanalyse in de ontwerpfase. Een goede handleiding is voor hem ook een reductie van de kans op een schadeclaim. De gebruiker kan door het lezen van een goede handleiding veilig gebruik maken van het toestel, de machine of installatie. Steeds meer bedrijven beseffen dan ook dat een gebruiksaanwijzing meer is dan een kostbare en vaak lastige verplichting bij hun product.

Het programma: wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Programma

U krijgt naast de theoretische en wettelijke beschouwingen rond een handleiding ook diverse oefeningen in het opzetten en schrijven van een gebruikershandleiding (van installatievoorschrift tot onderhoudshandleiding). Als uitgangspunt voor deze opleiding wordt de Nederlandse norm NEN5509 gebruikt. In de opleiding wordt ook ingegaan op de toekomstige norm ISO 20607.

Didactisch pluspunt: er wordt gewerkt met duidelijke leerdoelstellingen.

Na de opleiding:

 • Beschikt u over de kennis van de wettelijke en normatieve eisen rond een gebruikershandleiding.
 • Kan u een stappenplan voor een handleiding opstellen en doorlopen.
 • Weet u een handleiding in hoofdstukken en paragrafen in te delen.
 • Beschikt u over de kennis van de elementaire tekstsoort binnen een handleiding.
 • Weet u hoe u technische voorschriften moet formuleren alsook de gebruikte aanspreektaal in een handleiding.
 • Weet u illustraties en pictogrammen aan te wenden in een handleiding.
 • Gebruikt u een begrijpelijke en ondubbelzinnige taak in een handleiding.

Deze opleiding wordt gegeven aan de hand van slides in een bijhorende syllabus. In te­genstelling tot andere opleidingscentra wordt rekening gehouden met het doelpubliek. Daarom zijn heel wat praktische voorbeelden, groeps- en individuele oefeningen voorzien. Tekst wordt afgewisseld met educatief beeldmateriaal in de vorm van foto's, illustraties en digitaal videomateriaal zodat de assimilatie van de leerstof makkelijker verloopt.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na de opleiding weet u gebruikershandleidingen op te zetten en uit te schrijven.

Voor wie?

Alle medewerkers binnen een organisatie die betrokken of verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een goede gebruikershandleiding. Hierbij denken we in de eerste plaats aan:

 • technische schrijvers
 • ontwerpers / constructeurs
 • verkoopmedewerkers
 • CE-verantwoor­delijken
 • maar ook aan preventieadviseurs die soms handleidingen moeten herwerken intern in het bedrijf naar aanleiding van wijzigingen of technische verbeteringen aan machines en installaties.

Programma

Inleiding:

 • Situering van de handleiding binnen het kader van de machinerichtlijn.
 • Wettelijke eisen rond een gebruikershandleiding.
 • Juridische consequenties van een goede of slechte gebruikershandleiding.
 • Vertalingen van handleidingen.
 • Relatie m.b.t. instructie en voorlichting in de veiligheidswetgeving

De hoofdlijnen van een handleiding:

 • Hoofdstukken.
 • Paragrafen.
 • Praktische oefening.

Elementaire tekstsoorten in een handleiding

 • Wat zijn elementaire tekstsoorten?
 • Praktische oefening.

Formulering van technische voorschriften

 • Tips en trics.
 • Effectief en begrijpelijk taalgebruik.
 • Wat is goed en wat is slecht?
 • Hoe presenteer ik mijn voorschriften.
 • Hoe ga je om met illustraties en pictogrammen.
 • Praktische oefening.

Het stappenplan voor het opstellen van een handleiding

 • Wat omvat het stappenplan?
 • Toepassing op een praktisch voorbeeld.

 

Opgelet: interactieve training

Elk programma-onderdeel van deze training is doorweven met vraag en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten, enz... Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij vrijwillig het aantal deelnemers tot een maximum van 18. Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Attest

Elke deelnemer die deze workshop bijwoont, krijgt een attest.

Trainer

Stefaan VEYS is Industrieel Ingenieur Elektromechanica, bezit een pedagogisch diploma en is Certified Expert in Machinery Safety. Hij heeft reeds 15 jaar ervaring als technical writer en is zaakvoerder van DocWriter bvba.

Praktisch

Duur: 1 dag
Start op: donderdag 25 juni 2020, Sint-Niklaas
Inschrijven
Prijs: vanaf €505

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
inschrijven als module 7 van CEMS opleiding
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 26 mei 2020 €575 €505 €675
Prijs €640 €560 €750

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €50,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier