Onze troeven

Niet zomaar een vormingsbedrijf…

Niet zomaar een consultancybedrijf …

Amelior vzw is én vormingsbedrijf (open training of bedrijfsintern) én consultancybedrijf

-> het grootste Vlaamse bedrijf met dit profiel

Amelior-consultants zijn bijgevolg ook docent en omgekeerd:

  • Onze consultants zijn ervaren lesgevers en kunnen hun advies- en begeleidingsopdrachten dus helder overbrengen, bovendien verrijkt hun ervaring bij elke lesopdracht door de ervaringsuitwisseling die spontaan met de cursisten ontstaat
  • Geen boekenwijsheid: uw lesgevers passen de aangebrachte kennis immers dagdagelijks in de praktijk toe tijdens hun advies- en begeleidingsopdrachten
Amelior vzw is gespecialiseerd in 5 complementaire en elkaar versterkende domeinen, namelijk deze waarin de attitude van mensen belangrijk is:

Kwaliteit - Veiligheid - Milieu & Energie - People Management - Management

Amelior vzw is trots op een hoge, gemeten en bijgevolg bewezen klantentevredenheid:

  • enerzijds laat Amelior zich extern benchmarken
  • anderzijds vragen wij elke cursist, elke klant om een evaluatie van alle aspecten van onze dienstverlening, wij werken daarmee aan continu verbeteren
Amelior vzw koppelt pragmatisme & flexibiliteit aan efficiëntie & effectiviteit:
  • Amelior-consultants leveren geen dikke rapporten af, maar verrichten effectieve & stapsgewijze begeleiding bij implementaties van uw projecten in zo kort mogelijke trajecten
  • Amelior-vorming betekent kennis- en ervaringsoverdracht met veel interactiviteit, oefeningen en desgewenst maatwerk, in een minimale tijdsspanne
Amelior vzw heeft een heel groot en regelmatig innoverend productaanbod

Amelior vzw werkt enkel met senior consultants, dus alleen met zeer ervaren begeleiders.

Amelior vzw is een genetwerkte organisatie: wij werken met een schare aan eigen medewerkers, maar waar nodig ook met de beste externe lesgevers en consultants

Uw organisatie kan lid worden van Amelior vzw, voor een klein jaarlijks bedrag heeft u recht op tal van voordelen: uw investering heeft u snel teruggewonnen!

 

Wat we doen, doen we uitstekend
Onze diensten in een notedop
Onze filosofie
Wie is wie?
Contact