Risicoanalyse - arbeidsmiddelenrichtlijn

U heeft heel wat technische kennis in huis voor het bouwen van de eigen productielijnen of het installeren van een machine. Echter merkt u dat:

het u ontbreekt aan tijd voor het uitwerken van een risicoanalyse volgens de arbeidsmiddelenrichtlijn 

u niet over de nodige kennis rond de wetgeving arbeidsmiddelenrichtlijn beschikt

u niet weet wat de beste aanpak is om een risicoanalyse volgens de arbeidsmiddelenrichtlijn op te stellen

Amelior kan u helpen

Wij begeleiden u bij het:

 • opstellen van een risicoanalyse volgens bijlage I van de geconsolideerde Europese arbeidsmiddelen-richtlijn 2009/104/EG of de omzetting hiervan in de CODEX. En dit volgens de norm NBN ISO12100:2010
 • ontlasten van het administratieve werk dat schuil gaat achter het uitwerken van een risicoanalyse volgens de machinerichtlijn

Hierbij krijgen uw specialisten begeleiding zodat ze de nodige inzichten krijgen in het samenstellen van een risicoanalyse - machinerichtlijn. Op basis van de opgedane kennis en ervaring kunnen ze in de toekomst zelf aan slag om een risicoanalyse op te stellen dat voldoet aan de wetgeving inzake machineveiligheid

Laat ons uw probleem of vraag weten, en wij helpen u graag!
Risicoanalyse machine
EN ISO12100:2010

U krijgt

 • Een risicobeoordeling van de machine, installatie of productielijn volgens de norm ISO12100:2010.
 • Een duidelijk beeld van de conforme punten aan de machine.
 • De noodzakelijke actiepunten voor het regulariseren van de machine.

De actiepunten uit deze risicobeoordeling dienen dan weer als input voor het globaal preventieplan of het jaarlijks actieplan in het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem.

Risicoanalyse arbeidsmiddelenrichtlijn

Verwacht van Amelior

 • Specialisten met jarenlange praktijkervaring
 • Up-to-date kennis van de relevante wetgeving
 • Een veelheid aan complementaire expertises
 • Gegarandeerde continuïteit van uw project dankzij een sterk netwerk
 • Ondersteuning in het beheersen en verbeteren van uw organisatie, 
  hand in hand met het inspireren en enthousiasmeren van uw medewerkers

Meer vragen? Ik help u graag verder

Pascal Anckaert
Pascal Anckaert
Managing Director