Krijg tot 50% subsidies dankzij de erkenning van Amelior!

U kan via diverse kanalen profiteren van financiële ondersteuning voor opleiding en advies. Dankzij de erkenning van Amelior krijgt u tot 50% korting

1. De KMO-portefeuille

Vanaf 1 december 2019 wijzigen de steunpercentages en vanaf 1 januari 2020 ook de maximale subsidiebedragen. 

Voor wie?

Kort samengevat is de subsidie is toegankelijk voor KMO’s die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn. KMO’s zijn bedrijven met maximaal 250 werknemers, maximaal 50.000.000€ omzet en maximaal 43.000.000€ balanstotaal. Dit wordt bekeken op groepsniveau. KMO’s die in handen zijn van grotere ondernemingen of voor meer dan 25% overheidskapitaal hebben, zijn uitgesloten van subsidie. Vzw’s hebben eveneens geen toegang tot de KMO-portefeuille.

Wat komt in aanmerking voor subsidiëring?

De KMO-portefeuille heeft twee pijlers: een pijler advies en een pijler opleiding. De beschikbare middelen zijn vrij te besteden over deze twee pijlers, indien gebruik gemaakt wordt van een geregistreerde dienstverlener. Amelior is geregistreerd in beide pijlers van de KMO-portefeuille.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Afhankelijk van de omvang van de onderneming verschilt de subsidiegraad én het jaarlijkse subsidieplafond:

- Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar.

- Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal 15.000 euro per jaar.

  Opleiding Advies
kleine ondernemingen steunpercentage: 30%

steunplafond: 7.500 euro

middelgrote ondernemingen steunpercentage: 20%

steunplafond:  7.500 euro

U kan steun aanvragen tot uw persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

Ben ik een kleine of een middelgrote onderneming?

Weet u niet 100 procent zeker of u een kleine of een middelgrote onderneming hebt? Dan heldert dit schema dat op. De officiële grootte van uw KMO hangt af van uw:

 • aantal werknemers
 • omzet
 • balanstotaal

Een schematisch overzicht:

  werknemers omzet   Balanstotaal
kleine ondernemingen < 50 VTE* < of = 10.000.000 euro of < of = 10.000.000 euro
middelgrote ondernemingen < 250 VTE* < of = 50.000.000 euro of < of = 43.000.000 euro

*VTE = voltijdsequivalent. Een VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

Op basis van bovenstaande criteria wordt uw ondernemingsgrootte vastgesteld. Als uw bedrijf een rechtspersoon is, haalt kmo-portefeuille daarvoor uw gegevens op bij de Nationale Bank van België.

De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij uw eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Hoe aanvragen?

Voor u subsidies kan aanvragen bij de KMO-portefeuille dient u uw onderneming éénmalig te registreren. Bij die gelegenheid wordt gecontroleerd of u voldoet aan de voorwaarden en dus toegang kan krijgen tot de applicatie.

U krijgt dan een login en paswoord waarmee u toegang krijgt en aanvragen kan doen. Hou er rekening mee dat alle correspondentie vanuit de KMO-portefeuille via het mailadres zal lopen dat u op dat moment ingeeft. Zorg er dus voor dat dit een adres is dat beheerd wordt door iemand die betrokken is bij de subsidie-aanvragen in de KMO-portefeuille.

Aanvragen verlopen volledig geautomatiseerd via de online applicatie op www.kmo-portefeuille.be. U vult de gevraagde gegevens in van de opleiding of het advies waarvoor u ondersteuning vraagt en selecteert Amelior als de dienstverlener van uw keuze.

Amelior heeft drie registratienummers, afhankelijk van de dienstverlening waarvoor u op onze beroep doet:

 • Voor open opleidingen: DV.O104132
 • Voor bedrijfsinterne opleidingen: DV.O104130
 • Voor advies: DV.A104129

De applicatie berekent hoeveel subsidie u krijgt en u krijgt betalingsinstructies waarmee u uw aandeel stort naar de overheid, die er dan de subsidie bij voegt.

Na ontvangst van de factuur van de dienstverlener dient u nogmaals naar de online applicatie te gaan om het geld door te storten naar Amelior.

Hier kan u een handleiding voor de aanvraag en betaling van deze subsidie downloaden

OPGELET! Vanaf 1 juli 2020 sluit de Vlaamse Overheid de opleidingen en diensten rond Insights Discovery, MBTI en TDI uit van deze steunmaatregelen. Opleiding en begeleiding hierrond komen dus niet meer in aanmerking voor de KMO-portefeuille. 

bron: VLAIO, www.kmo-portefeuille.be

2. KMO-Groeisubsidie

Om de kmo’s in elke fase van hun ontwikkeling bij te staan, ontwikkelde Vlaams minister van Economie de KMO-groeisubsidie. Het doel van de kmo-groeisubsidie is het stimuleren van groei en het bevorderen van de competitiviteit van kmo’s in Vlaanderen. Tijdens de belangrijke kantelmomenten in de levensfases van een onderneming, zoals een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject, dient de onderneming een nieuwe groeistrategie uit te werken om haar doelstellingen te bereiken. Met de kmo-groeisubsidie subsidieert de Vlaamse overheid de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het opstellen van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment.

Met deze subsidie wordt de onderneming aldus financieel ondersteund om:

 • de loonkost van een strategisch profiel te bekostigen tijdens het eerste werkjaar
 • de kost van een advies door een dienstverlener te financieren.
 • zowel de loonkost als de kost van een advies zijn te financieren.

Om in aanmerking te komen voor de kmo-groeisubsidie moeten ondernemingen concrete en ambitieus gedefinieerde groeidoelstellingen hebben. Daarnaast moet de onderneming een duidelijke, onderbouwde aanpak hebben over hoe ze het groeitraject zal realiseren.

Aanvragen kunnen online ingediend worden bij het digitale loket van het Agentschap Innoveren en Ondernemen via een handig standaardformulier. Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld door de dossierbehandelaars van het agentschap innoveren & ondernemen en wordt de kmo uitgenodigd voor een mondelinge toelichting van hun voorstel op een locatie van het agentschap in hun provincie.

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 50.000 euro subsidie ontvangen via de kmo-groeisubsidie. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro per adviestraject met een externe dienstverlener en/of per aanwerving per jaar. Het steunpercentage wordt vastgelegd op 50% van de advies- en/of loonkost.

U kan bij Amelior terecht voor advies en begeleiding bij projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie. Om in aanmerking te komen voor steun moet het advies dat verstrekt wordt door Amelior betrekking hebben op het huidige of het toekomstige functioneren van een of meer bedrijfsprocessen van de kmo.

Het advies is een geschreven document dat bestaat uit de volgende onderdelen: een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies en een implementatieplan.

De in aanmerking komende kosten voor het verstrekken van een advies door Amelior zijn de volgende:

 • de kost voor het verstrekken van het advies (analyse, eigenlijk advies, implementatieplan);
 • de kost voor de begeleiding door Amelior bij de implementatie van het advies;
 • de hieraan verbonden verplaatsingskosten.

U vindt meer info over deze subsidie en de aanvraagformulieren op de website van VLAIO: (link: http://www.vlaio.be/themas/kmo-groeisubsidie)

 

3. Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent subsidie toe tot 50% voor opleiding en advies.

Amelior is erkend als opleidingsinstelling.

Meer info via:

http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/subsidies-voor-ondernemers

 

4. Opleidingscheques voor werknemers

Hiermee kunnen particuliere werknemers (dus mensen die uit eigen zak hun opleiding betalen) hun opleidingen bekostigen bij erkende opleidingsaanbieders. Met deze cheques kunnen alle opleidingen betaald worden die ook erkend zijn voor Betaald Educatief Verlof. Deze opleidingscheques zijn voorbehouden voor laag- en middengeschoolden, tenzij de hoger geschoolde cursist in het kader van erkende loopbaanbegeleiding een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) heeft waarin melding wordt gemaakt van de opleiding die hij of zij met de opleidingscheques wil betalen. (Meer…)

 

5. Alimento-korting voor de voedingsindustrie

Elk bedrijf uit de voedingsindustrie (paritair comité 118 voor arbeiders en 220 voor bedienden), gevestigd in Vlaanderen, Brussel of Wallonië heeft recht op een Alimento-korting voor opleiding. Alimento is de nieuwe naam voor het vroegere IPV.
Opleidingen uit het open aanbod en bedrijfsinterne opleidingen komen in aanmerking voor Alimento-steun. De korting is van toepassing op het overgrote deel van opleidingen binnen elk domein die Amelior aanbiedt.
Advies en begeleiding komen in aanmerking voor Alimento-steun indien uw bedrijf minder dan 100 werknemers heeft en het advies in kader van HRM of Vaardigheden wordt georganiseerd.

U kan eventueel vooraf contact opnemen met Danielle Verlaet van Alimento op danielle.verlaet@alimento.be om te verifiëren of het advies of de opleiding die u wilt volgen, erkend wordt.

Hoeveel subsidie krijgt uw onderneming?

 • Voor open opleidingen bedraagt de tussenkomst 120 euro per lesdag en per deelnemer (met maximum 3 deelnemers per bedrijf in dezelfde opleiding). Bij opleidingen korter dan een dag wordt de korting pro rato toegekend.
 • Voor bedrijfsinterne opleidingen bedraagt de tussenkomst bedraagt maximum 360 euro per lesdag vanaf 3 deelnemers per bedrijf in dezelfde opleiding.
 • Voor advies en begeleiding bedraagt de tussenkomst tijdens het eerste jaar 6000 euro, tijdens het tweede jaar 3000 euro en tijdens het derde jaar 1500 euro.

Hoe vraagt u de korting aan?

Om recht te hebben op de subsidie moet u vooraf bij inschrijving melding maken dat u gebruik wil maken van de Alimento-subsidie. Gebruik hiervoor het opmerkingenveld op de inschrijving.

Van zodra werknemers van een bedrijf uit de voedingsindustrie (paritair comité 118 of 220) een erkende opleiding volgen uit het open opleidingsaanbod, wordt het bedrijf door Alimento gecontacteerd na afloop van de opleiding om de nodige gegevens op te vragen.

Bij een bedrijfsinterne opleiding, is het noodzakelijk dat Alimento de goedgekeurde offerte ontvangt om na te gaan of de opleiding in aanmerking komt voor korting. Ook in dit geval neemt Alimento het initiatief om het kortingsdossier snel af te handelen.

 

(Meer…)

 

6. Werkbaarheidschèques

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

Naar aanleiding van de coronacrisis worden de werkbaarheidscheque tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Daarnaast kunnen de werkbaarheidscheque-projecten die aangevraagd werden voor 16 maart 2020 op aanvraag een verlenging bekomen van hun projectperiode. Meer hierover in de rubriek 'Uitbreiding naar aanleiding van de coronacrisis' op de website van Vlaio. 

 

Meer informatie nodig? Contacteer onze medewerker Pascal Anckaert via 056-232073 of via pa@amelior.be.