Word lid

U hebt gekozen om een lidmaatschap bij Amelior aan te gaan. Het bedrag verschuldigd voor het lidmaatschap is afhankelijk van sector en grootte van het bedrijf. Klik hier voor de prijzen. Uw lidmaatschap wordt automatisch hernieuwd. Indien u uw lidmaatschap niet wenst te hernieuwen, dient u Amelior minstens één maand voor het verstrijken ervan schriftelijk te verwittigen, graag met opgave van de reden.

dit wordt de vaste contactpersoon voor uw lidmaatschap

Om dubbels te vermijden vragen we u ook uw geboortedatum mee te geven. Zo kunnen we bijv. twee mensen met dezelfde naam toch eenduidig onderscheiden. Bedankt voor uw medewerking.

Graag ook de namen van de personen met de volgende verantwoordelijkheden
KWALITEIT
VEILIGHEID
MILIEU
HRM
ALGEMEEN MANAGEMENT
OPLEIDINGSVERANTWOORDELIJKE