ISO 10018 : The Human Factor

april 2012

In de loop van dit jaar verschijnt ISO 10018 als niet-certificeerbare norm onder de titel “Quality Management - Guidelines on people involvement and competences”. Ze slaat als het ware een brug tussen kwaliteitsbeheer en competentiebeheer.

De norm is nieuw, en geeft richtlijnen rond een aantal goed afgebakende onderwerpen:

 • Wat zijn best practices voor de HRM- en people managementprocessen van aanwerven, opleiden, begeleiden en coachen van medewerkers en leidinggevenden?
 • Hoe organiseer je betrokkenheid van de medewerkers (involvement )?
 • Wat is de rol van directie en leidinggevenden in deze context ?
 • Welke zijn relevante competenties en bruikbare vormen van betrokkenheid binnen de belangrijkste componenten van een goed kwaliteitsbeheer?

Het laatste thema van bovenstaand lijstje is zeer pragmatisch ingevuld. Voor de diverse paragrafen van de ISO 9001-norm wordt telkens aangegeven welke competenties je hiervoor is huis moet hebben, en hoe samenwerking en betrokkenheid concreet kan georganiseerd worden.
Een voorbeeld maakt dit duidelijk: in de context van omgaan met meetapparatuur (ISO 9001 par 7.6) wordt volgend advies gegeven:

 • Via opleiding of coaching moet het voor onze medewerkers duidelijk zijn welke de kritische karakteristieken zijn van onze producten of diensten
 • Medewerkers op wie dit van toepassing is moet aangeleerd worden wanneer en hoe zij bepaalde meetapparatuur kunnen regelen
 • Het moet voor de medewerkers duidelijk zijn wat de gevolgen zijn van metingen uitgevoerd met onbetrouwbare apparatuur
 • In bepaalde gevallen moet ook de problematiek van het ‘kalibreren van mensen' besproken worden met de medewerkers

Menselijke factoren

Dit alles wordt opgehangen aan een framework van relevante menselijke factoren, zoals onder andere:

 • Awareness: medewerkers moeten inzicht hebben in hun rol en individuele impact binnen het grotere geheel van de organisatie
 • Netwerken en samenwerken: een excellente organisatie is meer dan de som van de individuen
 • Engagement: het is belangrijk dat medewerkers zich goed voelen en actief deelnemen binnen de prioriteiten en waarden van de organisatie
 • Teamwork: slagen onze medewerkers er in als groep vooropgestelde resultaten te bereiken, of hebben we eerder een ‘elk voor zich' mentaliteit?
 • Creativiteit en innovatie: stilstaan is achteruitgaan. Zijn onze medewerkers voldoende onderlegd in creatief denken?
 • Tevredenheid van de medewerkers: een goede balans tussen prestatiedruk en job satisfaction is uiteraard een kritische succesfactor binnen elke organisatie

Deze norm kan gezien worden als een verdieping van één van de 8 principes voor kwaliteitsmanagement, die als fundamentele ‘geloofsbrief' fungeren voor diverse ISO-normen rond kwaliteit en continuïteit van bedrijven. Principe 3 van deze reeks van 8 betreft immers ‘Betrokkenheid van medewerkers'.
Je kan ISO 10018 ook zien als een brug tussen enerzijds ISO 9001 - met als concrete norm eis ‘6.2 Personeel' – en anderzijds ISO 9004 met als breed thema ‘6.3 Medewerkers in de organisatie'.
De norm sluit af met een kleine tool voor het vaststellen van de maturiteit van een organisatie binnen de context van het beheren van betrokkenheid en competenties van medewerkers. Deze twee maturity tabellen kan je zien als een aanvulling op de vergelijkbare tabellen in ISO 9004.

Aanloop naar IiP

Wie kan met dit ISO 10018-instrument aan de slag? Amelior ziet het in eerste plaats als een bruikbare checklist om de dialoog tussen de diensten HRM en Kwaliteit een nieuw elan te geven. Als deze dialoog bij u in de organisatie nog niet loopt, dan is de ISO 10018 een oproep om wakker te worden: kwaliteit is mensenwerk!
De ISO 10018 is ook complementair met Investors in People, dat in tegenstelling tot deze nieuwste ISO-norm wel certificeerbaar is. Via het werken volgens deze nieuwe ISO-principes kan reeds een deel van de IIP-bewijzen ingevuld worden. IIP biedt daarnaast een verdere invulling op vlak van algemeen organisatiebeleid en beleid op het gebied van HR, people management, leren en ontwikkelen en betrokkenheid van alle geledingen van de organisatie.

Ivo DEMEULENAERE is senior consultant at Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...