Het nut van persoonscertificatie

juni 2009

Een project of programma staat of valt met de bekwaamheid van de betrokken medewerkers. Bij persoonscertificering gaat een onafhankelijke derde partij na of de betrokkenen in voldoende mate beantwoorden aan vooraf bepaalde criteria van een competentieprofiel.

Heel wat initiatieven in organisaties worden projectmatig aangepakt. Doeltreffend programma- en projectmanagement zijn dus belangrijke succesfactoren voor het realiseren van allerlei (strategische) doelstellingen, om de steeds veeleisender klanten en andere belanghebbenden (stakeholders) tevreden te stellen en dus voor het opbouwen van duurzame waarde in organisaties. Ondanks het toegenomen professionalisme lukken projecten en programma's niet of niet helemaal in te veel gevallen.
Volgens de ‘Standish Group International CHAOS summary 2009' waren van de uitgevoerde ICT-projecten slechts 32% succesvol, 44% overschreed de deadline en/of het budget en 24% werd stopgezet. Ook voor andere branches gelden gelijkluidende cijfers. Zorgwekkend is ook dat de succesratio van projecten daalt i.p.v. te stijgen!

Hoe meer succes boeken?

Opdat programma's en/of projecten doeltreffend(er) zouden zijn dienen er tegelijkertijd verschillende randvoorwaarden te worden vervuld:

  • er moet voldoende competentie aanwezig zijn inzake programma- en/of projectmanagement;
  • de organisatie moet in voldoende mate matuur zijn;
  • er moet een onderbouwde programma- en/of projectmanagementmethodologie gehanteerd worden.

Kortom de organisatie moet een minimum niveau aan programma- / projectmaturiteit bereikt hebben.

Laat ons even de competenties inzake programma- en/of projectmanagement kort verkennen. Het welslagen van projecten en programma's hangt in grote mate af van de competentie van de betrokkenen (project- programmamanager, leden van project- en programmateams, leden van project- en programma office, betrokken hiërarchie,…).

Is iemand betrokken in een project of programma in voldoende mate vakbekwaam om zijn/haar taak naar behoren in te vullen?

Het antwoord op die vraag is niet steeds gemakkelijk te geven. Trouwens, het ene project of programma is het andere niet. Er kunnen enorme verschillen zijn tussen projecten en programma's naar omvang, complexiteit, risico's. Project- en programmamanagers verschillen dus in ervaring en niveau waarop ze binnen de organisatie kunnen opereren.

Zo onderscheidt bijvoorbeeld IPMA® vier competentieniveaus voor projectmanagers; van beginnend projectmanager/projectmedewerker (IPMA Level-D® = niveau D), over de projectmanager (niveau C) en de senior projectmanager (niveau B) tot de ervaren verantwoordelijke portfolio- of programmamanager (niveau A).

Bij persoonscertificatie gaat een onafhankelijke derde partij na of de betrokken persoon in voldoende mate beantwoordt aan vooraf bepaalde criteria van een competentieprofiel. Opdat dit onderbouwd zou gebeuren is het vooral nodig dat:

  1. het beroeps-/competentieprofiel duidelijk omschreven is (soort body of knowledge);
  2. de criteria duidelijk zijn waaraan minimaal moet voldaan worden;
  3. beoordelingsinstrumenten bestaan om na te gaan of aan de minimale criteria voldaan wordt, of die in voldoende mate betrouwbaar zijn en professioneel toegepast worden;
  4. de verworven competenties van de betrokken medewerker betrouwbaar en objectief bepaald worden;
  5. er een onafhankelijke uitspraak gedaan wordt op basis van objectieve evidentie dat aan die minimale criteria door de betrokken medewerker op een bepaald ogenblik voldaan wordt;
  6. er een opvolging met objectieve, betrouwbare toets (t.o.v. criteria) gebeurt van het behoud van die minimale competenties in de tijd.

Voor organisaties waar project- en programmamanagers, leden van project- en programma teams, leden van project- programma offices, hiërarchie,… betrokken zijn in complexere projecten/programma's, kan het belangrijk zijn om het bestaan van de nodige competenties beter te waarborgen, te objectiveren en aantoonbaar te maken. Persoonscertificatie is een middel om het bereiken en behouden van het gepast niveau aan competenties te waarborgen en aan te tonen. Bovendien biedt certificatie een hogere mate van zekerheid van ROI van een opleiding/opleidingstraject.

Ter illustratie het IPMA-certificeringsstelsel voor de vier niveaus:

Fase

Examenonderdeel

IPMA Level-D®

IPMA Level-C®

IPMA Level-B®

IPMA Level-A®

0

Aanmelden

*

*

*

*

Curriculum Vitae niveau D

*

 

 

 

Self-assessmentformulier

*

 

 

 

Curriculum Vitae en projectenlijst

 

*

*

*

Ervaringsformulier

 

*

*

*

1

Referentieformulier

 

*

*

*

360° meting incl. self-assessment

 

*

 

 

Programma- of projectsamenvatting

 

 

*

*

2

Theorie-examen

*

*

 

 

360° meting incl. self-assessment

 

 

*

*

Programma- of projectrapport

 

*

*

*

3

Interview

 

*

*

*

Amelior biedt via de samenwerking als affiliate van Bert HWP Consulting BV de mogelijkheid tot officiële certificering PRINCE2® voor projectmanagement (niveau “foundation” en “practitioner”) en de MSP®-methode voor programmamanagement (niveau “foundation”, “practitioner” en “advanced practitioner”). Via samenwerking met CITO biedt Amelior eveneens de mogelijkheid tot officiële IPMA-certificering (momenteel niveaus D en C).
Het doel is en blijft om voor project- en programmamanagement persoonlijke vaardigheden en kennis van mensen, op specifieke punten in hun loopbaan of voor bepaalde functies, te verbeteren en zo hun professionalisme te vergroten en officieel te laten certificeren.
Dit moet, indien verstandig aangepakt, op termijn, leiden tot het verhogen van de succesratio van projecten en programma's en dus het verhogen van waarde voor organisaties.

ir. Francis MAÑAS is van opleiding Burgerlijk Ingenieur. Naast een Master of Business Administration (KUL) studeerde hij nog tal van andere cursussen, onder meer aan de Vlerick Leuven Gent Management School, de RUG en Amelior. Als Senior Managementconsultant bij Amelior is hij heel sterk begaan met het verbeteren van de werking van organisaties waarbij strategie, (sleutel)processen, indicatoren en kennismanagement centraal staan. Daarnaast begeleidde hij oa. diverse overheidsorganisaties bij een CAF zelfevaluatie.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...