Employer branding

november 2008

Amelior looft sinds enkele jaren de Amelior HR Award uit aan de student van Katho-IPSOC die het beste eindwerk schrijft binnen het domein van HR. Dit jaar viel de eer te beurt aan Gert Tansens met het eindwerk “Employer Branding”. Hieronder vindt u een samenvatting van het bekroonde eindwerk. Proficiat aan de winnaar!

 

Hoe profileert Omega Pharma zich als werkgever op een krapper wordende arbeidsmarkt ?

Ook mijn stageplaats, Omega Pharma Belgium NV, heeft te maken met de gevolgen van de krapper wordende arbeidsmarkt. Daar waar de mensen vroeger in de rij stonden om bij Omega Pharma te mogen werken, heeft het nu te maken met moeilijkheden bij de rekrutering van nieuwe medewerkers. Tot op heden is Omega Pharma weinig gekend als werkgever, deze factor speelt met andere woorden een belangrijke rol in de rekrutering van nieuwe medewerkers. Daar bovenop komt nog dat Omega Pharma regelmatig medewerkers ziet vertrekken naar concurrerende bedrijven. Dit eindwerk heeft de bedoeling een eerste stap te zetten in het kader van employer branding, zodat men het hoofd kan bieden aan de bovenstaande problemen. Want met employer branding wil men het werkgeversmerk ‘Omega Pharma' zowel intern als extern gaan bewustmaken en versterken.

In een eerste gedeelte van mijn eindwerk wil ik aan de hand van theoretische begrippen en inzichten het begrip employer branding uit de doeken doen. Er wordt vertrokken vanuit de definitie van employer branding. Deze definitie kan worden opgedeeld in vier afzonderlijke onderdelen, deze werden dan ook de volgende hoofdstukken in dit eindwerk. In volgende volgorde worden imago, communicatie, identiteit en branding behandeld. De behandelde theorie maakt duidelijk wat employer branding precies inhoudt en op welke vlakken het zich afspeelt. Het werd al snel duidelijk dat een amalgaam van vlakken een grote rol spelen. Praktisch gezien is het dus niet eenvoudig om employer branding toe te passen.

In het praktijkgedeelte werden de reeds behandelde hoofdstukken toegepast op de organisatie Omega Pharma. Na een voorstelling van de stageplaats wordt een analyse gemaakt van het huidige en het gewenste employer brand ‘Omega Pharma'. Vanuit de inzichten in het employer brand werd een strategisch platform opgesteld. Het huidige employer brand heeft de werkpunten op het vlak van employer branding blootgelegd. Hoe er moet gewerkt worden en waar men naar toe moet werd duidelijk vanuit het gewenste employer brand, hoe moet Omega Pharma zich gaan profileren op een krapper wordende arbeidsmarkt. In het laatste hoofdstuk komt de creatie van een jobsite aan bod, de vraag kwam oorspronkelijk vanuit Omega Pharma. Tot op heden is er enkel een statisch, weinig dynamisch jobgedeelte op de corporate site aanwezig. Aan de hand van benchmarking en literatuur werd een dynamische site ontwikkelt die moet inspelen op de noden van de organisatie, met als hoofddoel het efficiënter invullen van vacatures.

Het besluit drukt op de noodzaak aan employer branding en legt kort uit hoe men best te werk gaat, verder worden nog enkele doelstellingen geformuleerd naar Omega Pharma toe, een jobsite kan namelijk niet volstaan in het kader van employer branding. Tot slot stel ik mij de vraag als de opleiding personeelswerk employer branding al dan niet moet opnemen in het lessenpakket.

Gert Tanssens ontvangt de award uit handen van de Amelior-consultants

Na zijn opleiding als sociaal assistent volgde Jacques AMPE het Junior Management Programma aan de Vlerick Leuven Gent Management School. Terwijl hij zich in de bedrijfswereld verder specialiseerde in human resources management, werd hij een graag gezien docent aan de afdeling personeelsbeleid van de IPSOC te Kortrijk. Jacques was gedurende de laatste jaren verantwoordelijk voor het HR-beleid binnen de Levi’s vestigingen te Gits en Wervik. Sedert enkele jaren is Jacques werkzaam als senior HR-consultant bij Amelior. Jacques is door ‘Oxford Psychologists Press Limited’ erkend als een ‘qualified user of MBTI’ (step I en step II). Sedert 2010 is Jacques ook erkend als geaccrediteerde TDI (Type Dynamics Indicator) gebruiker en trainer.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...