Interessante nota rond ergonomie en machineveiligheid

januari 2016

Bij het uitvaardigen van de machinerichtlijn in de jaren negentig was het de bedoeling enkel nog veilige machines op de markt te brengen. Of de E.U. daar nu in geslaagd is of niet dat laat ik even diplomatisch in het midden. Maar in het kader van deze ‘veilige machines' had Europa ook aandacht voor de ergonomische aspecten van de machines.

Hoe ergonomie in de praktijk brengen

In punt 1.1.6. Ergonomie van bijlage 1 eist men dat de hinder, vermoeidheid en fysieke en psychische belasting waarmee de bediener (bij een machine onder de beoogde gebruiksomstandigheden) wordt geconfronteerd tot het minimum beperkt moeten blijven.

Hierbij moet de machinefabrikant onderstaande ergonomische beginselen in acht nemen. Een fabrikant moet

  • rekening houden met de verscheidenheid aan fysieke afmetingen, kracht en uithoudingsvermogen van de bedieners,
  • zorgen voor voldoende ruimte opdat de bediener zijn lichaamsdelen vrijelijk kan bewegen,
  • vermijden dat de machine het werktempo bepaalt,
  • vermijden dat langdurige concentratie is vereist, 
  • het raakvlak aanpassen tussen mens en machine op de te voorziene eigenschappen van de bedieners.

Nobele beginselen maar hoe zet je die nu om naar de praktijk? Ook hierover is er een nota gepubliceerd door de Europese Commissie en de werkgroep machineveiligheid. De nota is eigenlijk een gids geworden en dient als aanvulling op de officiële gids ter verduidelijking van de machinerichtlijn 2006/42/EG.

De nota kan je downloaden door hier te klikken.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...