Nieuw koninklijk besluit over algemene basiseisen voor arbeidsplaatsen.

november 2012

Op 5 november 2012 verscheen er in het Belgisch Staatsblad een nieuw koninklijk besluit met betrekking tot de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden.

1. Nieuwe opheffing van oude A.R.A.B.-artikelen

Door de publicatie van dit nieuwe KB worden vanaf 15 november een aantal ARAB-artikelen opgeheven:

  • Art. 40bis: beveiliging tegen weggeslingerde brokken, scherven en andere kwetsende of schadelijke agentia 
  • Art. 41ter tot 43: voorkoming van het vallen van werknemers en bescherming tegen vallende voorwerpen 
  • Art. 44quater tot 50: behandeling, vervoer en opslag van voorwerpen binnen de inrichting 
  • Art. 51ter1 tot 51ter4: arbeidsplaatsen in open lucht 
  • Art. 51ter5: stabiliteit en stevigheid van de gebouwen 
  • Art. 55 tot 72bis: arbeidsklimaat 
  • Art. 73 tot 103: sanitaire voorzieningen

2. Herlokalisatie van het koninklijk besluit met betrekking tot veiligheids- en gezondheidssignalisatie

Het koninklijk besluit van 17 juni 1997 over de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk krijgt een nieuwe locatie in de CODEX. Het koninklijk besluit verhuist naar Titel III, hoofdstuk I, afdeling VIII in plaats van afdeling I.

3. Integratie van het koninklijk besluit met betrekking tot de werkzitplaatsen en de rustzitplaatsen

Ook het KB van 27 april 2004 wordt door dit nieuwe KB beïnvloed. Dit KB wordt opgeheven, maar het wordt inhoudelijk ongewijzigd opgenomen in het nieuwe KB onder de artikelen 62 en 63 en in bijlage I,5.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...