Nieuwe normen voor beschermende kledij

mei 2009

De gekende Europese Normen (EN) voor beschermende kledij worden stapsgewijze vervangen door nieuwe ISO-normen. In Europa maken van oudsher EN-normen de dienst uit als basis voor het certifiëren van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Stap voor stap komen echter nieuwe ISO-normen in beeld. Deze evolutie van Europese normen naar wereldwijd toegepaste normen kent haar intrede eveneens in het domein van de beschermende kledij.

Nieuwe normen

Beschermende kledij moeten we beschouwen als PBM zoals vastgelegd in de definities in het KB betreffende het gebruik van PBM (13 juni 2005), omdat ze niet enkel de werknemer beschermt tegen het vuil worden van de eigen persoonlijke kledij of de huid, maar omdat ze eveneens beschermt tegen duidelijke Welzijnsrisico's waaraan de werknemer blootgesteld wordt tijdens de uitvoering van het werk. Dit illustreert het onderscheid met “werkkledij” zoals opgenomen in het KB Werkkledij (6 juli 2004).

Beschermende kledij neemt een plaats in binnen de hiërarchie van preventieve maatregelen, namelijk op het individuele niveau bij het beheersen van de aanwezige restrisico's. Het onderscheid tussen gewone werkkledij en de beschermende kledij wordt duidelijk aangehaald in de desbetreffende Koninklijke Besluiten rond PBM en werkkledij, opgenomen in de Codex.

Ondertussen zien we dat voor beschermende kledij een aantal stappen gezet worden betreffende het omzetten van Europese EN-normen voor naar nog meer internationale ISO-normen, opgenomen in onderstaand overzicht.

Omschrijving

Huidige EN norm

Nieuwe ISO norm

Beschermende kledij voor lassers

EN 470-1

ISO 11611

Beschermende kledij tegen hitte en vlammen

EN 531

ISO 11612*

Waarschuwingskledij met hoge zichtbaarheid

EN 471

ISO 20471*

* nog in voorbereiding

 

1. Beschermende kledij voor lassers

De alom gekende norm voor beschermende kledij voor laswerkzaamheden EN 470-1 is omgezet in de ISO 11611. Een eerste belangrijke vernieuwing is de introductie van een indeling in 2 klassen. De vroegere norm EN 470-1 kent maar één enkele klasse. De nieuwe klasse 1 beschermt tegen de minder risicovolle lastechnieken en situaties, met lagere niveaus van lasspatten en stralingswarmte. Klasse 2 beschermt tegen de meer risicovolle lastechnieken en situaties, met hogere niveaus van lasspatten en stralingswarmte.

De eisen kunnen verder onderverdeeld worden in 2 groepen, namelijk doekeisen en modeleisen.

Doekeisen:

  • Vlamverspreiding : 10 seconden blootstellen aan vlam, waarna navlamtijd <2 sec., nagloei <2 sec., geen gatvorming, niet smelten
  • Bescherming tegen metaalspatten : minimaal 15 metaaldruppels, geen ontsteking van het materiaal
  • Bestand tegen hitte : 20kW/m2 > 20 sec.

Modeleisen:

  • Buitenzakken met klep, breder dan de zak zelf (uitzonderingen zijn zijzakken onder de taille met een hoek <10° en duimstokzakken achter de zijnaad met opening <7,5cm)
  • Metalen onderdelen (drukknopen, ritsen) verdekt aan buiten- of binnenzijde · Vermijden dat metaalspatten opgevangen worden in plooien, naden,…

Tenslotte werd het pictogram aangepast. Het gekende vlammetje wordt vervangen door een afbeelding van een lasboog.

Uiteraard is er een overgangsperiode voorzien. De producten die reeds op de markt zijn, kunnen verder geproduceerd en verkocht worden met de norm EN 470-1. Nieuwe modellen en stoffen worden gecertificeerd volgende de nieuwe norm ISO 11611.

2. Beschermende kledij tegen hitte en vlammen

Een tweede norm die nieuw geïntroduceerd zal worden is de ISO 11612, in vervanging van de EN 531, als aanduiding voor beschermende kleding tegen hitte en vlammen.

Ten eerste worden in deze nieuwe norm 2 codes toegevoegd.

  • De code F zal een aanduiding zijn voor bescherming tegen contacthitte
  • De code W staat voor waterdichtheid.

Bovendien worden het aantal niveau's van code B tot en met F beperkt tot 3. Uitzondering op de regel is code C met 4 niveau's.

Deze nieuwe ISO-norm is nog niet geïntroduceerd, dus blijven de fabrikanten vandaag de norm EN 531 toepassen.

3. Waarschuwingskledij met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik

De norm EN 471 vormt de basis voor de nieuwe ISO 20471, voor waarschuwingskledij met hoge zichtbaarheid. Deze nieuwe norm is nog niet definitief, zodat de gekende EN 471 voorlopig nog van kracht blijft.

Besluit

Het vervangen van Europese Normen door ISO-normen heeft als voordeel dat de normen een breder internationaal draagvlak meekrijgen. Zo is er een meer uniformiteit en duidelijkheid voor de eindgebruiker, denk hierbij aan bedrijven met vestigingen wereldwijd.

Bovendien wordt het wereldwijd exporteren van deze PBM mogelijk, wat voor de fabrikanten commercieel een stap vooruit kan betekenen, maar anderzijds ook nieuwe concurrenten toelaat op hun “oude” markten. In de huidige globalisering van de markt mag dit echter als een logische evolutie beschouwd worden.

Verdere omzettingen van de gekende EN- normen, zowel voor beschermende kledij als andere PBM, naar ISO-normen mogen de komende maanden en jaren dus zeker verwacht worden.