Wijzigingen in de machinerichtlijn naar aanleiding van het in voege treden van de verordening rond land- en bosbouwtrekkers

januari 2016

Een van de doelstellingen van de nieuwe verordening, die op 1 januari 2016 in voege is getreden, is dat alle belanghebbenden van deze verordening een duidelijk begrip hebben van het verband tussen deze verordening en Richtlijn 2006/42/EG, om overlapping te voorkomen en duidelijk vast te stellen aan welke voorschriften een bepaald product moet voldoen.

Uitsluiting landbouw- en bosbouwtrekker

Daarom werd er in artikel 77 van deze verordening een wijziging opgenomen voor de machinerichtlijn 2006/42/EG.

In artikel 1, lid 2, punt e), eerste streepje, van de machinerichtlijn wordt de oude uitsluiting :

  • Landbouw- en bosbouwtrekkers voor de risico's die vallen onder richtlijn 2003/37/EG, met uitzondering van machines die op deze voertuigen zijn aangebracht,

vervangen door:

  • Landbouw- en bosbouwtrekkers, met uitzondering van uitrustingsstukken die op deze voertuigen zijn aangebracht.

Deze wijziging trad in werking op 1 januari 2016.

In de praktijk betekent dit dat een landbouw- en bosbouwtrekker niet meer onder de machinerichtlijn valt, behalve de machines of uitrustingsstukken die op een trekker worden aangebracht.

Voor aanverwante info, lees ook dit artikel:

Nieuwe verordeningen van toepassing vanaf 1 januari 2016 op twee- en driewielers alsook land- en bosbouwtrekkers

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...