Zo goed als nieuw…

juni 2015

Door de economische recessie schrikken ondernemingen terug voor grote investeringen, zoals de vervanging van een machinepark. Steeds meer bedrijven opteren voor het zogenaamde ‘retrofitten’ van bestaande machines. Terecht, want een goed uitgevoerde retrofit biedt niets dan voordelen.

Bespaar u de moeite. U zal het woord ‘retrofitten' niet in het woordenboek terugvinden. In feite betekent het niet anders dan ‘moderniseren'. Maar in ons managementjargon gebruiken we nu eenmaal graag Engelse leenwoorden. En geef toe, retrofitten klinkt ook leuker…

Hogere productiviteit

Een retrofit kan zorgen voor een hogere betrouwbaarheid van een productiemachine en dus ook van het productieproces. Een correct en met kennis van zaken uitgevoerde retrofit zorgt ook voor een hogere productiviteit als gevolg van minder machinestilstand, lagere omsteltijden en een gebruiksvriendelijke (mogelijks snellere) bewerkingscyclus. Een 'gemoderniseerde' machine zorgt dan voor een verbeterde kwaliteit door de hogere precisie en eenvoudigere bediening en programmering.

Een retrofit kan ook een oplossing op maat bieden voor het vervangen van een besturing of aandrijvingen.

Ook vanuit veiligheidsstandpunt is een retrofit interessant. Laten we eerlijk zijn. De onderdelen van een machine gaan niet eeuwig mee en de noodzakelijke wisselstukken blijven ook niet eeuwig beschikbaar. Daardoor gebruiken bedrijven wel eens piraatonderdelen, waardoor de machine nog wel werkt, maar niet meer voldoet aan de veiligheidsstandaarden en we niet meer kunnen spreken over een veilige machine.

Vergeet het K.B. Arbeidsmiddelen niet!

Als een bedrijf een retrofit uitvoert op een machine, dan gaat dit om een verandering. Ondanks het feit dat in onze Belgische veiligheidswetgeving een bedrijfsinterne procedure ‘Management of Change' nog niet overal is verplicht (met uitzondering van de Seveso-bedrijven), moet elk bedrijf toch het voorzichtigheidsprincipe hanteren.
Het K.B. Arbeidsmiddelen stipuleert immers dat de werkgever de nodige maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen die de onderneming of de inrichting ter beschikking van de werknemers stelt, geschikt zijn voor het uit te voeren werk of daartoe behoorlijk zijn aangepast. Dit om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers tijdens het gebruik van deze arbeidsmiddelen te waarborgen.

De drie groene lichten

Een retrofit kan en zal bijna altijd veiligheidsrisico's met zich mee­brengen. Daarom is het belangrijk om ook het principe van de drie groene lichten toe te passen op een retrofit.

a) De voorbereiding van de retrofit (de bestelling van een retrofit)

In een eerste fase moet een bedrijf voor de retrofit een risicoanalyse uitvoeren. Deze risicoanalyse kan immers een aantal nieuwe of aanvullende preventiemaatregelen aan het licht brengen, die al dan niet het gevolg zijn van de retrofit. Zodra het bedrijf de bijkomende preventiemaatregelen kent, kan het de bestelling/bestelbon preciezer opstellen.

b) Het uitvoeren van de retrofit (de levering van de retrofit).

Bij het uitvoeren van de retrofit kan de klant controleren of de leverancier alle afspraken uit de bestelbon ook respecteert in de praktijk.

c) De herindienststelling na de retrofit (de oplevering van de retrofit).

Zodra de retrofit is beëindigd moet de preventieadviseur een herindienststelling uitvoeren van de machine. Bepaalde preventieadviseurs vragen zich waarschijnlijk af waarom. Wel, in veel gevallen zullen er aanpassingen gebeurd zijn die niet altijd van functionele, maar wel van veiligheidstechnische aard zijn. En het oorspronkelijke indienststellingsverslag dekt die niet meer af. Tijdens de herindienststelling kan de preventieadviseur alle aanpassingen en nieuwe veiligheidsvoorzieningen overlopen en nazien. Mochten er dan nog eventuele opmerkingen zijn, dan kan de preventieadviseur die signaleren op een tijdstip dat de leverancier van de retrofit nog aanwezig of in de buurt is.

Machineveiligheid en de wetgeving daarrond is een van de expertisegebieden van Amelior. Mocht u op dat vlak informatie, advies of begeleiding willen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Franky De Witte via fdw@amelior.be

RETROFIT in beeld

Deze video geeft een mooi voorbeeld van een professioneel aangepakte retrofit bij de firma CNH in Antwerpen, waar leverancier Siemens een retrofit uitvoerde, met respect voor het principe van de drie groene ‘veiligheidslichten'.

U kunt nog meer info over retrofits vinden op www.siemens.be/machinetools en www.siemens.be/retrofit

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...