Amelior Connect

We zijn zeer verheugd u binnenkort te kunnen verwelkomen als Amelior lid.  Het bedrag verschuldigd voor het lidmaatschap is afhankelijk van sector en grootte van het bedrijf.  Uw lidmaatschap wordt jaarlijks hernieuwd. Indien u uw lidmaatschap niet wenst te hernieuwen, dient u Amelior minstens één maand voor het verstrijken ervan schriftelijk te verwittigen.
Dit wordt de vaste contactpersoon voor uw lidmaatschap.

In welke sector bent u actief?

6 uitgebreide nummers voor € 165,36 excl. 21% btw