Amelior blog

16/04/2020 - Hendriks John

Je team motiveren in onzekere tijden

Het zijn heel onzekere tijden. Iedereen in een team worstelt met andere dingen en het kan wel een uitdaging zijn om de motivatie hoog te houden. Investors in People verzamelde 5 weetjes, inzichten en communicatietips om als manager je team doorheen de Covid-19 crisis te loodsen.

Blogpost

Laat ons het werken beter maken! Engagement 1: Maak het werk soepel en aanpasbaar

Het is nu het moment om het anders, beter te doen, om je “business” klaart te stomen voor de volgende 10 jaar. Zeven engagementen voor de toekomst en om het werk anders in te richten, een andere invulling en nieuwe betekenis te geven. Doe je mee? Ga je mee in een stap-voor-stap programma rond de zeven engagementen? Deze maand zoomen we in op het eerste engagement: Maak het werk soepel en aanpasbaar.

02/09/2020 - Hendriks John (Profile / IiP)
Artikel

Internationale norm aanpak psychosociale risico’s op het werk

ISO 45003 ‘Occupational health and safety management – Psychological health and safety in the workplace – Guidelines’ is onlangs als draft gepubliceerd.   

31/08/2020 - Uyttenhove Thierry
Artikel

Het ISO technisch comité TC 283 zit niet stil!

Algemene beste praktijken vanuit ISO met betrekking tot Veiligheid, gezondheid, welzijn op het werk  - een stand van zaken.

27/08/2020 - Uyttenhove Thierry
Artikel

Laat ons het werken beter maken!

Het is nu het moment om het anders, beter te doen, om je 'business' klaar te stomen voor de komende 10 jaar. Zeven engagementen voor de toekomst en om het werk anders in te richten, een andere invulling en nieuwe betekenis te geven. Doe je mee? Ga je mee in een stap-voor-stap programma rond de zeven engagementen?

10/08/2020 - Hendriks John (Profile / IiP)
Blogpost

ISO 27001 vs. ITIL

ISO 27001 vs. ITIL Informatietechnologie (IT) is niet meer weg te denken uit onze organisatie en is één van de belangrijkste doorgeefluiken van informatie; intern in de organisatie, van en naar klanten én partners. COVID19 heeft het belang van IT in een snel tempo doen toenemen. Aan de ene kant nemen de wettelijke en contractuele vereisten hieromtrent toe en aan de andere kant is het een niet te versmaden informatiebron voor mensen/bedrijven met minder goede bedoelingen. Het gevolg is evident: we moeten ons aan deze nieuwe realiteit aanpassen.In de informatietechnologiewereld gebruikt men naast ISO 27001 ook ITIL. Maar wat is het verschil?

14/07/2020 - De Paepe Dirk
Artikel

Investors in People erkend als kwaliteitslabel door de Vlaamse Overheid – Departement WSE

Investors in People Benelux is door de Vlaamse Overheid erkend om uw organisatie een objectief en betrouwbaar kwaliteitslabel aan te bieden dat voldoet aan alle vereisten van het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid. 

10/07/2020 - Engels Pascal (IIP)
Blogpost

CE-markering bij machines: hoe wordt het aangebracht?

CE-markering is op machines en de ge-lijkgestelde producten onder de machine-richtlijn is in het merendeel van de geval-len het resultaat van auto-certificatie. Wie een machine maakt moet dus vaak zelf instaan voor de veiligheidsevaluatie en risicobeoordeling van zijn product.

15/06/2020 - De Witte Franky
Blogpost

CE-markering: wat is het?

CE-markering is op veel producten te vinden. Het geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE-markering is GEEN keurmerk. Hierover bestaan wel eens misverstanden.

08/06/2020 - De Witte Franky
Blogpost

CE-markering bij machines: wat zit er in een technisch dossier?

Met een technisch dossier moet de fabrikant aantonen dat de machine in overeenstem-ming is met de eisen van de richtlijn. Dit technische dossier moet worden opgesteld in één of meer van de officiële Gemeenschaps-talen, met uitzondering van de handleiding van de machine.

08/06/2020 - De Witte Franky
Blogpost

CE-markering bij machines : een goede risicobeoordeling als sleutel tot een veilige machine?

Om de veiligheid van een machine voor de eindgebruiker te garanderen, is een goede risicobeoordeling van essentieel belang. Een efficiënte en gestructureerde aanpak is hierbij de sleutel om te voldoen aan de wet-telijke eisen van de machinerichtlijn, risico’s te beoordelen en de juiste maatregelen te treffen.

08/06/2020 - De Witte Franky
Blogpost

Maatregelen Covid-19

Ook bij Amelior komt het 'normale’ leven stilaan terug op gang. Zo kunnen de cursisten al een aantal opleidingen volgen op onze locatie in Kortrijk. Daar zijn wij natuurlijk heel verheugd om. Eén van de belangrijkste kernwaarden van Amelior is de veiligheid en gezondheid van zijn klanten en werknemers te verzekeren. Daarom hebben ook wij een aantal maatregelen genomen om de klanten op een veilige manier te kunnen ontvangen.

03/06/2020 - Lefebvre Kobe

Telewerken als stagiair in 'Corona Time'

Mijn naam is Kobe Lefebvre en ik loop deze maand stage als marketingassistent bij Amelior. Ik ben 21 jaar, ik woon in Bellegem en volg het eerste jaar marketing- en communicatiesupport.  Het zijn, net als voor iedereen, ook voor een stagiair bizarre tijden. Door het coronavirus is telewerken de laatste maanden de norm geworden waardoor de stage nu volledig digitaal doorgaat. Flexibiliteit is dus een vereiste. 

28/05/2020 - Lefebvre Kobe
Blogpost

Time & task management in Corona Time

Minder mensen op de werkvloer, op een andere manier samenwerken, werken van thuis uit, het kunnen allemaal redenen zijn waardoor jouw time management momenteel minder succesvol is. Daarom dit 4 stappenplan dat je snel terug efficiëntie in jouw werk brengt.

25/05/2020 - Kimpe Annelies
Blogpost

We invest in Wellbeing

In deze periode van onzekerheid waar we ons nu in bevinden is het uiterst belangrijk om te zorgen voor onze medewerkers.  Investors In People is reeds jarenlang een keurmerk voor kwaliteit en personeel. Onze bewondering kan dus ook niet groter zijn voor de moed en inzet die velen tot op de dag van vandaag tonen.

19/05/2020 - Engels Pascal (IIP)
Artikel

Terug naar Business as Usual met een team thuiswerkers?

Hoewel veel bedrijven al de omslag gemaakt hebben met werken op afstand, zal dit voor sommige organisaties en hun managers een geheel nieuwe ervaring zijn. Wat we allemaal gemeen hebben, is de uitdaging om te blijven focussen, terwijl de wereld om ons heen verandert.Enkele praktische tips en belangrijke vragen voor je team om de komende weken als teamleider mee aan de slag te gaan.

08/05/2020 - Hendriks John
Artikel

Het belang om gevaarlijke stoffen te (h)erkennen

De coronapandemie stelt heel wat bedrijven voor grote uitdagingen en heeft een grote impact op hun activiteiten. Om de verspreiding van dit virus tegen te gaan is het noodzakelijk dat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden en dat deze bovendien strikt opgevolgd worden.

23/04/2020 - Beerens Herlinde
Artikel

Impact van de corona-pandemie op de lucht-en ruimtevaartsector

Het coronavirus legt de productie van Airbus stil, NASA laat haar werknemers van thuis werken, de herstructurering bij Brussels Airlines wordt “geïntensiveerd”, de lancering van de Europese Marsrover wordt uitgesteld, Embraer legt haar productie nagenoeg stil...en ga zo maar door.

14/04/2020 - De Paepe Dirk
Artikel

Cyberincidenten, wat doe je eraan...

Het zal u niet ontgaan dat tijdens deze coronacrisis het aantal cyberincidenten niet is afgenomen, wel integendeel. We hadden de voorbije maanden heel wat cyberincidenten waarvan er sommige sterk werden uitvergroot in de dagelijkse nieuwsuitzendingen.

09/04/2020 - De Paepe Dirk
Artikel

Veerkracht - In tijden van corona

"When the going gets tough, the tough get going" - Billy Ocean Van vandaag op morgen worden we overvallen door het ons tot hiertoe onbekende Covid-19-virus, het coronavirus. De overheid neemt maatregelen die streng zijn en al even kort dag.Hoe gaan we hier mee om en vooral, hoe kunnen we er beter mee omgaan?

31/03/2020 - De Rycke Kathleen
Artikel

Thuiswerken tijdens de Corona crisis: stappenplan voor meer grip op je thuiswerkdag

We zijn het er allemaal over eens dat het plots moeten thuiswerken niet voor iedereen even eenvoudig is.Met volgend stappenplan reiken we je graag een aantal tools aan om de overgang wat vlotter te laten verlopen.

26/03/2020 - Kimpe Annelies
Blogpost

Intern auditeren van ISMS volgens ISO 27007

Het intern auditeren van informatieveiligheidbeheersystemen (ISMS) volgens ISO 27007 Informatieveiligheid heeft in onze wereldwijde economie zeer snel aan belang gewonnen. Om dit gestructureerd aan te pakken, hebben al heel wat bedrijven en overheden een informatieveiligheidbeheersysteem (ISMS - Information Security Management System) opgezet conform de eisen van ISO 27001. Net zoals in de ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001... omvat ISO 27001 de eis om het ISMS intern te auditeren. Hierbij worden de richtlijnen van ISO 19011 gevolgd, aangevuld met extra richtlijnen die specifiek ingaan op het uitvoeren van ISMS-audits en de competentie van ISMS-auditors. Die extra richtlijnen zijn opgenomen in een aparte standaard, nl. ISO 27007.

21/02/2020 - De Paepe Dirk
Getuigenis

Financial Management Expert Program - een cursist vertelt

Stephan Stremeersch is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In zijn huidige functie is hij vooral bezig met research in de farmaceutische sector, maar er zijn grote plannen. Stephan is betrokken bij een spin-off van een van de huidige projecten bij de UGent. Hij is een kei in zijn vakgebied maar de economische achtergrond mocht wat steviger zijn, vond hijzelf: “Ik zocht specifiek een opleiding die me een sterke kennis in financieel management zou geven. Een hands-on ervaring waarmee ik onmiddellijk aan de slag kon.  Online kwam ik bij Amelior uit. Toen ook nog een collega Amelior aanbeval, wist ik wel dat het goed zat.”

12/11/2019 - Amelior
Artikel

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

26/09/2019 - Libbrecht Jan
Artikel

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.

17/09/2019 - Anckaert Pascal
Artikel

Logistiek in tijden van e-commerce

Hoe kunnen bedrijven hun goederen- en informatiestromen efficiënt organiseren en beheren? In een wereld in verandering bestaan er geen pasklare antwoorden. Gelukkig zijn er Alfons en Pieter Van Zele (Zelco) om je met raad en daad te ondersteunen. Via Amelior kan je een training logistiek management bij deze specialisten volgen. Zo ben je weer helemaal mee!

02/05/2019 - Vanoost Hermien

Zilveren erkenning voor RVA

RVA ontvangt Zilveren Investors in People Erkenning. Op de foto IIP Assessor John Hendriks samen met het Directiecomité en projectleider Céline Pernechele.  

02/05/2019 - Engels Pascal
Artikel

Woon-en zorgbedrijf Wervik blij met Investors in People erkenning

Woon- en zorgbedrijf Wervik viert Investors in People erkenning met een stukje taart voor alle medewerkers. Op de foto de algemeen directeur, voorzitter en chef-kok in volle voorbereiding. 

30/04/2019 - Engels Pascal
Artikel

De nieuwe FMEA voor Automotive komt eraan!

Reden tot paniek of net niet? Het bleek reeds vele jaren een pijnpunt te zijn in de automobielsector: Risicoanalyse in product- en procesdesign stuitte op de verschillende interpretatie volgens AIAG voor de Noord-Amerikaanse OEM’s (Original Equipment Manufacturer) en VDA voor de Duitse OEM’s. Vooral met de verschillende manieren om scores aan de risico’s toe te kennen werd nogal eens geworsteld.

10/04/2019 - Canoot Patrick - De Paepe Dirk
Artikel

Nieuwe lijst van geharmoniseerde normen in het kader van de machinerichtlijn 2006/42/EG.

Op 19 maart publiceerde het ‘Official Journal of the European Union’ het uitvoerings-besluit van 18 maart 2019 ((EU) 2019/436) van de Europese Commissie. Dit uitvoeringsbesluit is ter ondersteuning van machinerichtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad. Hierin zit ook een nieuwe lijst van geharmoniseerde normen onder de machinerichtlijn 2006/42/EG.

09/04/2019 - De Witte Franky