Interim management

U heeft de ambitie om binnen een bepaalde termijn een aantal projecten waar te maken, en zoekt hierbij nog tijdelijke ondersteuning, een objectieve kijk of specifieke kennis en jarenlange ervaring. Kortom u zoekt: 

extra ondersteuning voor een tijdelijk project

een tijdelijke vervanging voor een afwezige collega

een vak-expert die onmiddellijk inzetbaar is

specifieke kennis en ervaring ter ondersteuning van uw project

Wij helpen u graag op weg! De nood van uw organisatie kan divers en ruim zijn of net heel specifiek. We selecteren nauwkeurig de juiste kandidaat! 

Wenst u vrijblijvende informatie of heeft u een concrete vraag?

Neem gerust contact op, of stel uw vraag

Pascaline Derveaux
Pascaline Derveaux
Business Development Manager

Onze expertise

Op basis van de 3 ambities Control - Improve - Inspire ondersteunt Amelior haar klanten in het duurzaam realiseren van hun maximaal potentieel om hun zo tot topprestaties te brengen.  We vertalen dit dan meer specifiek in kwaliteit en veiligheid.

Sustainable excellence-model

Onze aanpak

Interim management
 1. Via een intake maken we kennis met het voorziene project en polsen we naar uw concrete behoeften en verwachtingen.
   
 2. Op basis hiervan en met de nodige aandacht voor bestaande kennis, eerdere relevante ervaring en de cultural fit selecteren we de juiste interim manager.
   
 3. De interim manager wordt aan u voorgesteld, hierbij maken we graag kennis met uw organisatie en de betrokken stakeholders.
   
 4. Bij een wederzijds akkoord start de interim manager de opdracht. De vooropgestelde doelstellingen worden opgevolgd en eventuele knelpunten worden snel (proactief) aangepakt.
   
 5. Als laatste stap evalueren we het volledig traject. We checken hierbij of alle verwachtingen werden ingevuld.

Amelior biedt een vakexpert die:

 • Ervaring heeft binnen uw sector 

 • Onmiddellijk op volle toeren kan meedraaien 

 • Zowel operationeel als strategisch kan ingezet worden

 • Past binnen uw bedrijfscultuur 

 • Transparant is in prijs en flexibel in opzeg