Subsidies

Krijg tot 50% subsidies dankzij de erkenning van Amelior!

U kan via diverse kanalen profiteren van financiële ondersteuning voor opleiding en advies. Dankzij de erkenning van Amelior krijgt u tot 50% korting:

 • KMO-portefeuille
 • KMO-groeisubsidie
 • Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Opleidingscheques voor werknemers
 • Alimento-korting voor de voedingsindustrie
 • Werkbaarheidscheques
in company training

KMO-portefeuille

Voor wie?

Kort samengevat is de subsidie is toegankelijk voor KMO’s die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn. KMO’s zijn bedrijven met maximaal 250 werknemers, maximaal 50.000.000€ omzet en maximaal 43.000.000€ balanstotaal. Dit wordt bekeken op groepsniveau. KMO’s die in handen zijn van grotere ondernemingen of voor meer dan 25% overheidskapitaal hebben, zijn uitgesloten van subsidie. Vzw’s hebben eveneens geen toegang tot de KMO-portefeuille.

Voor wat?

De KMO-portefeuille heeft twee pijlers: een pijler advies en een pijler opleiding. De beschikbare middelen zijn vrij te besteden over deze twee pijlers, indien gebruik gemaakt wordt van een geregistreerde dienstverlener. Amelior is geregistreerd in beide pijlers van de KMO-portefeuille.

Hoeveel?

Afhankelijk van de omvang van de onderneming verschilt de subsidiegraad én het jaarlijkse subsidieplafond:

 • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal 7.500 euro steun per jaar.
 • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal 7.500 euro per jaar.

Erkenning Amelior

Amelior heeft drie registratienummers, afhankelijk van de dienstverlening waarvoor u op onze beroep doet:

 • Voor open opleidingen: DV.O104132
 • Voor bedrijfsinterne opleidingen: DV.O104130
 • Voor advies: DV.A104129

Nog vragen? Bij Amelior kan u contact nemen met Pascal Anckaert via pa@amelior.be

Opgelet! Vanaf 1 juli 2020 sluit de Vlaamse Overheid de opleidingen en diensten rond Insights Discovery, MBTI en TDI uit van deze steunmaatregelen. Opleiding en begeleiding hierrond komen dus niet meer in aanmerking voor de KMO-portefeuille

Meer info over het aanvragen van de KMO-portefeuille

KMO-Groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij het realiseren van hun eigen groeitraject. Ben je van plan om met jouw bedrijf een nieuwe strategie uit te rollen, ga je nieuwe producten lanceren of ga je nieuwe markten verkennen? Dan is de kmo-groeisubsidie misschien iets voor jou. 

Met de kmo-groeisubsidie subsidieert de Vlaamse overheid immers de strategische kennis die je nodig hebt om van dergelijke heroriënteringen een succes te maken. De wijze waarop je de kennis in huis haalt kies je zelf. Je kan ervoor kiezen om samen te werken met een strategische consultant of je kan iemand aanwerven. Ook een combinatie van beide is mogelijk.  

U kan bij Amelior terecht voor advies en begeleiding bij projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie. Om in aanmerking te komen voor steun moet het advies dat verstrekt wordt door Amelior betrekking hebben op het huidige of het toekomstige functioneren van een of meer bedrijfsprocessen van de kmo.

In het Vlaams relanceplan werden duidelijke beleidskeuzes gemaakt om de sprong naar de economie van de toekomst te maken. Digitalisering en duurzaamheid zijn daar twee belangrijke elementen in. Deze keuzes worden nu ook vertaald in de kmo-groeisubsidie. Kmo’s kunnen een dossier indienen als hun groeitraject aansluit bij een van deze beleidsprioriteiten: 

 • digitalisering,
 • internationalisering,
 • innovatie, 
 • circulair en duurzaam ondernemen. 

De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema. Bekijk de site van de vlaio voor de recentste informatie en de oproepkalender. 

Meer informatie over deze subsidie en de oproepkalender

Subsidie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent subsidie toe tot 50% voor opleiding en advies.
Amelior is erkend als opleidingsinstelling.

Meer info over het aanvragen van premies voor Brusselse ondernemingen

Opleidingscheques voor werknemers

Hiermee kunnen particuliere werknemers (dus mensen die uit eigen zak hun opleiding betalen) hun opleidingen bekostigen bij erkende opleidingsaanbieders. Met deze cheques kunnen alle opleidingen betaald worden die ook erkend zijn voor Betaald Educatief Verlof. Deze opleidingscheques zijn voorbehouden voor laag- en middengeschoolden, tenzij de hoger geschoolde cursist in het kader van erkende loopbaanbegeleiding een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) heeft waarin melding wordt gemaakt van de opleiding die hij of zij met de opleidingscheques wil betalen

Meer info over het aanvragen van opleidingscheques voor werknemers

Alimento-korting voor de voedingsindustrie

Elk bedrijf uit de voedingsindustrie (paritair comité 118 voor arbeiders en 220 voor bedienden), gevestigd in Vlaanderen, Brussel of Wallonië heeft recht op een Alimento-korting voor opleiding. Alimento is de nieuwe naam voor het vroegere IPV.
Opleidingen uit het open aanbod en bedrijfsinterne opleidingen komen in aanmerking voor Alimento-steun. De korting is van toepassing op het overgrote deel van opleidingen binnen elk domein die Amelior aanbiedt.
Advies en begeleiding komen in aanmerking voor Alimento-steun indien uw bedrijf minder dan 100 werknemers heeft en het advies in kader van HRM of Vaardigheden wordt georganiseerd.

U kan eventueel vooraf contact opnemen met Danielle Verlaet van Alimento op danielle.verlaet@alimento.be om te verifiëren of het advies of de opleiding die u wilt volgen, erkend wordt.

Meer info over het aanvragen van Alimento-korting

Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

Naar aanleiding van de coronacrisis worden de werkbaarheidscheque tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Daarnaast kunnen de werkbaarheidscheque-projecten die aangevraagd werden voor 16 maart 2020 op aanvraag een verlenging bekomen van hun projectperiode. 

Meer info over de werkbaarheidscheque en uitbreiding door de coronacrisis