3 bedrijven, 1 veiligheidscultuur

Werken op zee is altijd een risicovolle onderneming. Vraag dat maar aan C-Power, de windmolenparkbeheerder die op de Thortonbank voor de Belgische kust actief is. Om de veiligheid van de werknemers op zee te verzekeren, bouwde het samen met onderaannemers Senvion en CMI een gemeenschappelijk veiligheidsprogramma uit. Amelior begeleidde het initiatief.
veiliheidscultuur

Bij helder weer kun je ze van aan onze kust zien blinken: de ruim 230 windmolens in de Noordzee. C-Power, dat in 2008 de eerste turbine in het park plaatste, heeft er op de Thorntonbank intussen al 54 in beheer. En daar komt uiteraard heel wat bij kijken. Bijna dagelijks varen er ingenieurs en technici van C-Power en de partnerondernemingen Senvion en CMI naar de parken voor inspecties en onderhoudswerken. “Op piekmomenten, vooral in de zomer, zijn er tot tachtig mensen actief”, vertelt CEO Jaak Rutten. “De omstandigheden waarin zij werken, zijn risicovol: op volle zee, op tientallen meters hoogte en in installaties waar hoogspanning op zit. Veiligheid is voor C-Power en de onderaannemers dan ook een extreem belangrijk thema. We doen er alles aan opdat onze mensen op een veilige manier zouden kunnen werken.“

Verwarring op zee

Sinds een drietal jaar ontwikkelen de drie bedrijven één gezamenlijk programma rond veiligheid. Dat bestaat onder meer uit een nieuwsbrief, verscheidene overkoepelende werkgroepen (een BA5-community, samenwerking met contractors, safety behaviour,...) en een safety day die twee keer per jaar voor alle betrokken werknemers wordt georganiseerd. “Uiteindelijk hopen we zo tot één gemeenschappelijke veiligheidscultuur te komen”, verklaart Rutten. “Voorheen legde elk bedrijf zijn eigen accenten, wat op het terrein tot verwarring leidde. Door samen te werken, willen we medewerkers een meer coherente boodschap geven.”

Dat de drie bedrijven hier en daar niet op dezelfde lijn zaten, bleek tijdens de workshop die Amelior in 2015 voor het management van de organisaties organiseerde. “In die sessies werkten we rond thema’s als leiderschap en communicatie”, vertelt Amelior-consultant Thierry Uyttenhove. “Tal van verschillen kwamen tijdens die groepsgesprekken bovendrijven. De een gaf zijn medewerkers persoonlijke doelstellingen mee, de ander helemaal niet. De een bood coaching rond leiderschap aan, de ander niet. Aan het einde van de rit was het voor alle deelnemers duidelijk dat ze het anders zouden moeten aanpakken als ze de veiligheidscultuur op de site wilden verscherpen.”

Golden rules

Het is vanuit dat inzicht dat de drie kort daarna de ‘Saftey Culture & Health Improvement Campaign’ (kortweg SCHIC) lanceerden, met als eerste wapenfeit een safety event waarop alle zeventig medewerkers hun waarden rond veiligheid en welzijn op het werk formuleerden. “Het management heeft er van bij de start voor gekozen om bottom-up te werken”, vertelt Thierry, die het geheel in goede banen leidde. “Ze wilden niet zomaar iets aan de medewerkers opleggen, maar hen zoveel mogelijk betrekken.” Uit de brainstormsessies werden uiteindelijk volgende vijf golden safety rules gekozen:

  1. Stop – think – act.
  2. I’m in good Condition to start working.
  3. I take care of good Housekeeping
  4. I know and respect Instructions and procedures.
  5. Communicate, cooperate & care.

 

Drie jaar later vormen die gouden regels nog altijd de basis van de SCHIC-campagne. Per kwartaal wordt er telkens één thema uitgepikt waarrond vervolgens verschillende activiteiten worden georganiseerd. De nieuwsbrief van mei bijvoorbeeld schoof het thema ‘safe transfers’ naar voren. In de toolbox meetings (= werkoverleg rond veiligheid) die erop volgden, ging het in de drie organisaties onder meer over hoe je op een veilige manier een boot kunt laden of een turbine betreden.

Ook de safety events pikken verder op de gekozen thema’s in. “Tijdens de eerste edities lieten we vooral externe sprekers komen”, reageert Thierry, die nog steeds nauw bij de organisatie van de events betrokken is. “De partner die de zendapparatuur voor op zee levert, gaf bijvoorbeeld eens een workshop rond communiceren in nood. Er was ook al een workshop over een nooddaling maken, bijvoorbeeld in geval van brand in de mast. En er wordt ook geregeld uitleg gegeven over specifieke werkinstrumenten. Het mooie is dat we voor de invulling van die workshops tegenwoordig veel tips van de werknemers zelf krijgen. In de recentste edities worden workshops zelf door eigen medewerkers gegeven. Voor mij is dat een duidelijk signaal dat veiligheid in de hoofden van de medewerkers zit.”

Positieve evolutie

Voor Jaak Rutten van C-Power is de balans eveneens positief. Hij verwijst naar de tweejaarlijkse werknemerssurveys om die conclusie te staven. “Samen met Thierry hebben we een aantal KPI’s gedefinieerd, op basis waarvan we elke twee jaar onze vooruitgang meten. We brengen dan bijvoorbeeld het aantal toolbox meetings en veiligheidsrondgangen in kaart, en we onderzoeken hoe betrokken de medewerkers zich bij het thema voelen. Ten opzichte van de allereerste studie in 2015 zagen we zowel in 2016 als in 2018 duidelijk verbetering en vooruitgang op alle KPI’s en bij alle bedrijven.” Ook veelzeggend is dat er in de voorbije jaren slechts drie arbeidsongevallen met werkverlet zijn geweest. “Het ging bovendien telkens om kleine incidenten”, verduidelijkt Jaak. “Wat me eveneens verheugt, is dat werknemers vandaag aanzienlijk meer over gevaarlijke situaties rapporteren. Dat helpt ons om preventieve acties te nemen.”

In de toekomst hoopt Rutten op ditzelfde elan verder te gaan. “Veiligheid is een verhaal dat nooit stopt”, besluit hij. “Meer nog, het is iets waarvoor je je mensen moet blijven motiveren. Want zodra ze zelfgenoegzaam worden en op automatische piloot beginnen te werken, wordt het pas echt gevaarlijk. Het programma aantrekkelijk genoeg houden zodat de aandacht blijft, dáár ligt de uitdaging.”

Meer info over Behaviour Based Safety? Klik hier!