CE-markering bij machines: wat zit er in een technisch dossier?

Met een technisch dossier moet de fabrikant aantonen dat de machine in overeenstem-ming is met de eisen van de richtlijn.
Dit technische dossier moet worden opgesteld in één of meer van de officiële Gemeenschaps-talen, met uitzondering van de handleiding van de machine.
CE markering

Wat is een technisch dossier ?

De meeste Economische richtlijnen, zo ook de machinerichtlijn, voorzien in de verplichting voor de fabrikant om een technisch dossier samen te stellen. In over te leggen. Dit dossier dient alle gegevens te bevatten waarmee de fabrikant kan aantonen dat zijn machine in overeenstemming is met de eisen van de machinerichtlijn.

Inhoud van een technisch dossier

In een correct technisch dossier vindt men volgende onderdelen terug :

 • Een beschrijving van de machine.
  Hierbij mag de fabrikant niet uit het oog verliezen om de grenzen van de machine duidelijk aan te geven.
 • De gedocumenteerde aftoetsing van de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen uit bijlage I met :
  • Een inventarisatie van alle mogelijke gevaren en risico’s die bij de machine kunnen optreden.
  • Een risicobeoordeling van de machine.
  • De preventiemaatregelen die zijn genomen als risicoreductie;
 • De schema’s, tekeningen, berekeningen, enz.
 • De EG-verklaring van overeenstemming van in de machine ingebouwde machines en componenten.
 • De inbouwverklaringen van de in de machine ingebouwde of geïntegreerde niet voltooide machine.
 • Een overzichtslijst van de gehanteerde richtlijnen en normen.
 • De handleiding of gebruiksaanwijzing.
 • Testverslagen van de individuele machines.
 • De EG-verklaring van overeenstemming volgens bijlage II.1.A. van de machinerichtlijn de (voltooide) machine.

Het lang moet je een technisch dossier bewaren ?

Het technisch dossier moet minimaal 10 jaar na levering van de laatste machine worden bewaard en kan door de bevoegde overheid worden opgevraagd.

Het dossier kan digitaal of fysiek aanwezig zijn. In normale omstandigheden moet het mogelijk zijn om het dossier binnen de 2 weken samen te brengen.

 

Franky De Witte

Meer Informatie?

Franky De Witte
Franky De Witte
Consultant / trainer