CE-markering: wat is het?

CE-markering is op veel producten te vinden. Het geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

CE-markering is GEEN keurmerk. Hierover bestaan wel eens misverstanden.
CE markering

Oorsprong van CE-markering.

De procedures voor het aanbrengen van de CE-markering zijn origineel gebaseerd op een E.E.R.-overeenkomst opgenomen in het Besluit 93/465/EEG. Dit besluit behandelt de modules voor de verschillende fasen van de overeenstemmingsbeoor-delings-procedures en de voorschriften inzake het aanbrengen en het gebruik van de CE-markering.

Wie brengt CE-markering aan ?

Afhankelijk van wie een product maakt of op de Europese markt brengt, wordt de CE-markering aangebracht door:

 • Fabrikant
 • Producenten
 • Importeurs

Maar mogelijks ook :

 • Productontwikkelaars
 • Productontwerpers of

Elke fabrikant, producent, ontwerper en importeur die een product op de Europese markt brengt EN dat onder het toepassingsgebied van een E.U.-richtlijn valt, moet een CE-markering aanbrengen op het product. Begeleidend aan het product moet er ook een conformiteitsverklaring opgesteld worden. Deze verklaring geeft aan dat de veiligheid van het product naar mens, dier en milieu toe in overeenstemming is met de geldende EU-richtlijnen.

Waar vinden we CE-markering op terug ?

De CE-markering is geldig voor de producten die in de EER worden gefabriceerd en voor de producten die erbuiten worden gefabriceerd en vervolgens in de EER op de markt worden gebracht.

De CE-markering betreft onder meer:

 • speelgoed
 • elektrische apparaten
 • machines
 • medische hulpmiddelen
 • liften
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • bouwproducten
 • meetinstrumenten

Bestaat er ook ‘foutieve’ CE-markering?

Jazeker.
CE-markering is enkel verplicht voor de producten die in die in specifieke E.U.-richtlijnen zijn opgenomen. En voor alle duidelijkheid CE-markering is VERBODEN voor andere producten.

Bestaat er ook ‘nep’ CE-markering?

Nep CE-markering bestaat spijtig genoeg ook. Net als ieder (bekend) merk, wordt ook de CE-markering misbruikt.

Veel fabrikanten plaatsen een CE-markering op hun producten en beweren dat hun producten veilig zijn voor de eindgebruiker en verkopen ze binnen de E.U.-zone. Maar dat is niet altijd het geval! Soms kan een CE-markering die u op een product ziet soms nep zijn? Denken we hierbij aan de ‘Chine Export’-markering. De markering ‘China Export’ is te zien op sommige, doch niet alle producten die in China worden geproduceerd en geëxporteerd. Het merk heeft een soortgelijk ontwerp en als een eindgebruiker niet weet hoe hij/zij het kunt onderscheiden van het echte CE-merk, kan het er identiek uitzien. Als gevolg hiervan kan men denken dat het product CE-gemarkeerd is en veilig in gebruik.

Het merk "China Export" is geen officieel Europees merk en wordt beschouwd als nep. Veel fabrieken in China brengen dat merkteken aan op hun producten en brengen ze daarna op de markt. Dergelijke producten hebben geen risicobeoordeling, veiligheidsevaluatie of testen ondergaan. Ze zijn niet gecertificeerd volgens de relevante Europese normen en hun op de EU-markt brengen wordt gezien als een illegale handeling. Over het algemeen variëren producten met het CE "China Export" -merk in kwaliteit van acceptabel tot volledig gevaarlijk in hun ontwerp.

Franky De Witte

Meer info?

Franky De Witte
Franky De Witte
Consultant / trainer