Hoe verhoog ik het veiligheidsbewustzijn ?

Wie hogere veiligheidsnormen wil bereiken moet het individuele veiligheidsbewustzijn aanscherpen. En daarvoor moet zowel een cultuur als een structuur worden voorzien.
Auditor HACCP

Een positieve veiligheidscultuur creëren in de organisatie kan alleen via de medewerkers, via hun dagdagelijks omgaan met veiligheid en gezondheid. Op de vraag hoe men hen daarvoor kan motiveren kan geen pasklaar antwoord worden gegeven. Wat men wel steeds voor ogen dient te houden is dat een medewerker enkel veilig zal werken indien hij zelf op de hoogte is van het hoe en waarom van veilig werken. Het komt er dus op aan om elke medewerker individueel te overtuigen en hem hiervan bewust te maken. In dit proces moet elke medewerker ervaren dat u daadwerkelijk bekommerd bent om zijn veiligheid en gezondheid. Wanneer de organisatie de nodige structuren en middelen voorziet, is succes gegarandeerd. Let wel, het opzetten van een verhoogd veiligheidsbewustzijn kan enkel slagen indien dit (uit)gedragen wordt door de ganse hiërarchische lijn, van management tot eerstelijnsverantwoordelijken. 

In een notendop enkele tips en richtlijnen: 

  • het engagement en het goede voorbeeld in daden van alle niveaus is een voorwaarde voor een continue verbetering van uw welzijnsbeleid en de beheersing van alle risico's inzake welzijn (veiligheid, gezondheid, ergonomie, psychosociale aspecten, …); 
  • empowerment: medewerkers zijn geïnteresseerd in veiligheid. Geef hen dan ook de kansen en de middelen om dit waar te maken en mee te werken aan het uitzetten van de noodzakelijke procedures en regels; 
  • voorzie noodzakelijke communicatiekanalen op en over alle niveaus heen. Breng hierbij de veiligheidsboodschap op een creatieve, positieve manier. Zorg dat mogelijkheden bestaan om goede feedback mogelijk te maken, geef er gevolg aan en maak snel duidelijk waarom iets wel of niet kan; 
  • waardeer medewerkers die bijdragen tot betere prestaties. Dit hoeft niet per definitie met centen te zijn. Denken we aan een promotie, meer flexibele werktijd, een geschenk uit de hand van de plantmanager, een opleiding, ….; 
  • leg de nadruk op positieve bevestiging. Waardeer veilig gedrag, geef positieve commentaar op de veilige handelingen: het versterkt de veiligheidsstandaard van de organisatie. Verduidelijk wat verwacht wordt; 
  • bespreek met de medewerker mogelijke gevolgen van onveilige handelingen en zoek samen naar veiliger manieren om de job te klaren. Behoud evenwel de discipline. Uitzonderlijk kan een straf noodzakelijk zijn om wangedrag af te keuren; 
  • managers, afdelingshoofden en meestergasten moeten in staat zijn te communiceren en over de nodige vaardigheden beschikken. Indien nodig moeten ze daarin getraind worden.

Hier kan u meer lezen over onze aanpak rond behaviour based safety, getuigenissen van klanten lezen, etc.

Meer info?

Thierry Uyttenhove
Thierry Uyttenhove
Consultant / trainer