Maak het werk afwisselend en meer omvattend

Het is nu het moment om het anders, beter te doen, om je “business” klaar te stomen voor de volgende 10 jaar.
Zeven engagementen voor de toekomst en om het werk anders in te richten, een andere invulling en nieuwe betekenis te geven. Doe je mee? Ga je mee in een stap-voor-stap programma rond de zeven engagementen?
Deze maand zoomen we in op het derde engagement: maak het werk afwisselend en meer omvattend
De zeven engagementen

De zeven engagementen zijn:

  1. Maak het werk soepel en aanpasbaar
  2. Mensen zijn meer dan een productiefactor
  3. Maak het werk afwisselend en meer omvattend
  4. Richt je op zakelijk zinvol werk
  5. Maak het werk welzijn inclusief
  6. Investeer in het werk voor jonge talenten
  7. Maak het werk groener en duurzamer

 

Deze maand zoomen we in op het derde engagement: Werk afwisselend en meer omvattend maken

We zitten allemaal in dezelfde storm, maar we varen in verschillende boten. Ons hele leven is op de een of andere manier geraakt door de Covid crisis. De manier waarop we die impact hebben ervaren, verschilt van persoon tot persoon. Op basis van onze achtergrond, geaardheid en de som van alles dat ons uniek maakt. Wij geloven dat er een rol is weggelegd voor leiders om samen te werken om bedrijven diverser, maar vooral inclusiever te maken naarmate we de nieuwe werkvormen installeren.

Door voort te bouwen op de eerste twee engagementen (flexibiliteit vergroten en mensen als individuen behandelen), zorgt het stimuleren van de diversiteit en inclusiviteit op de werkplek voor betere bedrijfsresultaten en maakt het ook een verschil in het leven van mensen.

We hebben van leidinggevenden gehoord hoe het combineren van mensen met verschillende achtergronden en met verschillende opvattingen tijdens de voorbije periode heeft geleid tot betere en creatievere oplossingen om zakelijke uitdagingen te bespreken. Dit is geen nieuwe trend: met de toegenomen globalisering en technologische vooruitgang hebben verschillende teams, vaak in verschillende landen en tijdzones, kansen gecreëerd om samen te werken en ideeën te delen.

Zoals Amina J Mohammed, plaatsvervangend secretaris-generaal van de VN het verwoordde: "Duurzame vrede en duurzame ontwikkeling kunnen alleen worden gebouwd op de gelijkheid, mensenrechten en waardigheid van iedereen".

Hier zijn enkele ideeën om het werk diverser en inclusiever te maken:

• Zorg voor diversiteit op alle niveaus en zorg dat je personeelsbestand de lokale gemeenschap weerspiegelt

• Moedig iedereen aan om zichzelf aan het werk te zetten

• Creëer ruimte en platforms zodat iedereen kan worden gehoord

• Bied training en middelen aan over hoe mensen het leven op een andere manier ervaren (inclusief cultureel bewustzijn en onbewuste vooringenomenheid)

• Beschouw individuele omstandigheden als onderdeel van functioneringsgesprekken

• Betrek je mensen bij het diversiteitsbeleid op de werkplek

• Onderzoek de medewerkersbelevenis, vooral tijdens de aantrekkings- en selectiefasen bij werving, om te beoordelen hoe deze wordt ervaren en of deze eerlijk is

Wil je meer uitleg? Behoefte aan hulp om dit engagement te vertalen naar de organisatie?

Contacteer John Hendriks, Int. IiP specialist: jh@amelior.be of +32 474 174973

 

Lees meer over Investors in People