Nieuwe norm ISO 12100:2010

In oktober 2010 is de herziene ISO 12100 officieel gepubliceerd als nieuwe ISO-norm voor het veilig ontwerpen van machines en installaties.
Procesveiligheid

In de herziene norm worden volgende elementen toegelicht:

  • de termen en definities van toepassing op machines en installaties.
  • de principes en methodologie voor het uitvoeren van een risicobeoordeling en de integratie van de risicoreducerende maatregelen ten einde een voldoende veiligheidsniveau van machines en installaties te bereiken.

De herziening drong zich op omdat tot voor enkele jaren de fabrikanten beroep konden (moesten) doen op drie verschillende geharmoniseerde normen voor toepassingen zoals risicobeoordeling:

  • EN ISO 12100-1 van toepassing op de identificatie van gevaren.
  • EN ISO 12100-2 van toepassing voor het selecteren van de risicoreducerende maatregelen
  • ISO 14121-1 eveneens van toepassing voor het identificeren van de gevaren en het uitvoeren van een correcte risicobeoordeling.

Omdat de drie hierboven vermelde normen (al of niet complementair of in tegenspraak) betrekking hadden op de verschillende etappes in het risicobeoordelingsproces dat tot veilige machines en installaties leidt, werd beslist om ze in één enkele norm te hergroeperen. De nieuwe norm kan aangekocht worden bij het BIN (Belgisch Instituut Normalisatie), www.nbn.be

Franky De Witte is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in de veiligheidstechnieken niveau I. Hij heeft een ruime praktijkervaring als consultant in het begeleiden van bedrijven naar betere veiligheidsprestaties of het optimaliseren van het veiligheidsbeleid. Alsook een passie voor risicoanalyse en in het bijzonder machineveiligheid. Als trainer heeft hij ervaring in diverse sectoren (metaalnijverheid, nutsbedrijven, openbare instellingen, voedingsindustrie, productie van verpakkingsmaterialen in kunststof, papier en karton, bouwmaterialen, ...).

Meer info?

Franky De Witte
Franky De Witte
Consultant / trainer