Onderhoudsvriendelijke systemen bij Kuraray

Amelior heeft een ruime ervaring met zowel de implementatie van veiligheids- en milieumanagementsystemen als met de integratie ervan. Een ervaring die bij Kuraray goed van pas kwam! "Van bij de start, tien jaar geleden, hebben we onze organisatie zodanig opgezet dat alle systemen erin passen," licht plant manager Kris Nauwelaerts toe. “Dat we bijvoorbeeld, als we een ISO 9001 introduceerden, niet alles moesten gaan omgooien. Amelior consultant Thierry heeft hier niet alleen gewerkt aan de conformiteit met de normen, maar het systeem verder vereenvoudigd en gebruiksvriendelijker gemaakt, zodat eventuele toekomstige normen naadloos kunnen aansluiten bij wat we nu al doen.”
Preventie

“Als je een managementsysteem opzet doe je dat in de eerste plaats om de norm te halen. Je staat er veel minder bij stil hoe je het systeem zult onderhouden. En je moet dat onderhoud bij hercertificering ook kunnen aantonen. Als je initieel systeem te zwaar is, kan dat problemen geven. Daar heeft Amelior ons op gewezen. Zo hebben we bijvoorbeeld een milieuregister, waarmee we checken of ons systeem conform is met de milieuwetgeving. Het register zegt dus welke wet op welke manier is toegepast. Die omvangrijke database hadden we nogal log opgezet. Nu is het afgeslankt en veel makkelijker up to date te houden.”

Veiligheidsregister

Voor de komst van Amelior had het ISO 14001-gecertificeerde Kuraray wel een milieuregister om conformiteit met de wetgeving af te toetsen, maar zo'n register bestond niet voor veiligheid. Kris Nauwelaerts: ”De veiligheidswetgeving is op zichzelf al ouder, kent meerdere bronnen en is daardoor minder gestructureerd dan de milieuwetgeving."

Wettelijke regels enerzijds en de implementatie ervan anderzijds waren niet één op één in ons systeem terug te vinden. Dat is één van de actiepunten die Amelior ons aanreikte en waar we nu werk van maken: analoog met ons milieuregister een veiligheidsregister opstellen dat de wetgeving eenduidig linkt aan ons systeem. Zo zullen we tijdens een audit niet langer afhankelijk zijn van individuele menselijke kennis om op een vraag rond een bepaalde veiligheidswet het juiste antwoord te kunnen formuleren. Voor de mensen intern en extern wordt het systeem aldus doorzichtiger. En nog een voordeel: als de wetgeving wijzigt zullen we meteen kunnen zien welke aspecten van ons systeem daardoor worden beïnvloed en welke documenten en structuren moeten worden aangepast.”

Parallel daarmee is Kuraray ook het bestaande filingsysteem aan het vereenvoudigen. Het was vrij log, met kopies van documenten op verschillende plaatsen. Het nieuwe filingsysteem zal dezelfde indeling hebben als de wetgeving. Dat is nog een ingreep die het makkelijker maakt om in te spelen op veranderingen of te antwoorden op vragen van de overheid of de auditors.

Kuraray is ook ADR-plichtig. “Ook daar voldeden we aan alle aspecten van de wetgeving, maar een echt ADR-plan hadden we niet. Op aanbeveling van Amelior is dan ook werk gemaakt van een duidelijke beschrijving van het ADR-systeem.”

Eval Europe (nu Kuraray) is een dochteronderneming van de Japanse groep Kuraray. Het bedrijf (96 medewerkers in vol continu systeem) is gevestigd in Zwijndrecht en heeft twee lijnen van 12.000 ton jaarproductie van ethyleen-vinyl alcohol copolymeren. Een eigenschap van dat product is de excellente gasbarrière. Omwille van die geringe gasdoorlaatbaarheid wordt het vooral verwerkt in de plastiekverpakking van voedingswaren, in kunststof-brandstoftanks en vloerverwarmingsbuizen. De onderneming is een Seveso-lagedrempelbedrijf.

Meer Informatie?

Thierry Uyttenhove
Thierry Uyttenhove
Consultant / trainer