Wie zijn onze experten? - Pascal Engels

Elke dag weer geven onze docenten en consultants het beste van zichzelf om bedrijven en hun werknemers vooruit te helpen. Benieuwd waar ze hun expertise vandaan halen? Neem dan een duik in deze portretten.
Pascal Engels

“In al die jaren al veel misverstanden tussen managers en medewerkers uitgeklaard”
 

Pascal Engels is voor Amelior al meer dan vijftien jaar het gezicht van Investors in People België. Als er één man is die weet hoe het gesteld is met het personeelsbeleid van Belgische werkgevers, dan is hij het wel.

Je bent intussen bijna 25 jaar aan het werk. Hoe is het destijds begonnen?

“Eerder toevallig ben ik na mijn legerdienst bij Belgacom terechtgekomen. Het was 1992 en Belgacom bereidde zich voor op de nakende liberalisering van de telecommarkt. Medewerkers moesten leren om commercieel te redeneren. Als kwaliteitsmanager dacht ik na over manieren om de dienstverlening te verbeteren en als dusdanig ook de klantentevredenheid te verhogen. Na een paar jaar stapte ik over naar de communicatiedienst, waar ik mee verantwoordelijk was voor de dagelijkse interne communicatie. Een van mijn grootste verwezenlijkingen daar was ongetwijfeld ‘het jaar 2000'-project. De overgang naar het nieuwe millennium was voor een telecomoperator een hyperbelangrijk moment. Iedereen stond toen op scherp voor de millenniumbug. (lacht)”

Hoe kwam je vervolgens bij Amelior terecht?

“In mijn eerste jaren bij Belgacom heb ik enkele kwaliteitsopleidingen gevolgd bij het Centrum voor Kwaliteitszorg West-Vlaanderen, de voorloper van Amelior. Tijdens die trainingen bedacht ik dat een job als consultant mij ook wel zou liggen. Alles wat ik graag deed - voor groepen staan, coachen én zelf continu bijleren – zag ik in die rol terugkeren. Na het millenniumproject bij Belgacom heb ik de toenmalige directeur van het C.K.Z. een sollicitatiebrief gestuurd. Een geknipt moment blijkbaar, want hij zag de scope van de organisatie graag verbreden in de richting van HR en people management. Versterking was dus welkom.”

Vandaag ben je vooral met Investors in People (IIP) bezig. Leg eens uit, wat is dat?

"mijn start in 2000 was het de bedoeling dat ik nieuwe opleidingen rond persoonlijke vaardigheden – zoals time management en vergadertechnieken – zou ontwikkelen. In het begin besteedde ik daar zo'n 20 procent van mijn tijd aan. Voor de rest was ik bezig met consultancyopdrachten die met kwaliteit te maken hadden, meestal in het kader van ISO 9001-certificatie. Doorheen de jaren draaide die verhouding om. De aandacht voor people management bij de bedrijven groeide en er kwamen meer en meer aanvragen in die richting binnen. De stroomversnelling kwam er in 2002 toen we beslisten om op de kar van Investors in People te springen. Dat is een kwaliteitsstandaard voor people management en organisatieontwikkeling die uit Groot-Brittannië is overgewaaid. Amelior is in België de enige die organisaties mag begeleiden en erkenningen mag uitreiken.”

Wat onderscheidt een IIP-organisatie van andere?

“Wereldwijd dragen 15.000 werkgevers het IIP-keurmerk. In eigen land gaat het om een vijftigtal organisaties. Allemaal hebben ze bewezen dat ze op een excellente manier hun werknemers leiden en ondersteunen. Uniek aan Investors in People is dat de erkenning mee gebeurt op basis van de beoordelingen van de werknemers zelf. Via diepte-interviews en enquêtes, afgenomen bij medewerkers en leidinggevenden uit alle geledingen, toetsen wij organisaties op goed werkgeverschap. We polsen naar de feedbackcultuur, de manier van leidinggeven, het beleid rond talentontwikkeling… (zie onze negen indicatoren). Vervolgens bundelen we alle verbeterpunten in een rapport en helpen we organisaties om ze in de praktijk te brengen. De uiteindelijke certificatie volgt meestal na een traject van anderhalf à twee jaar. En ook daarna houdt het niet op. Een certificaat telt voor drie jaar, maar tussendoor blijven we de organisatie natuurlijk opvolgen.”

Wat was je grootste uitdaging tot nu toe?

“Telkens je ergens binnenstapt, begin je aan een nieuw verhaal, met nieuwe uitdagingen. De ene dag werk je voor een lokaal bestuur of een zorginstelling, de andere dag voor een dienstverlenend of productiebedrijf. Routineus is het nooit, want iedere organisatie heeft een andere geschiedenis, context en dynamiek. Hoe groter de organisatie, hoe complexer het natuurlijk wordt. De dag dat de RVA ons vroeg om IIP te worden, moesten we toch even slikken. Want hoe zouden we dat aanpakken? De organisatie telt 4.000 werknemers die verspreid zitten over gans België en is gebonden aan tal van regels en procedures. Uiteindelijk heeft het voorbereidende traject bijna drie jaar geduurd, maar over het resultaat mogen we echt wel fier zijn.”

Wat onthoud je zelf uit al die trajecten?

“Wanneer ik bedrijven begeleid, kom ik vreemd genoeg vaak tot de vaststelling dat management en medewerkers op een tegenovergestelde golflengte zitten. Wat in de ogen van leidinggevenden logisch en normaal is, is het voor hun medewerkers in veel gevallen niet. IIP brengt veel van die misverstanden naar boven en helpt om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Hoe langer hoe meer is het me duidelijk hoe belangrijk visie en strategie – en de communicatie erover – is voor een organisatie. Alles staat of valt daarmee.”

Zijn er nog andere ‘fouten' die je vaak ziet terugkeren?

“Nogal wat organisaties vergeten om lessen te trekken uit het verleden. Ze zitten boordevol plannen en hoppen van het ene project naar het andere. Prima, maar het is ook belangrijk om achterom te kijken en de balans op te maken. Wat liep er goed? Waar schoten we tekort? Hebben we volgens plan gehandeld? En indien niet, hoe komt dat dan? Evalueren mag je niet zien als tijdverlies. Integendeel, je gaat er efficiënter van werken. Plan, do, check, act, dát is de te volgen weg naar verbetering en vooruitgang. Maak die cirkel rond voor je aan iets nieuws begint. Je vermijdt dat medewerkers dezelfde fouten maken en je geeft hen ruimte om op adem te komen.”

IIP zit sinds 2016 in een nieuw jasje. Terecht?

“Zeker. De wereld verandert, organisaties veranderen. Het is dus niet meer dan logisch dat een standaard mee-evolueert. Tot mijn vreugde stel ik bovendien vast dat alle bestaande standaarden en normen naar elkaar toe groeien. Niet alleen bij IIP, ook in de nieuwe versie van de ISO 9001-norm bijvoorbeeld gaat het over strategie. Met andere woorden: ook de kwaliteitsmanagers horen daarmee bezig te zijn. En dat is toch wel een breuk met het verleden. Je krijgt een meer integrale benadering, weg van het hokjesdenken. Organisaties kunnen daar alleen maar beter van worden.”

Investors in People

Meer info?

Onze expert helpt u graag verder!

Pascal Engels
Pascal Engels
Senior consultant / trainer