8D Problem solving

Waarom dit thema?

8D Problem solving is een methodiek die haar oorsprong vindt in de auto-industrie. Daarbij wordt volgens een strikte methodologie gewerkt om chronische problemen systematisch op te lossen. Intussen is dit uitgegroeid tot een zeer betrouwbare methodiek die in alle takken van de industrie en dienstverlening haar effect bewezen heeft. Meer en meer is het ook een degelijk communicatie-instrument geworden tussen klant en toeleveranciers.

Dankzij een analytische en procedurematige benadering begrijpt, beschrijft en past u het  8D Problem solving proces toe op een eenvoudige wijze . De kracht van deze methodiek om problemen objectief te identificeren, te definiëren en ook daadwerkelijk op te lossen, schuilt voornamelijk in het systematisch toepassen van het 8D stramien, waarbij de juiste technieken op het juiste ogenblik worden aangewend.

8D problem solving succesvol toepassen betekent:

 • De bezorgdheid omtrent producten en processen doen verdwijnen
 • De klantentevredenheid doen zegevieren met een ver doorgedreven verbeterde interne communicatie
 • Een perfecte afstemming met de klant verkrijgen omtrent de aanpak van specifieke problemen bij het uiten van een continue 'klantenbezorgdheid' 

Waarom de opleiding 8D Problem solving?

Tijdens de workshop worden kennis en vaardigheden bijgebracht om op een doeltreffende en efficiënte manier problemen te behandelen en op te lossen volgens de 8D Problem solving methodiek.

Voor wie

De workshop 8D Problem solving richt zich voornamelijk op technische mensen en operatoren, betrokken in verbeteringsteams, die praktisch gebruik zullen maken van de 8D problem solving methodiek en de daarbij horende technieken.

Voornamelijk verantwoordelijken voor problem solving zoals ingenieurs en technisch management uit de kwaliteit, ontwerp, manufacturing, R&D, marketing en productieafdelingen zijn gebaat bij deze workshop.

8D problem solving

Tijdens deze workshop komen volgende aspecten aan bod:

Voorstelling van het 8D model en verklaring van alle 8 Disciplines:

 • D0: Voorbereiding op 8D
 • D1: Opzetten van het team
 • D2: Probleemomschrijving
 • D3: Ontwikkeling van een ICA (Interim Containment Action)
 • D4: Definieer en verifieer Root Cause
 • D5: Kies en verifieer PCA (Permanent Corrective Action)
 • D6: Implementeer en valideer PCA
 • D7: Preventie van heroptreden probleem
 • D8: Team-erkenning
 • Resumeren en Post-Test

De bijhorende technieken bij elke afzonderlijke 8D discipline

Door het toepassen van de 8D methodiek wordt niet alleen de bezorgdheid omtrent producten en processen afgenomen, maar zegeviert de klantentevredenheid bovendien door een ver doorgedreven verbeterde interne communicatie, door de perfecte afstemming met de klant omtrent de probleemaanpak.

Praktijkvoorbeelden

Aan de hand van enkele praktische cases worden problemen uit de dagelijkse werkomgeving voorgesteld en aangepakt. Met de aangeleerde technieken worden die ook daadwerkelijk opgelost volgens het 8D problem-solving plan.

Na deze workshop kunnen de deelnemers:

 • De gehele scope en filosofie van de 8D-methodiek begrijpen
 • Problemen oplossen die zich voordoen tijdens het gebruik van de 8D methodiek
 • Bij iedere stap in het proces de gepaste technieken gebruiken
  • Cause & effect diagramma's
  • Quality tools
  • Team-building tools
  • Potential root cause analyse...
 • Perfect de nodige 'management support' inschatten voor een optimale integratie van het 8D model
 • De rollen en de verantwoordelijkheden van de teamleden analyseren om tot de 'root cause' van het probleem te komen