Auditor, lead assessor course ISO 9001

Eerst volgende opleiding: 5 sessies vanaf maandag 01 maart 2021
Antwerpen
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Een lead auditor dient het gehele auditproces te managen, daarom krijgen ook alle stappen in het interne/externe auditproces en het management ervan de nodige aandacht. Verder wordt aandacht besteed aan de interpretatie van de eisen van de ISO 9001. Gedurende de training wordt door u een kwaliteitsaudit bij een fictief bedrijf gepland, voorbereid, uitgevoerd en gerapporteerd in teamverband. Hierdoor kunt u zich niet alleen bekwamen in het plannen, voorbereiden en uitvoeren van interviews en onderzoek van gegevensbestanden, maar ook in documentenbeoordeling, het organiseren van een openingsbijeenkomst en het interpreteren, rapporteren en presenteren van bevindingen.

Waarom deze opleiding?

Een groot deel van de training bestaat uit praktische oefeningen en rollenspelen, waarbij ruim aandacht wordt besteed aan communicatieve vaardigheden, audit-, interview- en steekproeftechnieken en het formuleren van duidelijke rapportages. De training is samengesteld aan de hand van de relevante eisen van ISO 9001, ISO 19011 en IRCA (International Register of Certified Auditors). Deze training maakt onderdeel uit van het kwalificatieproces, om desgewenst registratie als auditor bij IRCA mogelijk te maken. Om die reden maakt een continue beoordeling en een schriftelijke toets deel uit van de training.
 

Gedurende de training wordt u op een aantal aspecten beoordeeld: de te maken opdrachten, oefeningen, zoals het auditrollenspel, tijdsmanagement en actieve deelname. De training wordt op vrijdag afgesloten met een schriftelijk examen.

BELANGRIJK: VOORKENNIS

Voordat u de training volgt, dient u de volgende kennis te hebben:

 • Kennis van de volgende kwaliteitsmanagement principes en concepten:
  • De Plan, Do, Check, Act (PDCA) cyclus
  • De relatie tussen kwaliteitsmanagement en klanttevredenheid
  • Veelgebruikte kwaliteitsmanagementtermen en definities en de 8 kwaliteitsprincipes, zoals vermeld in ISO 900
  • De procesbenadering gebruikt in kwaliteitsmanagement
  • Het Model van een Process Based Quality Management System, de structuur en inhoud van ISO 9001
 • Kennis van de eisen van ISO 9001, die kan worden verkregen door het volgen van een basisopleiding ISO 9001

Voor wie

Deze training is bestemd voor:

 • iedereen die interne/externe audits uitvoert en aan een team van auditoren leiding moet geven tijdens de uitvoering van de audits

 • iedereen die via externe audits de prestaties van leveranciers wil verbeteren

 • iedereen die behoefte heeft aan erkenning als Lead Auditor of de auditkennis verder wil verbeteren en verbreden

 • wanneer u regelmatig extern geauditeerd wordt, leert u hier hoe de externe auditor, die uw bedrijf doorlicht, zich dient te gedragen

leadassessor

Inhoud

Leerdoelen

De training gaat in op normkennis, het voorbereiden en uitvoeren van audits, inclusief rollenspel. De training voldoet aan de strenge eisen van de IRCA (International Register of Certified Auditors) en is gebaseerd op de ISO 19011. Om de auditregistratie bij IRCA mogelijk te maken, dient deze opleiding als onderdeel van het kwalificatieproces te worden gevolgd.
 

Na het volgen van deze training:

 • kunt u uitleggen wat een managementsysteem is en waarvoor het dient

 • kunt u de principes van kwaliteitszorg toelichten

 • kunt u uitleggen wat de procesbenadering inhoudt en hoe deze helpt bij het beheersen van risico's binnen de bedrijfsprocessen

 • kunt u principes en interpretatie van de ISO 9001:2015 vanuit een auditorperspectief zien

 • kent u de richtlijn voor audits (ISO 19011)

 • weet u wat de rol van de kwaliteitssysteemdocumentatie is

 • kunt u een auditplanning (checklijsten & programma's) voorbereiden

 • kunt u een (externe) audit uitvoeren, inclusief de formele openingsbijeenkomst en eindbijeenkomst

 • kunt u afwijkingen duidelijk formuleren

 • kunt u corrigerende maatregelen beoordelen

 • kunt u periodieke audits uitvoeren

 • weet u wat technische, sociale en communicatieve vaardigheden zijn

 • weet u wat de rol is van accreditatie-instellingen

Docenten

christine duchatelet
Christine Duchatelet

Christine studeerde Burgerlijk Ingenieur elektromechanica, en heeft de eerste 10 jaar van haar carrière zelf ervaring opgedaan in o.a. verkoop, engineering en projectmanagement binnen een aantal mechanische constructiebedrijven, waarna ze voor nog eens 10 jaar op de kwaliteitsafdeling verzeild geraakte. Hier raakte ze vertrouwd met managementsystemen, eerst ISO9001, later ook ISO14001, VCA en OSHAS18001. Sinds 2016 werkt ze samen met DNV-GL als Lead Auditor ISO9001, ISO14001 en OHSAS18001/ISO45001, en geeft ze in het kader hiervan ook opleidingen voor diverse partijen. Daarnaast is ze zelfstandig consultant die bedrijven ondersteunt en coacht bij het analyseren van hun processen en het structureren van hun managementsysteem. Dit doet ze het liefst door het identificeren van verbeterpotentieel met behulp van brainstormsessies en interne audits, het samen zoeken naar pragmatische oplossingen en het geven van noodzakelijke opleidingen. Door concrete voorbeelden en specifieke tips uit haar rijke ervaring in de bedrijfswereld, als consultant en als auditor, geeft zij deze opleiding praktische meerwaarde en toepasbaarheid.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 2240 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 2240 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 2240 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 5 sessies vanaf maandag 01 maart 2021 Bekijk alle data
 • maandag 01 maart 2021 - 09:00 - 18:00
 • dinsdag 02 maart 2021 - 09:00 - 18:00
 • woensdag 03 maart 2021 - 09:00 - 18:00
 • donderdag 04 maart 2021 - 09:00 - 18:00
 • vrijdag 05 maart 2021 - 09:00 - 16:30

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Attest

Deelnemers die slagen voor het examen, ontvangen een officieel attest, uitgereikt door IRCA