Auditor volgens ISO 9001:2015

Eerst volgende opleiding: 3 sessies vanaf maandag 01 maart 2021
Kortrijk
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Om aan de kwaliteitseisen van ISO 9001 (versie 2015) te voldoen, moet u uw bedrijf op geregelde tijdstippen doorlichten om de goede werking van uw kwaliteitssysteem na te gaan, waar nodig bij te sturen en te zoeken naar opportuniteiten om continu te verbeteren. In principe komt iedereen in aanmerking om (een gedeelte van) de organisatie en van haar processen door te lichten, zolang dit maar gebeurt op basis van een voldoende achtergrond en opleiding. Dit is een eis van de kwaliteitsnorm.

Een audit is zeker geen noodzakelijk kwaad. Integendeel, het is één van de krachtigste instrumenten voor de juiste invoering en toepassing van een (kwaliteits-)zorgsysteem en voor het streven naar continue verbetering.

Waarom deze opleiding?

Met deze workshop reiken wij u de basiskennis aan voor het uitvoeren van audits, het toepassen van audittechnieken en het gebruiken en verbeteren van de eigen communicatie- en auditvaardigheden. De opleiding biedt een uitstekende basis voor het voorbereiden en uitvoeren van zowel interne (eigen bedrijf) als externe (uw leverancier) audits en derdepartij-audits.

Voor medewerkers die zich nog verder willen bekwamen in tweede- en derdepartijaudits wordt een opleiding tot geregistreerd kwaliteitsauditor (ook wel lead assessor genoemd) aangeraden.

Voor wie

 • Managers en leidinggevenden die hun basiskennis over kwaliteitsbeheerssystemen en de uitvoering van audits willen verruimen.
 • Kwaliteitsmanagers die auditprogramma’s moeten managen (voorbereiden, checken en opvolgen).
 • Personen die zich voorbereiden om interne audits uit te voeren, in alle soorten van omgevingen en voor alle processen.
 • In deze auditoropleiding wordt de eerste dag ingezoomd op de belangrijkste items van de ISO 9001:2015 norm die ook de belangrijkste zijn voor het uitvoeren van audits.
 • Voor wie een grondige en gedetailleerde kennis van de ISO 9001-norm wenst, is de workshop ISO 9001:2015, basisopleiding aan te raden.

  Persoonlijke begeleiding: na de opleiding kan u aan de slag als auditor. U maakt van uw eerste ervaring meteen een succes als u zich laat begeleiden door uw docent aan een voordelig tarief. Hij zal zich graag een halve dag vrijmaken om u bij te staan.
auditor iso9001

Inhoud

ISO 9001:2015 

 • Plug-in model integrale managementsystemen
 • High Level Structure
 • Contextanalyse – Stakeholderanalyse – Processen – Leiderschap – Risico-gebaseerd denken – Ondersteuning - Uitvoering – Evaluatie van de prestaties – Continue verbetering

 Het auditproces (gebaseerd op ISO 19011:2018)

 • Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen
 • Toepassingsgebied
 • Definitie van een audit
 • Auditprincipes

Management van het auditprogramma

 • Objectieven
 • Gerelateerde risico’s en oppportuniteiten
 • Rollen en verantwoordelijkheden van de audit-programmamanager


Praktische auditaspecten tijdens de uitvoering van de audit

 • Het initiëren van de audit
 • Voorbereidende activiteiten
 • Auditactiviteiten uitvoeren
 • Praktijkaudit, documentatieaudit
 • Opening- en slotmeeting
 • Soorten tekortkomingen en hun classificatie
 • Het auditrapport opstellen en verspreiden
 • Afronding en follow-up van de audit
 • Competentie en beoordeling van auditoren

Audit- en communicatieve vaardigheden

 • Het communicatieproces
 • Het inhoudelijke en het betrekkingsniveau van communicatie
 • Non-verbale communicatie tijdens de audit
 • Persoonlijke communicatiestijl via de Roos van Leary
 • Communicatievaardigheden
 • Luistervaardigheid tijdens de audit
 • Vraagstelling tijdens de audit. Van gesloten naar open; van suggestief naar open.
 • Omgaan met bezwaren, afwijkingen en tekortkomingen
 • Communicatie tijdens de audit
 • Vragen stellen – observeren – vergelijken
 • Schriftelijke communicatie via het auditrapport

Na de opleiding

Na het volgen van deze workshops bent u al (intern) auditor in staat om:

 • Kwaliteitsmanagementsystemen te auditen om te zien of ze beantwoorden aan de eisen van de ISO 9001-norm, of ze ook terdege worden begrepen door het personeel en of er gehandeld wordt volgens de opgestelde regels.
 • Audits voor te bereiden, uit te voeren en uw bevindingen te rapporteren op een bewuste, accurate en gestructureerde manier.
 • Audits uit voeren bij alle relevante stakeholders en belanghebbenden.
 • Via interne audits aan de organisatie mogelijkheden tot verbetering van de processen aan te reiken.

Docenten

Pascal Engels
Pascal Engels

Pascal is specialist People Management. Hij heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden en trainen van organisaties bij alle aspecten van people management (zowel systemen, methodieken en vaardigheden). Hij is eveneens managing director van Investors in People België waar hij instaat voor begeleiding en certificering van organisaties naar deze standaard voor hoge performantie. Daarnaast heeft hij ook jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties bij de opzet en het onderhoud van kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001; kwaliteitshandboeken diverse overheden).

LinkedIn profiel bekijken
Sofie Van Volsem
Sofie Van Volsem

Ik ben Sofie, heb een hart voor mensen en een passie voor processen. Ik heb ook een Master én Doctoraat in de ingenieurswetenschappen en ik kijk ‘halfweg’ al terug op een leuke carrière in industrie, academisch onderwijs en consulting. HSEQ & Operational Excellence management is de rode draad in mijn loopbaan, en ik ben gebeten door continu verbeteren als werkfilosofie. Ik heb, over uiteenlopende sectoren heen, ervaring met invoeren, auditen en  verbeteren van zorgmanagementsystemen (ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 / ISO 45001), met lean trajecten, met project- en changemanagement en ook met het samenwerken met overheden op alle niveaus. Ik heb vanuit mijn academische én mijn consulting achtergrond bovendien een ruime ervaring in het uitwerken en verzorgen van opleidingstrajecten.

LinkedIn profiel bekijken
Kurt
Kürt T'Kindt

Kürt startte zijn loopbaan bij Picanol als kwaliteitsingenieur en stapte in 1991 over naar Sofinal Cotesa. Daar was hij IKZ-manager en plant manager van een ververij. Sedert 1996 is Kürt als consultant werkzaam bij Amelior, waar hij zich voornamelijk toelegt op ISO 9000-begeleiding, kwaliteitskostenonderzoek en verbeterprojecten. Daarbij heeft hij een ruime ervaring opgebouwd als interne auditor. Deze ervaring, gecombineerd met zijn studies als Preventieadviseur Niveau I, maken dat Kürt een uitzonderlijk geschikt docent is voor dit thema.

LinkedIn profiel bekijken
Dirk De Paepe
Dirk De Paepe

Dirk is Master in Militaire- en Luchtvaartwetenschappen met een jarenlange internationale ervaring in de operationele processen van luchtvaart-, ruimtevaart- en defensiebedrijven. Hij is in zijn loopbaan ook actief betrokken bij het implementeren, onderhouden en auditeren van managementsystemen in diverse sectoren. Hierbij hanteert hij steeds een pragmatische aanpak met aandacht voor de grootst mogelijke toegevoegde waarde voor het betrokken bedrijf.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 1640 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 1440 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 1240 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 3 sessies vanaf maandag 01 maart 2021 Bekijk alle data
 • maandag 01 maart 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 02 maart 2021 - 09:00 - 17:00
 • maandag 08 maart 2021 - 09:00 - 17:00
Wanneer: 3 sessies vanaf maandag 10 mei 2021 Bekijk alle data
 • maandag 10 mei 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 11 mei 2021 - 09:00 - 17:00
 • maandag 17 mei 2021 - 09:00 - 17:00
Wanneer: 3 sessies vanaf woensdag 16 juni 2021 Bekijk alle data
 • woensdag 16 juni 2021 - 09:00 - 17:00
 • donderdag 17 juni 2021 - 09:00 - 17:00
 • donderdag 24 juni 2021 - 09:00 - 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Wat vinden cursisten van de opleiding?

 • Zeer boeiende opleiding voor mensen die interesse hebben om zicht te verdiepen en verbeteren in het ISO proces.
 • Zeer goede en dynamische trainer, die het talent heeft de toch hoofdzakelijk theoretische materie zeer boeiend te brengen en te houden door het o.a. te doorspekken met tal van voorbeelden en opdrachten. Het feit dat we een zeer interactieve groep hadden hielp natuurlijk ook wel.
 • Geen saai moment te bespeuren en heb nu de guidelines gekregen waarnaar ik op zoek was en waarop ik kan voortborduren naar de praktijk toe.
 • Een heel interessante opleiding, met theoretische benadering en praktische tips.Zowel de uitleg van de trainer als de interactie van de andere deelnemers zorgden ervoor dat deze 3 dagen echt de moeite waard waren, zowel voor beginnende auditoren als meer ervaren auditoren.
 • Hands-on opleiding met een goede balans tussen theorie en praktijkoefeningen.
 • Sinds twee decennia ben ik persoonlijk betrokken bij ISO implementatie en deze opleiding brengt het intern audit en ISO inzicht tot een hoger niveau. Voorkennis van de norm is wel vereist om een vlot verloop van de training toe te laten.
 • Kennis op een rustige en gedegen manier overgebracht.